Sisukord

Kaasuspõhine koolitus: hooldus-, esindus- ja suhtlusõiguse vaidlused (veeb)

Jaga

Eeltutvustus

 

KOOLITUS TOIMUB NII VEEBIS KUI E-ÕPPES!

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Eesmärk

Olete lahkesti palutud 15. septembril 2021 kell 11.00 osalema veebiseminaril, kus põhinedes näidiskaasusel kõneleme hooldus- esindus- ja suhtlusõiguse vaidlustest, sh räägime koolilapse vaktsineerimisest Covid-19 vastu!

Veebiseminari eesmärk on anda vastuseid enamlevinud küsimustele:

 • Vanema õigused ja kohustused hooldusõiguse teostamisel
 • Kuidas teostavad lahus elavad vanemad ühist hooldusõigust?
 • Kuidas teostavad lahus elavad vanemad otsustusõigust? Kes otsustab alaealise lapse vaktsineerimise üle?
 • Milliseid asju tohib lahus elav vanem otsustada üksi ja millised otsused peavad vanemad ühiselt vastu võtma?
 • Millisel juhul on võimalik ja vajalik ühise hooldusõiguse lõpetamine?
 • Mis vahe on ühise hooldusõiguse lõpetamisel ja ainuhooldusõiguse üleandmisele ühele vanemale ja otsustusõiguse andmine ühele vanemale.
 • Mis on suhtlusõiguse sisu ning kuidas teostada vanemate ja lapse suhtlusõigust.
 • Suhtluskorra kokkulepete täitmine (lastekaitseametniku juures sõlmitud suhtluskord, notaris sõlmitud suhtluskord jmt) ning kohtu poolt määratud suhtluskorra täitmine täitemenetluses. 

Õpiväljunditena veebiseminari läbinu:

 • teab hooldusõiguse sisu, sh otsustusõiguse põhiprintsiipe
 • teab hooldusõiguse piiramise, peatamise, äravõtmise ja taastamise põhiprintsiipe
 • on teadlik suhtluskorra kokkulepete sõlmimise põhimõtetega.

Sihtrühm

Lastekaitsespetsialistid, sotsiaaltöö ametnikud ning teised huvilised


Teemad

Vandeadvokaat Katrin Orav on väljatöötanud teemakohase näidiskaasuse ning pakub koolituse käigus lahendusi, toob välja seadusesätted ja kohtupraktika järgmistel teemadel:

 • hooldusõigus
 • otsustusõigus
 • hooldusõiguse piiramine, peatamine, äravõtmine, ühise hooldusõiguse lõpetamine
 • hooldusõiguse vs otsustusõiguse andmine ühele vanemale
 • suhtlusõigus
 • suhtluskord
   

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 15. septembril 2021 kell 11.00–12.30.
(2 akadeemilist tundi)

Juhul, kui Te koolitusel reaalajas osaleda ei saa, on võimalus koolitus läbida Addenda e-akadeemias. Palun tehke valik koolitusele registreerumisel.


Toimumiskoht

Koolitus toimub nii veebis kui e-õppes!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne 
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

 

Pildid / - Katrin Orav

Katrin Orav, advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat

Katrin on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna (2005). Katrin tegutseb advokaadina juba alates 2006. aastast. Tal on mitmekülgne kogemus klientide nõustamisel perekonnaõiguse teemadel nii kohtus kui kohtuväliselt. Katrin juhib Eesti Advokatuuri perekonnaõiguse komisjoni alates 2013. aastast ning on nõustanud perekonnaõigust puudutavates küsimustes lapsevanemaid Lastekaitse Liidu ja Eesti Advokatuuri koostööprojekti „Hea nõu lastega peredele“ raames.


Nõustades kliente omab Katrin tihedat kokkupuudet ka KOV sotsiaalvaldkonna esindajatega (sotsiaaltöötajad, lastekaitsespetsialistid jt), mis annab tiheda kokkupuute ja tööspetsiifika tunnetuse plaanitava koolituse sihtrühmaga.

2017. aasta sügisel kuulus ta töögruppi, kes koostas Riigikantselei strateegiabüroo tellimusel Ülalpidamiskohustuse analüüsi, mis on üheks koolitatava mooduli teemaks ja alusmaterjaliks. Analüüsi koostamise käigus suhtles Katrin erinevate KOV-ide sotsiaalhoolekande spetsialistidega ning tutvus KOV-ide poolt kehtestatud õigusaktidega, sh. sotsiaalteenuste osutamise kordadega. Katrin tutvustas ülalpidamiskohustuse analüüsi tulemusi 2018. aasta kevadel Tallinnas toimunud Linnade ja Valdade Päevadel ning Sotsiaalministeeriumi koolitushanke KOV sotsiaaltöötajate õigusalase teadlikkuse tõstmine raames toimunud 13 koolitusel.


Meetodid

Loeng, praktilised näited ning aktuaalne kohtupraktika.


Maksumus

Registreerides kuni 13. septembrini 2021 kehtib soodushind 65 €, hiljem tavahind 79 €.
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 16,80 €. 

Veebiseminari järelvaatamine toimub Addenda e-akadeemias. Veebiseminari salvestis on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on veebiseminari vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve.

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - Kristina Paal 113x150

Kristina Paal
+ 372 5566 2741
kristina.paal@addenda.ee

 

Jaga

STARTERminsk

  Hello, entrepreneurial student! You do not have an idea? You do not have a team? But you would very much like to learn everything about starting a team and developing the idea? This is for you!   Come and join the STARTERminsk business idea development program!   The program designed by six Estonian universities will help you with all the basic entrepreneurship skills (business development, service design/product ...

Loe rohkem Kristina Paal

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.