Sisukord

Veebiseminar - Isikuandmete töötlemine avaliku teabe seaduse alusel

Jaga

Eeltutvustus

Avaliku teabe mõiste on sätestatud Avaliku teabe seaduses (edaspidi AvTS) § 3 lõikes 1 - avalik teave on mis tahes viisil ja mis tahes teabekandjale jäädvustatud ja dokumenteeritud teave, mis on saadud või loodud seaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud avalikke ülesandeid täites.
Kuna tegemist on avalike ülesannete täitmisel kogutud teabega, on peamisteks teabeavaldajateks AvTS mõistes riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused või avalik-õiguslikud juriidilised isikud.

Koolitusel käsitletakse isikuandmete töötlemist avaliku teabe seaduse alusel. 


Sihtrühm

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikud, kes puutuvad igapäevaselt kokku avaliku teabe- ja isikuandmete kaitse temaatikaga, so isikuandmete kogumise, hoidmise ja avalikustamisega - dokumendihaldurid, personalitöötajad, juristid, IT-osakonnna töötajad, tööohutuse- ja tervisekaitsespetsialistid jne.


Teemad

 • Isikuandmete kaitsmisest üldisemalt ehk isikuandmete töötlemise üldregulatsioon
  -         Olulisemad mõisted(isikuandmed, töötleja, andmesubjekt, jne);
  -         Isikuandmete kaitse allikad ja töötlemise eesmärk;
  -         Isikuandmete liigid(nö tavalised andmed ja delikaatsed isikuandmed – nende töötlemise erisused);
  -         Isikuandmete töötlemise põhimõtted;
  -         Töötlemine nõusoleku alusel ja nõusolekuta (töötlemise lubatavus);
  -         Isikuandmete avalikustamine.
  -         Andmesubjekti õigused.  

 •          Avaliku teabe seadusest
  -         Avaliku teabe seaduse põhimõisted: avalik teave, teabevaldaja, teabenõue, teabenõudja jne) juurdepääsupiiranguga teave.
  -         Teabe avalikustamise põhimõtted.
  -         Aktiivne avalikustamine sh
  a. Dokumendiregistri pidamine
  b. Kontaktteave asutuse võrgulehel jne
  -         Teabele juurdepääsupiirangu seadmine, sh
  a.  Asutuse personaliteabe avalikkus ja piirangud
  b. Asutuse palgateabe avalikkus ja piirangud
  c. Planeeringute avalikkus ja piirangud.
  -         Passiivne avalikustamine ehk teabenõuetele vastamine ja nende täitmisest keeldumine.
  -         Juurdepääsu piiranguga avalik teave.
  -         Näiteid menetlus- ja kohtupraktikas viimastel aastatel.

  NB! Teie küsimused koolitajale on oodatud aadressile addenda@addenda.ee


Aeg ja maht

08. juuni 2017, kell 10.00 - 11.30.
(2 akadeemilist tundi)


Toimumiskoht

Koolitus toimub internetis Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas.

Enne veebiseminari saadetakse Teile vastav unikaalne sisenemise link, mille kaudu pääseb veebiseminari keskkonda alates 20 minutit enne veebiseminari algust.

Koolitust on võimalik jälgida oma töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas.
Koolituse jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe.


Koolitajad

Pildid / - Urmas Kukk (3)
Urmas Kukk
 on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Ta on Advokaadibüroo Turnstone vandeadvokaat, samuti Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli külalislektor (privaatsusõigus ja isikuandmete kaitse). 
Aastatel 2003 - 2008 oli Urmas Kukk Andmekaitse Inspektsioonis peadirektor ning osales ka uue isikuandmete kaitse seaduse väljatöötamisel.


Maksumus

Registreerides kuni 26. maini 2017 on soodushind 39 € + km (46,80 €), hilisematele registreerujatele tavahind 49 € + km (58,80 €). Kõigil seminaril osalejatel on võimalik ka osta 30 päevane järelkuulamise õigus, mille hind on 10 € + km (12 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Tasumine

Veebiseminarile registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve.


Loobumine

Koolitusest loobumisel teatada kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - 2014 Helen Tammesalu v

Helen Tammesalu
+372 58 043 270 | + 372 670 66 06
helen.tammesalu@addenda.ee


Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Omanikujärelevalve tasunõue ehitustähtaja pikenemise korral

Riigikohus analüüsis hiljuti, kas omanikujärelevalve teostajal saab olla kehtivat tasunõuet, kui ehitustähtaeg ületab esialgu planeeritut ning omanikujärelevalve on seotud objektiga ette nähtust kauem. Riigikohus leidis otsuses nr 2-16-7999, et omanikujärelevalve teostaja, kellega on kokku lepitud järelevalve teostamine konkreetsete ehitusetappide üle, ei saa nõuda isegi ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.