Sisukord

Veebiseminar - Mida peab teadma patsientide isikuandmete kaitsest tervishoiusüsteemis alates 25.05.2018?

Jaga

Eeltutvustus

Tervishoiusüsteemis töötavad isikud puutuvad oma töös sageli kokku erinevate isikute, sh patsientide andmetega. Haiglad ja polikliinikud ongi ühed suurimad, kõiki inimesi puudutavad, andmetöötlejaid. Vastavalt Võlaõigusseaduse § 768 lg 1 peavad Tervishoiuteenuse osutaja ja tervishoiuteenuse osutamisel osalevad isikud hoidma saladuses neile tervishoiuteenuse osutamisel või tööülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid patsiendi isiku ja tema tervise seisundi kohta, samuti hoolitsema selle eest, et Võlaõigusseaduse §-s 769 nimetatud dokumentides sisalduvad andmed ei saaks teatavaks kõrvalistele isikutele, kui seaduses või kokkuleppel patsiendiga ei ole ette nähtud teisiti.
Vastavalt Võlaõigusseadus § 769, peab Tervishoiuteenuse osutaja patsiendile tervishoiuteenuse osutamise nõuetekohaselt dokumenteerima ning vastavaid dokumente säilitama.

Andmekaitse eesmärgiks tervishoiuasutustes on tagada isikuandmete nõuetekohane töötlemine tervishoiuteenuse osutamise, aga ka teadusuuringute ja õppetöö käigus. Isikuandmete töötlemise tingimused ja korra sätestab isikuandmete kaitse seadus. Isikuandmete töötlemisele esitatavate nõuete aluseks on privaatsuse, saladuse hoidmise ja isikuandmete kaitse regulatsioonid.

Antud veebiseminaril käsitletakse teemat just patsiendi andmete käitlemise vaatenurgast. Veebiseminar võtab kokku kõige olulisema, mida peab terviseasutuse (haigla, polikliinik jt) töötaja, kes puutub oma töös kokku patsientide isikuandmetega, teadma isikuandmete kaitsest, et mitte eksida isikuandmete käitlemisele ja töötlemisele kehtestatud reeglite vastu.

Seminar on koostatud arvestades 25.05.2018 rakenduvat Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust.


Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda terviseasutuse (haigla, polikliinik) töötajatele, kes puutub oma töös kokku patsientide isikuandmetega teavet tema  õigustest ja kohustustest patsientidega seotud isikuandmete kasutamisel, töötlemisel ja säilitamisel, sh räägitakse isikuandmete kaitse õigusest ja isikuandmete käitlemise peamistest printsiipidest, et paremini toime tulla töös vajaminevate isikuandmete käitlemise ning jagamisega kolmandatele osapooltele.


Sihtrühm

Tervishoiuasutustes (haiglad, polikliinikud, hambapolikliinikud jne) töötavad isikud, kes puutuvad oma töös kokku patsientide isikuandmetega. 


Teemad

 • isikuandmete kaitsmisest üldisemalt ehk isikuandmete töötlemise üldregulatsioon

  • olulisemad mõisted (isikuandmed, töötleja, andmesubjekt, privaatsus, andmete käideldavus, andmete terviklus, andmete konfidentsiaalsus ehk saladuses jne)
  • isikuandmete kaitse allikad ja töötlemise eesmärk
  • isikuandmete liigid (nö tavalised andmed ja delikaatsed isikuandmed – nende töötlemise erisused)
  • isikuandmete töötlemise põhimõtted
  • töötlemine nõusoleku alusel ja nõusolekuta (töötlemise lubatavus)
  • isikuandmete avalikustamine
  • andmesubjekti õigused
 •  isikuandmete töötlemise peamised juhud tervishoiuasutuses

  • isikuandmete töötlemine tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil
   • milliseid andmeid töödeldakse
   • eriregulatsioon
   • peamised eksimused
  • eriliiki isikuandmete (terviseandmete) töötlemine teadusuuringu eesmärgil
  • isikuandmete töötlemisele õppetöö eesmärgil
 • tervishoiuteenuse osutaja patsiendile tervishoiuteenuse osutamise nõuetekohane dokumenteerimine ning dokumentide säilitamine


  NB! Teie küsimused koolitajale on oodatud aadressile addenda@addenda.ee


Aeg ja maht

Veebiseminar toimub 25. mail 2018 kell 10.00–11.30
(kaks akadeemilist tundi)


Toimumiskoht

Veebiseminar toimub Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas. Saadame Teile lingi, mille kaudu pääsete veebiseminarile 20 minutit enne algust. 
Veebiseminari saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas.


Koolitajad

Pildid / - Urmas Kukk

Urmas Kukk, Advokaadibüroo Koch & Partnerid OÜ vandeadvokaat ning Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli külalislektor (privaatsusõigus ja isikuandmete kaitse)

Urmas Kukk on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Ta on Advokaadibüroo Koch & Partnerid OÜ vandeadvokaat, samuti Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli külalislektor (privaatsusõigus ja isikuandmete kaitse). 
Aastatel 2003 - 2008 oli Urmas Kukk Andmekaitse Inspektsioonis peadirektor ning osales ka uue isikuandmete kaitse seaduse väljatöötamisel.


Maksumus

Registreerides kuni 18. maini 2018 kehtib soodushind 59 € + km (70,80 €), hiljem tavahind 79 € + km (94,80 €). 
Kõigil osalejatel on võimalus osta 30 päevane veebiseminari järelkuulamine hinnaga 10 € + km (12 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Tasumine

Veebiseminarile registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve.


Loobumine

Veebiseminarist loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne veebiseminari toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% veebiseminari maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - 2014 Helen Tammesalu v

Helen Tammesalu
+372 5804 3270
+ 372 670 6606
helen.tammesalu@addenda.ee

 

 


Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Kellel on koondamise korral tööle jäämise eelisõigus?

Töölepingu seaduse (TLS) § 89 esimese lõike kohaselt võib tööandja töölepingu erakorraliselt üles öelda, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu või muul töö lõppemise juhul. Sellist olukorda nimetatakse seaduse ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.