Sisukord

Isikuandmete kaitse ja töötlemine haridusasutuses (2 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

KOOLITUS TOIMUB NII VEEBIS KUI E-ÕPPES!

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Eeltutvustus

Kas kooli või lasteaia lõpetajate nimekirjade avaldamine on lubatud? Aga ekskursioonil, lõpuaktusel või muul avalikul kooliüritusel pildistamine? Kas ja millal lasteaed või kool üldse tohib lapsevanemalt nõusolekut küsida? Mis saab nii lapse kui tema vanemate andmetest suhte lõppemisel kooli/ lasteaiaga?

Neist ja paljudest teistest aktuaalsetest küsimustest, mis puudutavad isikuandmete regulatsiooni haridusasutuses, anname ülevaate 8. mail kell 11.00 toimuval veebiseminaril. Räägime isikuandmete töötlemise põhimõtetest haridusasutuses, nii suhtes olles kui selle lõppemisel, jagame kogemust ja praktikat, kuidas õigesti käituda ning ennetada võimalikke esilekerkivaid andmekaitsealasid probleeme.

Kõigil, kellel puudub koolituse jälgimise võimalus reaalajas, saavad lunastada seminari 30-päevase järelvaatamise õiguse. Koolituse järelvaatamine toimub Addenda e-Akadeemias. Meie e-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid ning koolituse läbimist tõendava tõendi. 


Eesmärk

Koolituse eesmärk on: 

 • anda teavet isikuandmetega kokku puutuvale isikule tema õigustest ja kohustustest (õpi)laste ja lapsevanematega seotud isikuandmete kasutamisel, töötlemisel ja säilitamisel
 • selgitada, millisel õiguslikul alusel haridusasutus isikuandmeid töötleb
 • anda infot isikuandmete töötlemisega seotud peamistest juhtudest haridusasutusest: ühised sündmused ja nende pildistamine, õpilaste ja töötajate nutiseadmete kasutamine, hinded, arenguvestlus jne.
 • lapse terviseandmete regulatsioon
 • anda teavet, mis saab lapse ja tema vanemate isikuandmest suhte lõppedes
 • anda juhiseid, mida teha isikuandmetega seotud insitendi korral. 

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab, kuidas töödelda lapse ja tema vanema isikuandmeid 
 • oskab ületada kitsaskohti, mis tekivad lapse isikuandmete töötlemisel koolis/ lasteaias

Sihtrühm

haridusasutuse (koolid, lasteaiad, huvikoolid, huviringid jm) juhid, infojuhid, sekretärid, jt isikuandmetega kokkupuudet omavad isikud


Teemad

Vandeadvokaat Liisi Jürgen räägib järgmistel teemadel:

 • Isikuandmete kaitsmisest 
 1. olulisemad mõisted (töötleja, andmesubjekt jne)
 2. isikuandmete kaitse allikad ja töötlemise eesmärk
 3. isikuandmete liigid (nö tavalised andmed ja delikaatsed isikuandmed – nende töötlemise erisused)
 4. isikuandmete töötlemise põhimõtted
 5. töötlemine nõusoleku alusel ja nõusolekuta (töötlemise lubatavus)
 6. andmesubjekti õigused
 • Isikuandmete töötlemine suhtes olles ja suhte lõppemisel
 1. laste ja nende vanemate isikuandmete töötlemine suhte ajal: milliseid andmeid töödeldakse?
 2. Peamised eksimused isikuandmete töötlemisel haridusasutustest
 3. laste ja nende vanemate isikuandmete töötlemine suhte lõppemisel: kui töösuhe on läbi, mis saab siis lapse ja tema vanema isikuandmetest?
 4. lapse arvamus ja nõusolek
 • Isikuandmete töötlemise peamised juhud haridusasutuses
 1. koolide/lasteaedade veebisaidid
 2. pildistamine ja salvestamine
 3. videovalve 
 4. õpilaste ja töötajate nutiseadmed
 5. laps ja hinded
 6. arenguvestlus
 7. lapse tervislik seisund
 8. EHIS ja muud andmekogud
 • Haridusasutustega seotud menetluspraktika

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 8. mail 2024 kell 11.00–12.30
(2 akadeemilist tundi)

Juhul, kui Te koolitusel reaalajas osaleda ei saa, on võimalus koolitus läbida Addenda e-akadeemias. Palun tehke valik koolitusele registreerumisel.


Toimumiskoht

Koolitus toimub nii veebis kui e-õppes!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne 
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

 

Pildid / - Liisi Jürgen. WEB

Liisi Jürgen, advokaadibüroo NJORD partner ja vandeadvokaat

Vandeadvokaat Liisi Jürgen on spetsialiseerunud juriidilistele küsimustele, mis puudutavad andmekaitset, e-kaubandust, elektroonilist allkirjastamist (k.a autentimise ja e-ID õiguslikke küsimusi), tarbijakaitset ja tootearendust. Ta juhib büroo IT-õiguse valdkonda ning on külalislektor Eesti vanimas ja mainekamas ülikoolis – Tartu Ülikoolis. Liisi Jürgen nõustab kliente ka äriõiguses ning healthtech’i vallas. Liisi Jürgen osales aastatel 2015-2016 e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse väljatöötamisel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juures loodud töörühmas.

Liisi Jürgen on mitmete andmekaitsealaste ja IT-õigust puudutavate artiklite autor. Ta on armastatud koolitaja, kes suudab publiku ka kõige keerukamad küsimused lihtsalt lahtiseletada. 


Meetodid

Loeng, praktilised näited.


Maksumus

Registreerudes kuni 30. aprillini kehtib soodushind 95 € +km (115,90 €), hiljem tavahind 119 € +km (145,18 €).
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 14 € + km (17,08 €). 


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

 

Pildid / - Kristina Paal 113x150

Kristina Paal
+372 5566 2741
kristina.paal@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.