Sisukord

Tehnosüsteemide koostoimimine ja -juhtimine uue hoonete energiatõhususe direktiivi valguses. 5 TP (EEL) ja 5 TP (EKVÜ) (5 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

KOOLITUS TOIMUB NII VEEBIS KUI E-ÕPPES!

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Eeltutvustus

Arvestades äsja vastuvõetud Hoonete energiatõhususe direktiivi ning Kliimaseadusesse tulevat on tehnosüsteemide juhtimine muutumas üha olulisemaks. Tuleb arvestada ka sellega, et  kohustuslikuks muutub nii monitooring kui ka aruandlus, hõlmates mitte ainult energiakasutust, vaid ka sisekliima osa. Energiatõhususarvule (ETA-le) lisaks saab hoone digitaalne logiraamat (KEK) olema peatselt olulisemgi.
Koolituse fookus on suunatud sisekliima ja energiasäästu praktilisele rakendamisele automatiseerimise abil, eriti HVAC (kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmed) valdkonnas, integreerituna teiste tehnosüsteemidega. Uurime kehtivaid standardeid, eriti EVS-EN ISO 52120-1:2022, kehtivaid norme ning  akte. Standardite ja õigusaktide käsitlemise kõrval analüüsime ehitusautomaatikas tegelikult kasutatavaid automatiseerimisvahendeid ja -lahendusi, et mõista nende rakendusvõimalusi.
Lisaks uurime, millised on optimaalsed lahendused ventilatsiooni ja hooneautomaatika juhtimiseks, arvestades investeeringuid nii, et need vastaksid lähituleviku nõuetele. Käsitleme praktilisi aspekte, kuidas neid süsteeme tõhusalt kasutada, et tagada optimaalne sisekliima ja energiaefektiivsus.


Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda ülevaade tehnosüsteemide juhtimise nõuetest ja tõhusast koostööst. Samuti tutvustada kaasaegse hooneautomaatika võimalusi, mis võimaldavad optimeerida hoone kasutust, keskendudes nii sisekliima optimeerimisele kui ka energiasäästu saavutamisele. Rõhutame optimaalse  skeemi (investeeringu) valikut juhtimiseks  ja monitooringu tagamiseks. Koolitusel keskendume HVAC süsteemidele, eriti ventilatsioonile ning selgitame, kuidas läbi sünergia teiste tehnosüsteemidega saavutada maksimaalset energiasäästu ja tõhusust.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet hooneautomaatika võimalustest juhtida tegelikku hoone kasutust, tehnosüsteemide sidumist optimaalses ja nõutud mahus
 • orienteerub kehtivates, sh 2024 aasta normides ning tehnilistes lahendutes, mis tagavad nende täitmise
 • tunneb tehnosüsteemide hooneautomaatika toimimis- ja juhtimispõhimõtteid ning tehnilisi lahendusi tagamaks  vastavust normide  ning sisekliima kvaliteedi ja energiasäästuga
 • tunneb tehnosüsteemide automaatika juhtimise põhialuseid
 • tunneb erinevate tehnosüsteemide töö mõju teistele tehnosüsteemidele
 • tunneb erinevate tehnosüsteemide toimimise mõju hoone sisekliimale ja energiatõhususele
 • tunneb hoone kui terviku tehnosüsteemide automaatika lähteülesannet ja toimimiskirjeldust, üldisena
 • teab tegelikke probleeme eri tehnosüsteemidega sidumisel
 • adub kriteeriume hoone- ja ventilatsiooni automaatika valikuks, eesmärgiga saavutada soovitud ning lähitulevikus nõutud tulemus

Sihtrühm

Koolituse sihtrühmaks on:

 • arendajad ja peatöövõtjate esindajad, kelle ülesannete hulka kuulub vastutada tehnosüsteemide valiku ning investeeringu üle lähiaja väljakutseid arvestades
 • projektijuhid, kes juhivad ning vastutavad eritööde, s.h automaatika, elektritööde, nõrkvoolu ning HVAC ja automaatika jne eest
 • projekteerijad ja teostajad (insenerid), nii HVAC kui elektroautomaatika kui ka kõik kes peavad tagama eri tehnosüsteemide koosööd 
 • ehitusprojekti ekspertiiside ja hoone energiatõhususe auditite koostajad
 • ehituskonsultandid, ehitusspetsialistid, omanikujärelevalve teostajad, ehitusjuhid, peaprojekteerijad, elektritööde tegijad

Teemad

Aivar Kukk käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • tehnosüsteemide tõhus juhtimine energiasäästliku sisekliima tagamiseks:
  kuidas juhtida tehnosüsteeme ja automatiseerida neid, et saavutada nii energiatõhusust kui ka optimaalset sisekliimat.
 • hooneautomaatika tehnilise lahenduse valik: üldised põhimõtted, protokollid ja ohutus:
  tehniliste lahenduste valik hooneautomaatikas, hõlmates üldiseid põhimõtteid, protokolle ja ohutusalaseid aspekte.
 • standardid ja määrused juba kehtivast seadusandlusest (ka rakendusaktideta osast) ja lähemast tulevikust Euroopa direktiivide ja kliimaseaduse  valguses
 • sisekliima nõuded ja tegelikkus: võimalused lähitulevikuks:
  sisekliima nõuete käsitlemine, millest ei saa taganeda. Tegelik olukorra analüüs, võimalused,  lähitulevik.
 • tehnosüsteemide juhtimise enamlevinud probleemid: skeemid, põhimõtted ja kirjeldused:
  ülevaade tehnosüsteemide juhtimisel kõige sagedamini esinevatest probleemidest, keskendudes skeemidele, põhimõtetele ja üksikasjalikele kirjeldustele.
 • vajaduspõhise õhuvahetuse kvaliteedi Juhtimine: tegelikud võimalused ja ohud:
  kuidas juhtida õhuvahetust vastavalt vajadusele, arvestades tegelikke võimalusi ja sellega seotud riske.
 • energiakasutuse juhtimine ja optimeerimine: standard EVS-EN-ISO-52120-1-2022:
  energiakasutuse juhtimise ja optimeerimise põhimõtete käsitlemine, võttes aluseks standardi EVS-EN-ISO-52120-1-2022
 • RKAS „tehnilised nõuded“, distantsilt mõõtesdeadmete lugemine:
  ülevaade RKAS-i tehnilistest nõuetest, sealhulgas kaugmõõteseadmete lugemine distantsilt

NB!  Seminaril leiab ainult põgusat käsitlemist ATS, suitsueemaldus, valve ja juurdepäässüsteemide sidumine, samuti kortermajade ja eramute probleemaatika. 

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Koolitus annab energiatõhususe ala spetsialistidele 5 TP (EKVÜ kutsekomisjoni poolt) ja ka Ehitusvaldkonna spetsialistidele 5 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.
Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.

 


Aeg ja maht

Koolitus toimub 29. veebruaril 2024 kell 10.00–14.15
(5 akadeemilist tundi)

Koolituse ajakava:
10.00–12.00 koolitus
12.00–12.30 paus
12.30–14.15 koolitus

Juhul, kui Te koolitusel reaalajas osaleda ei saa, on võimalus koolitus läbida Addenda e-akadeemias. Palun tehke valik koolitusele registreerumisel.


Toimumiskoht

Koolitus toimub nii veebis kui e-õppes!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne 
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

Pildid / - Aivar Kukk 2022

Aivar Kukk, volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8, EKVÜ liige, EJKÜ soojussõlmede juhiste töörühma liige

Aivar Kukk on automaatika ja eritöödega seotud alates Harju Elektri STV-st läinud sajandil. Ta on olnud 7 aastat Danfossi automaatika müügijuht ning 14 aastat (kuni 1.1.2022) Siemensi hooneautomaatika (SI BT CSV - Control Products and Systems) müügijuht. Koolitaja kogemust on Aivar Kukel ligi paarkümmend aastat.


Meetodid

Loeng, praktilised näited ja soovitused, küsimused-vastused, test.


Maksumus

Registreerides kuni 23. veebruarini 2024 kehtib soodushind 169 € + km (206,18 €), hiljem tavahind 199 € + km (242,78 €). 
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 29 € + km (35.38 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v 

Diana Nõmmik
+372 5809 1404
+372 520 6347
diana.nommik@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Töölepingu seadus on kättesaadav ka võõrkeeltes

Teadupärast on kõik Eesti Vabariigis kehtivad seadused avaldatud Riigi Teatajas. Interneti leheküljelt www.riigiteataja.ee saab õigusakte otsida pealkirja, akti andja ning  muude parameetrite järgi. Sealjuures on mugav võimalus vaadata lisaks kehtivatele redaktsioonidele nii varasemaid kui ka alles tulevikus kehtima hakkavate õigusaktide versioone. Samuti võimaldab Riigi Teataja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.