Sisukord

24/7 Veebiseminar - Seotud isikute vaheliste tehingute maksustamise iseärasused. Koolitaja: Tõnis Jakob

Jaga

24/7 tähendab, et Teil on võimalus kuulata/vaadata varem salvestatud veebiseminari täpselt siis, kui Teile see sobib. Tegemist on seminaridega, kus on välja toodud antud teemal kõige olulisem. Peale registreerimist saadame Teile arve ning selle tasumise järel ligipääsu e-õppe keskkonda, kus saate alla laadida materjali ning vaadata/kuulata seminari ühe kuu jooksul.


Eeltutvustus

Tehingud seotud isikute vahel on viimasel ajal maksuameti erilise kontrolli all. Kes on täpsemalt seotud isikud ning milliseid maksuprobleeme võivad tehingud nendega kaasa tuua? Need on küsimused, mis saavad veebiseminaril vastuse, kuna maksuspetsialist Tõnis Jakob keskendub veebiseminaril just, millistele asjaoludele tuleks pöörata eriliselt tähelepanu, kui tegemist on tehingutega seotud isikute vahel.

Tüüpilised seotud osapooled on järgmised tehingupartnereid:
• Emaettevõte (ning emaettevõtet kontrollivad või selle üle olulist mõju omavad isikud);
• Tütarettevõtted;
• Sidusettevõtted;
• Teised samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad ettevõtted (näit. emaettevõtte ülejäänud tütarettevõtted);
• Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikutest omanikud, välja arvatud juhul, kui antud isikutel puudub võimalus avaldada olulist mõju ettevõtte ärilistele otsustele;
• Eelmises punktis kirjeldatud isikute lähedased pereliikmed (s.o. pereliikmed, kelle puhul võib eeldada olulise mõju olemasolu; näiteks elukaaslased ja lapsed) ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

Seotud isikute nimekiri ulatub veel kaugemale aga sellest saate teada juba veebiseminaril.


Eesmärk

Veebiseminaril osaleja saab ülevaate seotud isikutega tehtavate tehingute maksukäsitlusest ja praktikas tekkinud probleemidest ning lahendusi nendele probleemidele.


Sihtrühm

Eraettevõtete ja riigiasutuste pearaamatupidajad, raamatupidajad, finantsjuhid, ettevõtete juhid.


Teemad

  • Seotud isikute mõiste.
  • Millal võivad tekkida maksuriskid?
  • Millal tekib seotud isikute vaheliste tehingute dokumenteerimise kohustus?
  • Tegevusanalüüsi eesmärk, erinevad meetodid.
  • Tehingute tõendamine.
  • Seotud osapoolte tehingute avalikustamine majandusaasta aruandes, millised andmed on olulised?

Aeg ja maht

24/7 Teile sobival ajal ja sobivas kohas.
Seminari kestus on 2,5 akadeemilist tundi.


Toimumiskoht

Koolitust on võimalik jälgida oma töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas. 
Koolituse jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ja mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe.


Koolitajad

Pildid / - Tonis_Jakob

Tõnis Jakob on OÜ Marisett juhataja ja juhtiv maksukonsultant ning vandeaudiitor. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna 1974. aastal kiitusega ning on töötanud Võru Rajooni TK Rahandusosakonna juhatajana (1975 – 1982), Rahandusministeeriumi  Riigitulude Valitsuse juhatajana (1982 – 1990), Maksuameti peadirektori asetäitjana (1990 – 1994), Ernst & Young juhtiva maksukonsultandina ja audiitorina (1994 – 2010) ning KPMG-s juhtiva maksukonsultandina (2010 – 2011) enne OÜ-s Marisett tööle asumist. Tõnis Jakob on osalenud lektorina mitmetel raamatupidamise ja maksustamise teemalistel avalikel koolitustel ja seminaridel  ning on olnud ülikoolides maksustamise õppejõud. Ta on vannutatud audiitor alates 1994. aastast ning olnud 1994 – 2008.a. Eesti Audiitorkogu juhatuse liige. Tal on laialdane kogemus nii Eesti siseses kui rahvusvahelises maksunõustamises ja maksude planeerimisel erinevate tehingute osas. Tal on pikaajaline kogemus maksuarvestuse nõustamisel ja maksuauditis.


Maksumus

Seminari hind on 59 € + km (70,80 €).


Tasumine

24/7 veebiseminarile registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve. Tasumise järel saadame ligipääsu e-õppe keskkonda, kus saate alla laadida materjali ning vaadata/kuulata seminari ühe kuu jooksul.


Lisainfo

Pildid / - Evi2
Evi Freienthal-Liivak

+372 520 6347 | +372 670 6606
evi.freienthal-liivak@addenda.ee


Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Omanikujärelevalve tasunõue ehitustähtaja pikenemise korral

Riigikohus analüüsis hiljuti, kas omanikujärelevalve teostajal saab olla kehtivat tasunõuet, kui ehitustähtaeg ületab esialgu planeeritut ning omanikujärelevalve on seotud objektiga ette nähtust kauem. Riigikohus leidis otsuses nr 2-16-7999, et omanikujärelevalve teostaja, kellega on kokku lepitud järelevalve teostamine konkreetsete ehitusetappide üle, ei saa nõuda isegi ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.