Sisukord

Uus riigihangete seadus - ülevaade seadusega kaasnevatest muudatustest - TARTU

Jaga

Eeltutvustus

Uus riigihangete seadus pidanuks jõustuma 2016. aasta aprillis. Vaatamata mõningasele viivitusele on uue seaduse eelnõu juba Riigikogu menetluses ning selle kehtestamine lükkub tõenäoliselt 2017. aasta esimesse veerandisse. Uue hankekorra kehtimahakkamisel on oluline, et nii hankijad kui ka hankel osalejad oleksid kursis sellega kaasnevatest olulisematest muudatustest. Uus RHS on kehtivast oluliselt mahukam ning muudatustes orienteerumine seetõttu keeruline. Koolitusel osalemine aitab osalejal tulevased muudatused lihtsamini omandada, ilma seaduse tekstide võrdlemise ja ülimahuka seaduseelnõu seletuskirja läbitöötamiseta. Koolitusel antakse süsteemsel kujul ja lihtsas keeles terviklik ülevaade uue seaduse jõustumisega kaasnevatest peamistest muudatustest. Ülevaade hõlmab nii rohkem hankijale kui ka hankes osalejale huvipakkuvaid teemasid, kuna riigihanke reeglite õige kohaldamine puudutab lõppastmes võrdselt nii hankijate kui ka pakkujate huve. 

Antud koolitus toimub ka:

09.03.2017 - Tallinnas. Registreerimine ja lisainfo SIIT!


Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda terviklik ülevaade peamistest muudatustest riigihanke valdkonnas, mida iga riigihanke korraldamise või hankes osalemisega seotud isik peaks alates uue seaduse jõustumisest teadma.


Sihtrühm

Riigihangete korraldamisega tegelevad hankija spetsialistid, riigihangetel osalevate pakkujate esindajad ja töötajad ning hankevaldkonnas praktiseerivad juristid, kes on üldjoontes kursis kehtiva riigihanke regulatsiooniga ning soovivad omandada põhiteadmised uue RHS-ga jõustuvate muudatuste kohta. 


Teemad

 • Muudatuste eesmärgid
 • Riigihanke üldküsimused:
  - Üleminek täielikult elektroonilisele riigihankele.
  - Uued võimalused hankemenetlusest hoidumiseks.
    a. Sisetehingu erandi laiem käsitlus ja hankijatevaheline koostöö.
    b. Iseseisva hankeüksuse erand.
    c. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse täiendavad alused.
  - Uut riigihanke osadeks jaotamisel.
 • Hankemenetlus:
  - Uus hankemenetluse liik – innovatsioonipartnerlus.
  - Muudatused hanke alusdokumentide kohta selgituste nõudmisel.
  - Uut kvalifitseerimises:
    a. Hankepass ja nö pööratud menetlus.
    b. Uut kõrvaldamise alustes – maksuvõla kontroll ja huvide konflikt.
    c. Kõrvaldamise aluse heastamise võimalus.
    d. Muudatused kvalifitseerimise tingimuste seadmisel.
    e. Alltöövõtjate kvalifitseerimine ja asendamine.
  - Uut pakkumuste hindamiskriteeriumide seadmises.
  - Pakkumuse jõusoleku pikendamise täiendav alus.
  - Pakkumuse konfidentsiaalsus ja pakkumuste avamise uued reeglid.
 • Erimenetlused
  - Uut lihthankes ja lihtsustatud korras tellitavate teenuste hankimises.
  - Kontsessiooni uus regulatsioon - lühitutvustus.
 • Hankelepingu täitmine.
  - Paindlikumad võimalused hankelepingu muutmiseks.
  - Hankelepingu ülesütlemine, sh hankemenetluse taastamine.
 • Riikliku järelvalve ja vaidlustusmenetlusega seotud muudatused.

Aeg ja maht

01. märts 2017, kell 10.00 - 15.30.
(6 akadeemilist tundi)


Toimumiskoht

Koolitus toimub AHHAA Teaduskeskuse Apollo seminarisaalis, Sadama 1, Tartu.


Koolitajad

 Pildid / - Diana Minumets

Diana Minumets on advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat, kes on tegelenud hankealaste õigusküsimustega üle 10 aasta. Diana on ühe olulisema riigihanke valdkonnas ilmunud raamatu „Riigihangete õigus“ (D. Minumets, P. Kulm. Juura, 2014, 592 lk) kaasautor. Samuti on Diana avaldanud riigihangete alaseid artikleid tavameedias ning õigusajakirjas Juridica. Ta on tunnustatud lektor, kes on esinenud erinevatel koolitusfirmade poolt korraldatud hankekoolitustel ja ka riigiasutuste sisekoolitustel. Diana alustas juristikarjääri 2005. aastal ning omab laialdast kogemust hankijate ja pakkujate esindamisel hankevaidluste lahendamisel vaidlustuskomisjonis ja kohtutes, aga ka hankemenetluste korraldamisel ja läbiviimisel. 


Meetodid

Loeng, arutelu, võrdlev analüüs kehtiva ja uue seaduse vahel.


Maksumus

Registreerides kuni 23. veebruarini 2017 on soodushind 169 € + km, hilisematele registreerujatele tavahind 189 € + km. Hinnasoodustus -10% kehtib kahele ja enamale osalejale ühest organisatsioonist.

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, koolitusmaterjale, tunnistust ning kohvipause.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palume teatada kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Registreerimine ja lisainfo

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v

Diana Nõmmik
+ 372 580 91 404 | + 372 670 66 06
diana.nommik@addenda.ee


Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Tellija juhiste ja lepingu mahu seosest

Riigikohus andis eelmise aasta lõpus avaldatud lahendis juhiseid sellest, kuidas määratleda, kas konkreetne töö on lepingu mahuga hõlmatud või on tegemist lisatööga, mida tellija tasustab täiendavalt. Konkreetses asjas selgus pärast lepingu sõlmimist, et tulenevalt Muinsuskaitseameti nõuetest tuleb teha täiendavaid töid, mida esialgses hinnapakkumises ei ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.
Testi enda teadmisi! www.trainingweb.eu