Sisukord

RIL 126-2020 Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus ehk hoone aluse ja krundi ala drenaaž - praktiline ülevaade ja olulisemate aspektide avamine. 4,8 TP (6 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

KOOLITUS TOIMUB NII VEEBIS KUI E-ÕPPES!

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Eeltutvustus

Kuigi ehitusdrenaaž on oluline osa ehitusprotsessist ja maastikuarhitektuurist, on Eestis seda väga vähe käsitletud ja juhendmaterjale selle teema osas napib. Ka EVS 846-2021 Hoone kanalisatsioon ei käsitle drenaaži projekteerimist, vaid annab nimekirja juhendmaterjalidest, mida kasutada drenaaži kavandamisel. Üheks olulisemaks nendest on Soomes värskelt välja antud RIL 126-2020, mis on heaks abiliseks nii projekteerijatele, ehitajatele kui järelevalvajatele

Koolitusel tutvustab koolitaja soomekeelset juhendit RIL 126-2020 Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus (Hoone aluse ja krundi ala drenaaž), mis selgitab kuivenduse olulisust ja pakub parimaid praktilisi lahendusi.


Eesmärk

Käesolev koolitus pakub praktilist lähenemist RIL 126-2020 olulisemate aspektide mõistmisele ja rakendamisele. Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele vajalikud teadmised ja oskused, et mõista kuivenduse olulisust ehituses ja maastikuarhitektuuris ning seeläbi suuta tõhusalt lahendada sellega seotud ülesandeid.

Õpiväljunditena koolituse läbinu: 

 • omab head ülevaadet soomekeelsest juhendist RIL 126-2020 Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus (Hoone aluse ja krundi ala drenaaž) ja on kursis parimate praktiliste lahendustega
 • saab aru drenaaži vajalikkusest ehituses ja maastikuarhitektuuris
 • oskab lahendada radooniga seotud probleeme
 • oskab määrata kuivenduse vajalikkuse
 • teab, kuidas lahendada pinnavee ja drenaažiga seotud ülesandeid
 • oskab teha drenaažiehitiste järelevalvet

Sihtrühm

Vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerijad, ehitajad ja järelevalveinsenerid, samuti ametnikud, kes tegelevad keskkonnaga ja kommunikatsioonidega. Koolitus on kasulik ka maastikuarhitektidele.


Teemad

Mati Märtson  käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • üldmõisted ja eesmärgid seoses kuivendusega
 • radooni ja liigvee eemaldamise projekteerimine
 • projekti vormistamine
 • drenaaži ja radoonitorustike rekonstrueerimine ja remont
 • drenaaživee käitlemine ning selle keskkonnamõjud
 • drenaažimaterjalide valik ja kasutamine
 • drenaaži ehitus ja järelevalve
 • drenaaži hooldus ja drenaažirikete kõrvaldamine

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Koolitus annab 4,8 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.
Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 23. aprillil 2024 kell 10.00–15.30
(6 akadeemilist tundi)

Koolituse ajakava:
10.00–11.30 koolitus
11.30–11.45 paus
11.45–13.15 koolitus
13.15–14.00 paus
14.00–15.30 koolitus

Juhul, kui Te koolitusel reaalajas osaleda ei saa, on võimalus koolitus läbida Addenda e-akadeemias. Palun tehke valik koolitusele registreerumisel.


Toimumiskoht

Koolitus toimub nii veebis kui e-õppes!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne 
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

Pildid / - Mati Märtson 2023 - Addnda

Mati Märtson, maakasutuse ja maaparanduse spetsialist

Mati Märtson töötas kuni 30.11.2022 Põllumajandus- ja Toiduameti maakasutuse ja maaparanduse osakonna nõunikuna. Varem on ta töötanud Eesti Maaparandusprojekti projekteerijana. Seejärel mitmes peamiselt torustikega tegelevas firmas müügiinsenerina ja tegevjuhina. Tal on pikk praktika ja suured kogemused drenaaži projekteerimisel, ehitamisel ja uute drenaažimaterjalide kasutuselevõtus. Samuti on Mati Märtsonil pikaajalised praktilised kogemused ehitusdrenaaži ja ka sademevee käitlemisel.

 


Meetodid

Loeng praktikast pärinevate näidetega, nõuanded, küsimused-vastused, test.


Maksumus

Registreerudes kuni 11. aprillini 2024 kehtib soodushind 179 € + km (218,38 €), hiljem tavahind 209 € + km (254,98 €). 
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 29 € + km (35,38 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v 

Diana Nõmmik
+372 5809 1404
+372 520 6347
diana.nommik@addenda.ee

 

Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.