Sisukord

Revolutsioon finantskorrektsioonide maailmas jäi tulemata... või siiski?

Jaga

Eeltutvustus

9. novembril toimub Riigihangete Konverents, kus analüüsime valdkonna kitsaskohti, probleemseid kaasusi ja kohtupraktikat ning sellega kaasnenud muutusi riigihanke maastikul. Üheks niisuguseks revolutsioonihõnguliseks teemaks on finantskorrektsioonid, millega küsitaks toetuse saajalt tagasi Euroopa Liidu toetus. Riigikohus on finantskorrektsiooni otsuste osas 2023. a langetanud olulisi otsuseid, sh hinnanud finantskorrektsiooni otsuste aluseks olevate õigusnormide põhiseaduslikkust. 2023. a lahendid mõjutavad kindlasti hankijat ja võivad mõjutada vaidlustuste perspektiive.
 
Olete oodatud osalema veebiülekandel, kus toome Teieni finantskorrektsioonide teemat käsitleva ettekande ja arutelu Riigihangete Konverentsilt. Ettekanet on võimalus jälgida nii reaalajas kui tellida selle salvestis. Samuti on Teil soovi korral võimalus tutvuda konverentsi kogu kavaga ja registreeruda siin Riigihangete Konverentsile

Eesmärk

Konverentsil analüüsime valdkonna kitsaskohti, probleemseid kaasusi ja kohtupraktikat ning sellega kaasnenud muutusi riigihanke maastikul.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

  • teab riigihangete seaduse rakendamise probleemküsimusi ja oskab hangete läbiviimisel arvestada nii seaduselooja mõtet ja tahet
  • tunneb reaalset praktikat hankija ja pakkuja poolt vaadatuna
  • tõlgendab riigihangete praktikat ning väldib pikki ja kulukaid hankevaidlusi.

Sihtrühm

  • avalik- õiguslike insitutsioonide spetsialistid, kes puutuvad kokku riigihangete korraldamisega
  • aktiivsed pakkujad, nii tippjuhid kui ka spetsialistid
  • juristid, advokaadid ja vandeadvokaadid, kes tegelevad hankealase nõustamise ja hankevaidluste lahendamisega
  • audiitorid, kes auditeerivad riigihangete valdkonnas
  • EL projektide koordinaatorid, kellel on vajadus hanke korras osta kaupu ja teenuseid
  • ja paljud teised huvilised

Teemad

Revolutsioon finantskorrektsioonide maailmas jäi tulemata... või siiski?

Pildid / - Erki Fels 2019

Erki Fels, advokaadibüroo PwC Legal vandeadvokaat ja riigihangete valdkonna juht

Finantskorrektsiooniga küsitakse tagasi Euroopa Liidu toetus. Suurimad ja meedias enim tähelepanu pälvinud tagasinõuded tekivad just vigade tõttu riigihangetes. Kas hiljutised kohtulahendid muudavad midagi? Kas audiitorite tõlgendused on läinud leebemaks või hoopis rangemaks? Mida räägib Euroopa? Kas finantskorrektsioonide maal puhuvad uued tuuled või läheb kõik edasi vanaviisi?

Aruteluring finantskorrektsioonid ja värsked lahendid. Mis saab edasi?

Aruteluringi juhib Erki Fels

Pildid / - Erki Fels 2019

Erki Fels on advokaadibüroo PwC Legal vandeadvokaat. Ta on kohtuvaidleja, kes tegeleb peamiselt haldus- ja tsiviilasjadega. Erki Fels on üks Eesti juhtivaid riigihankeõiguse spetsialiste, kes on edukalt osalenud meedia tähelepanu pälvinud vaidlustes, mis kujundavad Eesti riigihankeõigust. Ta on nõustanud Eesti suurimaid hankijaid ja pakkujaid, omades kogemust ehitustööde, transpordi, IT, meedia, tervishoiu, energeetika ning kaitse- ja julgeolekuvaldkonna hangetes. Tänu praktilisele kogemusele on Erki Fels sage koolitaja ning konverentside avakõneleja. Samuti tegeleb ta riigihankeõigusalase teadustööga. Ta on andnud külalislektorina hankeõiguse loenguid Tartu Ülikoolis, retsenseerinud ja juhendanud üliõpilaste magistritöid. Erki Fels on 2019. a avaldatud riigihangete seaduse kommenteeritud väljaande üks autor.

Aruteluringis osalevad Kersti Kukk ja Kaur Siruli

Pildid / - Kersti Kukk

Kersti Kukk

Pildid / - Kaur Siruli

Kaur Siruli

Kersti Kukk on Riigi Tugiteenuste Keskuse riigihangete kontrolliüksuse juht. Ta on riigihangete valdkonnas tegutsenud üle 12 aasta. Viimased kolm aastat on ta eest vedanud riigihangete kontrollüksuse tööd Riigi Tugiteenuste Keskuses, kus tegeletakse välisvahenditest toetuse saajate hangete kontrollimise, nõustamise ja koolitamisega. Enne seda tegeles Kersti riigihangete ettevalmistamise ja läbiviimisega ning lepingute täitmise käigus tekkinud vaidlustega. Kerstil on õigusteaduse magistrikraad Tartu Ülikoolist.

 

Kaur Siruli on Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna juhataja. 


Aeg ja maht

Ettekanne finantskorrektsiooni otsustest toimub konverentsipäeva raames 9. novembril 2023 kell 10.10-11.00

Kogu Riigihangete konverentsi päevakava on järgmine:

09.30-10.00      hommikukohv ja registreerumine

10.00-10.10      moderaatori tervitus
10.10-10.30      ettekanne finantskorrektsiooni otsustest Erki Fels
10.30-11.00      aruteluring finantskorrektsiooni otsustest Erki Fels, Kersti Kukk ja Kaur Siruli

11.05-11.40      Karistused riigihangete seaduse rikkumise eest. Norman Aas

11.40-12.00      kohvipaus

12.00-12.40      Hankepass, kvalifikatsioon ja teise isiku näitajatele tuginemine. Kristina Laarmaa
12.45-13.25      Varasemate lepingute täitmisega seotud kvalifikatsiooni kontroll. Diana Minumets

13.25-14.15      lõunapaus

14.15-14.55      Olulisemad seisukohad ja lahendid riigihangete vaidluste lahendamisel. Ulvi Reimets
15.00-15.40      Olulisemad lahendid Euroopa Kohtust. Kadri Matteus
15.45-16.25      Vaidlustusmenetlus - kas saame õiglust ja tõhusat kaitset? Mart Parind ja Veiko Vaske
16.25-16.40      moderaatori lõpusõnad


Toimumiskoht

Ettekanne toimub nii veebis kui e-õppes!

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Juhul, kui osalete Riigihangete konverentsil terve päeva vältel, olete oodatud osalema ka konverentsisaali!

HESTIA HOTEL EUROPA, Paadi 5, Tallinn.

Konverents toimub nii saalis, veebis kui e-õppes!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel saalis, veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne 
Reaalajas toimuva konverentsi ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates konverentsi toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Maksumus

Kuni 6. novembrini on ühe ettekande soodusmaksumus 75 € + km (90,00 €) ning hilisematele registreerujatele 99 € + km (118,80 €). 
Teil on võimalus osta 30-päevane ettekande täiendav järelvaatamine hinnaga 14 € + km (16,80 €). 
 
Registreerudes konverentsile kuni 20. oktoobrini on osalustasu 239 € + km (286,80 €) ning hilisematele registreerujatele kehtib hind 279 € + km (334,80 €).
 
Ettekannete järelvaatamine toimub Addenda OÜ e-akadeemias. Ettekannete salvestised on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on salvestiste vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve.
 

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!

Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit.


Tasumine

Konverentsipäevale registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve.


Loobumine

Konverentsist loobumisel palume teatada kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva enne konverentsi toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% konverentsi maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - Kristina, portree

Kristina Paal
+372 5566 2741
kristina.paal@addenda.ee
 

Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.