Sisukord

Vaakumkanalisatsioonisüsteemi projekteerimine ja ehitus. 1,4 TP (2 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

KOOLITUS TOIMUB NII VEEBIS KUI E-ÕPPES!

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Eeltutvustus

Suurem osa Eesti asulate reoveekanalisatsioonist on isevoolne. Isevoolsete reoveekanalisatsioonivõrkudel on väga palju positiivseid omadusi, aga selle nõrkused on suur infiltratsioonivee hulk ning täielikult puuduv ülevaade võrgu hetkeolukorrast. Samuti tuleb tasase reljeefiga piirkondades torustikud rajada sügavale ning ehitada rohkesti reoveepumplaid. Alternatiivse lahenduse pakub vaakumkanalisatsioon, milles reovesi liigub vaakumpumpade tekitatud alarõhu toimel. Vaakumkanalisatsioon on odav ja keskkonnasõbralik meetod reovee transportimiseks hoonetest reoveepuhastini. Vaakumkanalisatsioonil on palju eeliseid võrreldes isevoolsete reoveekanalisatsioonivõrkudega, üheks süsteemi eeliseks on näiteks kaasaegsem automaatika, mis võimaldab koguda ning edastada süsteemi töö kohta vaakumklapist näiteks vaakumsüsteemi rõhku, vaakumklapi töötsükleid, vaakumkaevu temperatuuri ning informatsiooni vaakumklapi tööseisundist ning seeläbi on võimalik mõõta ka tegelikke reoveehulki ühe kinnistu kohta.


Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda teadmised vaakumkanalisatsiooni töö põhimõtetest, selle eelistest võrreldes isevoolsete reoveekanalisatsioonivõrkudega ning selle projekteerimise ning ehitamise iseärasustest.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • tunneb vaakumkanalisatsiooni tööpõhimõtteid
 • teab vaakumkanalisatsiooni valiku kriteeriume
 • teab vaakumkanalisatsiooni projekteerimise iseärasusi
 • teab vaakumkanalisatsiooni ehitamise iseärasusi
 • teab vaakumkanalisatsiooni eeliseid ja puudusi
 • on kursis vaakumkanalisatsiooni monitooringuga
 • on kursis vaakumpumplate ja vaakumkaevude hooldustöödega

Sihtrühm

Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsenerid, teiste ehitusvaldkonna erialade insenerid, projekteerijad, ehitajad, tellijad, KOV spetsialistid.


Teemad

Georg Sarap käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • vaakumkanalisatsiooni tööpõhimõte:
  -  vaakumkaev ja –klapp
  -  vaakumpumpla
 • vaakumkanalisatsiooni valiku kriteeriumid
 • projekteerimise iseärasused
 • ehitamise iseärasused
 • eelised ja puudused
 • monitooring
 • hooldamine

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Koolitus annab 1,4 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

 


Aeg ja maht

Koolitus toimub 16. detsembril 2022 kell 9.00–10.30
(2 akadeemilist tundi)

Juhul, kui Te koolitusel reaalajas osaleda ei saa, on võimalus koolitus läbida Addenda e-akadeemias. Palun tehke valik koolitusele registreerumisel.


Toimumiskoht

Koolitus toimub nii veebis kui e-õppes!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne 
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

Pildid / - Georg Sarap - Addenda 2022

Georg Sarap, OÜ Flovac Nordic juhatuse liige, Diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7

Georg Sarap on vaakumkanalisatsiooni lahenduste välja töötamisega tegeleva ettevõtte Flovac Nordic juhatuse liige, kes lisaks tegeleb igapäevaselt ka ise nii projekteerimine, ehitustegevuse juhtimise kui ka projektijuhtimisega.

Georg Sarap on Eestis kaasa aidanud 8 vaakumkanalisatsioonisüsteemi projekteerimises ja ehituses. Lisaks töötanud vaakumkanalisatsiooni projektidel Leedus, Taanis, Sloveenias ja Botswanas.

 

 

 


Meetodid

Loeng, näited ja praktilised käsitlused. Küsimused-vastused.


Maksumus

Registreerides kuni 5. detsembrini 2022 kehtib soodushind 79 € + km (94.80 €), hiljem tavahind 99 € + km (118,80 €).
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 14 € + km (16,80 €). 

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v

Diana Nõmmik
+372 5809 1404
+372 520 6347
diana.nommik@addenda.ee

 

Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Tellija maksejõuetusriski haldamine – ettemaks ja maksetähtajad

Ebastabiilne majanduslik olukord toob kaasa suurenenud riskid ka ehitussektoriks. Praegusest majandusseisust ei jää puutumata keegi. Paaris järgmises blogipostituses uurime tööriistu, mida saaks kasutada tellija maksejõuetusriski haldamiseks. Siinjuures tuleb meeles pidada, et tellijateks ei ole töövõtulepingu kontekstis mitte üksnes ehituse peatöövõtjad, vaid ka ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.