Sisukord

VEEBIKOOLITUS - Töövõtuleping ja ehitusvaidlused

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Koolitus toimub otseülekandena veebis!
Registreerimisel koolitusele saadame Teie meilile lingi, mille kaudu pääsete koolitusele 20 minutit enne selle algust. Enne koolituse algust saadame Teile koolituse elektroonilised õppematerjalid. Koolitust saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie koolitajatele esitada reaalajas küsimusi. 

Veebikuulaja boonus!
Otseülekanne salvestatakse ja veebis osaleja saab koolituse salvestise, mis on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates koolituse toimumisest Addenda e-akadeemias. Koolituse salvestis on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on e-akadeemas salvestise vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve.


Eesmärk

Koolituse eesmärk on selgitada ehituslepingu (töövõtulepingu) olemust, sisu, osapoolte õigusi ja kohustusi, õiguskaitsevahendite kasutamisega seotud küsimusi eeskätt läbi praktiliste aspektide. Käsitletakse vastava valdkonna kohtupraktikat ja olulisemaid põhimõtteid. 

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • tunneb ehituse töövõtulepingu sisu ja olemust, oskab eristada neid sarnastest lepingutest
 • teab töövõtja kohustusi
 • teab tellija kohustusi
 • tunneb töövõtja lepingurikkumise alaliike ja mõistab nende eristamise vajadust
 • teab, milline on töövõtja vastutus lepingu mittetäitmise ja täitmisega viivitamise korral
 • teab, milline on töövõtja vastutus lepingutingimustele mittevastava töö eest
 • teab, millised on töövõtja vastutuse ajalised piirid
 • teab, milline on tellija vastutust lepingurikkumise korral
 • mõistab töövõtulepingu ja töövõtugarantii eristamise vajadust
 • on kursis töövõtugarantii sisu ja olemusega, teab garantiitingimusi

NB! Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi, millel ka inseneri täiendõppe punktide arv peal (TP). Koolituse inseneri täiendõppe punktide arv selgub peagi.


Sihtrühm

Linna- ja vallavalitsuste ehitus- ja projekteerimisvaldkonna ametnikud ja spetsialistid, maavalitsuste jt riigiasutuste ametnikud, projektbürood, ehitusettevõtted, kinnisvaraarendajad ja -haldajad, kinnisvaraomanikud, projektijuhid, advokaadid, nõunikud, juristid ja konsultandid (notari-, advokaadi- ja õigusbüroodest, kinnisvarabüroodest) jpt.


Teemad

Vandeadvokaat Veikko Puolakainen käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • töövõtuleping (ehitusleping)
  - töövõtulepingu sisu ja olemus, eristamine sarnastest lepingutest
  - töövõtja kohustused (töö tegemise kohustus, kokkulepitud tulemus, kõrvalkohustused)
  - tellija kohustused (tasu maksmise kohustus, tasu suurus, tasunõude sissenõutavaks muutumine, tellija ülesütlemisõigus, koostöö – ja kaasabikohustus)
  - aktuaalne kohtupraktika

 • töövõtja lepingurikkumine
  rikkumise alaliigid ja nende eristamise vajadus
  - töövõtja vastutus mittetäitmise ja täitmisega viivitamise korral (tellija õiguskaitsevahendid ja nende kohaldamise eeldused)
  - töövõtja vastutus lepingutingimustele mittevastava töö eest (lepingu alusel tehtava töö mittevastavus lepingutingimustele ja/või muudele nõuetele, tellija õiguskaitsevahendid)
  - töövõtja vastutuse ajalised piirid
  - aktuaalne kohtupraktika

 • tellija lepingurikkumine
  töövõtja õiguskaitsevahendite eeldused
  - töövõtulepingu rikkumine tellija poolt (tasu maksmise kohustuse rikkumine, töö vastuvõtmisest õigustamatult keeldumine, koostöökohustuse rikkumine)
  - tellija vastutus
  - töövõtja õiguskaitsevahendid
  - töövõtja pandiõigus
  - aktuaalne kohtupraktika

 • töövõtugarantii ja selle alusel tekkivad õigussuhted
  töövõtulepingu ja töövõtugarantii eristamise vajadus
  - töövõtugarantii sisu ja olemus, garantiisuhte sõltumatus, garantiitingimused
  - aktuaalne kohtupraktika

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 14. detsembril 2020 kell 10.0–13.15.
(4 akadeemilist tundi)

Koolituse ajakava:
10.00–11.30 koolitus

11.30–11.45 paus
11.45–13.15 koolitus


Toimumiskoht

Otseülekanne veebis! 
Koolitus toimub Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas. Saadame kõigile veebiseminari keskkonna kaudu osalejatele lingi, mille kaudu pääsete koolitusele 20 minutit enne algust. Koolitust saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie esitada koolitajatele küsimusi. Elektroonilised õppematerjalid saadame enne koolituse algust!


Koolitajad

Pildid / - Veikko Puolakainen 2020

Veikko Puolakainen, Advokaadibüroo NOVE vandeadvokaat ning partner

Vandeadvokaat Veikko Puolakainen on töötanud õiguse valdkonnas 1998. aastast, omades töökogemust nii ettevõtte juristina kui advokaadina väiksemas ja keskmises advokaadibüroos. Viimased kuus aastat töötas Veikko Baltikumi juhtivas advokaadibüroos SORAINEN kohtuvaidluste meeskonnas. Alates märtsist 2016 on Veikko tegutsemiskohaks keerukamate majandusvaidluste lahendamisele spetsialiseerunud Advokaadibüroo NOVE, mille üks asutajatest ja partneritest Veikko on. Veikko on spetsialiseerunud peamiselt kohtuvaidlustele tsiviil- ja haldusasjades ning on esindanud kliente kõikides Eesti Vabariigi kohtuastmetes, aga ka kohtuvälistes vaidluste lahendamise instantsides, samuti erinevates vaidemenetlustes.

Olulise osa tema tööst on moodustanud erinevad keerukad vaidlused võlaõiguse (lepingulised ja lepinguvälised võlasuhted), ühinguõiguse (aktsionäride vahelised vaidlused, juhatuse liikme vastutus) ning kinnisvara ja ehitusõiguse valdkonnas. Veikko osalusel on mitmed olulised kaasused lõppenud pretsedenti loovatena alles Riigikohtus ning on seeläbi aidanud kaasa valitseva õiguspraktika kujundamisele.


Meetodid

Loeng koos praktiliste näidetega, kohtupraktika analüüs.


Maksumus

Registreerides kuni 30. novembrini 2020 kehtib soodushind 149 € + km (178,80 €), hiljem tavahind 179 € + km (214,80 €). 
Hinnasoodustus 10% kehtib registreerides korraga kaks või enam osalejat ühest organisatsioonist

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit ja veebikuulaja boonust – koolituse salvestise 30 päevast järelvaatamisõigust.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve. Addenda OÜ väljastab e-arve kohuslastele seadusega vastava arve 24 tunni jooksul e-arvete keskkonda.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v 

Diana Nõmmik
+372 5809 1404
+372 520 6347
diana.nommik@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Valitsus kehtestas koroonaviiruse leviku tõkestamiseks uued piirangud

Vabariigi Valitsuse 12.11.2020. a korraldusega kehtestati Eestis uued piirangud COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks. Üldistatuna tuleb uute piirangutena järgida ja täita alljärgnevat. Kaupluse müügisaalides ja kaubandusettevõtetes tuleb järgida 2+2 reeglit – liikudes maksimaalselt kahekesi ja hoides teistest vähemalt 2-meetrilist vahemaad. Erandiks on perekonnad ning ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.