Sisukord

Raudteesüsteem ja ohutusjuhtimine. 5,4 TP (6 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

KOOLITUS TOIMUB NII VEEBIS KUI E-ÕPPES!

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Eeltutvustus

Koolitus annab ülevaate raudteesüsteemist, raudteevõrgustikust ja ohutusjuhtimise põhimõtetest. Samuti Euroopa Liidu ja Eesti vabariigi raudteevaldkonna õigusaktidest. Kuidas nende rakendamise kaudu luuakse ohutum, koostalitlusvõimelisem ning töökindlam Euroopa raudteevõrgustik. Koolitusel vaadeldakse raudteevaldkonna õigusaktide praktilist rakendust erinevate Eestis esile kerkinud teemade ja nende lahenduste näitel.


Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda ülevaade raudteesüsteemist ja selle ohutust toimimisest ning õigusaktidega seatud raamistikust. Koolitusel käsitletakse, kuidas õigusaktidega reformitakse Euroopa Liidu raudteesektorit, soodustades konkurentsi ja innovatsiooni raudteeinfrastruktuuridel, reisijate- ning kaubaveoturgudel.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

  • saab aru, mis on raudteesüsteem ja -võrgustik ning allsüsteemid
  • mõistab ohutusjuhtimist raudteesüsteemis
  • tunneb tegevusõiguste (tegevusluba, ohutustunnistus, ohutusluba) hindamist ja väljastamist
  • teab olulisi Euroopa Liidu raudteevaldkonna direktiive, määrusi ning nende kohaldamist

Sihtrühm

Teede-, raudtee-, sildade ehituse projektijuhid, objektijuhid, tööjuhid, ehitusjärelevalve insenerid, raudtee-ettevõtjate töötajad, raudteeinseneri kutse taotlejad.


Teemad

Tarvi Viisalu käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

  • raudteesüsteem, raudteevõrgustik
  • raudteevaldkonna õigusaktid, Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi õigusaktide omavaheline seos
  • raudteesektori pädevad ametiasutused ja vastavushindamisasutused
  • ohutum, koostalitlusvõimelisem ning töökindlam raudteevõrgustik

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Koolitus annab 5,4 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.
Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 19. juunil 2024 kell 10.00–15.30
(6 akadeemilist tundi)

Koolituse ajakava:
10.00–11.30 koolitus
11.30–11.45 paus
11.45–13.15 koolitus
13.15–14.00 paus
14.00–15.30 koolitus

Juhul, kui Te koolitusel reaalajas osaleda ei saa, on võimalus koolitus läbida Addenda e-akadeemias. Palun tehke valik koolitusele registreerumisel.


Toimumiskoht

Koolitus toimub nii veebis kui e-õppes!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne 
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

Pildid / - Tarvi Viisalu

Tarvi Viisalu, volitatud raudteeinsener, Eesti Raudtee AS-i ohutusteenistuse juht

Tarvi Viisalu on Tallinna Tehnikaülikoolis läbinud logitika õppekava magistriõppe ja omandanud tehnikateaduse magistri kraadi. Ta töötab AS-is Eesti Raudtee alates 2000. aastast, sh viimased viis aastat ohutusteenistuse juhina. Aastast 2017 on Tarvi Viisalu ka Tallinna Tehnikakõrgkooli raudteetranspordi tehnoloogia ja liikluskorralduse eriala külalislektor ning lõputööde kaitsmiskomisjoni esimees. Ta omab volitatud raudteeinsener, tase 8 kutset.


Meetodid

Loeng, arutelu, näited ja praktilised käsitlused, küsimused-vastused, test.


Maksumus

Registreerides kuni 7. juunini 2024 kehtib soodushind 179 € + km (218,38 €), hiljem tavahind 209 € + km (254,98 €). 
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 29 € + km (35,38 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v

Diana Nõmmik
+372 5809 1404
+372 520 6347
diana.nommik@addenda.ee

 

Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.