Sisukord

Mida arvestada krohvfassaadide valimisel, kavandamisel, projekteerimisel ja ehitamisel. 2,5 TP (4 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

KOOLITUS TOIMUB NII VEEBIS KUI E-ÕPPES!

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Eeltutvustus

Erinevate soojustus- ja pinnakatetega krohvfassaadid, tuntud ka kui soojusisolatsiooni-liitsüsteemid (SILS), on Eestis laialdaselt kasutusel nii uute hoonete ehitamisel kui ka vanade renoveerimisel. Kuna tegemist on nii materjalide kui ka ehituse hinna poolest ühe soodsaima ja ehitustempo mõttes kiireima lahendusega, siis selliste krohvfassaadide populaarsus aina kasvab. Paraku on aga praktikas näha, et tihtilugu on konkreetsete, objektil kasutatavate krohvfassaadide iseloomustus tööprojektides väga pinnapealne, tuues tihtilugu välja vaid  värvitooni ja struktuuri, ning nii mõnedki tüüpsõlmed jäävad töö käigus paigaldaja enda lahendada, keerukamatest sõlmedest rääkimata. Kuna krohvfassaadid moodustavad aga hoone viimase, välimise kihi, mis ühest küljest peab küll hoonele andma nägusa väljanägemise, kuid teisalt tagama konstruktsiooni kaitsva kihi, on nende õige kavandamine ja ehitamine kriitilise tähtsusega kogu hoone tervise ja ilme seisukohalt.


Eesmärk

Koolituse eesmärk on tutvustada lähemalt erinevaid soojustusmaterjale, krohvfassaadi komponente ning nende valimise kriteeriume. Detailsemalt selgitada erinevaid viimistluskrohvide tüüpe (erinevad sideained) ja tehnoloogiaid, võimaldades osalejatel teha teadlikumaid valikuid ja otsuste langetamisel võrrelda võrreldavaid tooteid. Lisaks korrata üle olulisimad krohvfassaadi sõlmlahendused ning kvaliteedinõuded, toetudes sõltumatule, ET-2 0404-1010 juhendmaterjalile. Kuna kinnitustüüblite valimine ning tüüblite hulga määramine on fassaadide tormikindluse seisukohast ääretult oluline, siis koolitusel tutvustatakse ka erinevaid meetodeid tüüblite koguse määramiseks.
Buumiaegsete majade ehitusest on möödas ca 15 aastat ning täna renoveeritakse lisaks nõukogude aegsetele hoonetele juba hoogsalt ka 2000. aastate uusarendusi. Kuna need hooned on tänaste normide järgi valdavalt liiga vähese soojustuskihiga, siis on tihtilugu teemaks nn re-renoveerimine kus olemasolevale krohvfassaadile lisatakse täiendavalt soojustust ning tehakse uus viimistlus. Koolitusel tutvustatakse täpsemalt, kuidas sellises olukorras kvaliteetne tulemus tagada.

Õpiväljunditena koolituse läbinu: 

 • teab erinevaid krohvfassaadide, ehk soojusisolatsiooni-liitsüsteemide (SILS) tüüpe, viimistlusmaterjale ja hetketrende ehituses
 • orienteerub viimistluskrohvide ja fassaadivärvide maailmas, sh erinevate sideainete ja tehnoloogiate osas
 • teab, kuidas kasutada tumedaid toone krohvfassaadide lahendustes
 • oskab valida õiget kinnitustüüblit ja määrata nende kogust krohvfassaadis
 • omab ülevaadet krohvfassaadi tüüpsõlmedest ja levinuimatest eksimiskohtadest
 • oskab valida õigeid liiteprofiile vastavalt konstruktsioonile ning ava suurusele
 • teab kuidas re-renoveerida olemasolevaid krohvfassaade nii lisasoojustusega kui ka ilma
 • oskab juba projektis ära määrata, milliste kvaliteedinõuete kohaselt peab fassaad valmima
 • arhitekt oskab paremini välja tuua, millist krohvi, struktuuri ning värvi ta oma projektides kasutada tahab
 • projekteerija oskab projekti seletuskirjas kirjeldada täpselt kiht-kihi haaval, milliseid tooteid ning milliste nõuete järgi krohvfassaadi valmima peab

Sihtrühm

Projekteerijad, arhitektid, ehitusjärelevalve tegijad, ehitajad, projektijuhid, objektijuhid, väikefirmade juhid, ehitustööde tellijad, kinnisvaraarendajad, KOV spetsialistid, KredEx konsultandid, üli- ja kõrgkoolide õppejõud.


Teemad

Marti Dengo käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • krohvfassaadi lahenduste ohud, nõuded ja eeldused
 • krohvfassaadi projekteerimine, riskidega arvestamine projekteerimise faasis ning ohtude vältimine
 • erinevad viimistlusmaterjalid ja sertifitseeritud krohvfassaadi lahendused
 • erinevate dekoratiivkrohvide ja värvide tehnoloogiad, sobiva viimistluse valimine
 • sobivate kinnitustüüblite valimine ja tüüblite hulga määramine
 • sobivate (liite-)profiilide valimine
 • olulisimad krohvfassaadi sõlmlahendused
 • olemasolevate krohvfassaadi lahenduste re-renoveerimine
  • koos lisasoojustamisega
  • ainult krohvi renoveerimisega
 • fotod elust enesest: põhjus-seos-tagajärg
 • praktilised näited ja fotod reaalsetest objektidest krohvfassaadide ehitamise protsessist, ehk: põhjus-seos-tagajärg.

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Koolitus annab 2,5 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.
Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 29. mail 2024 kell 10.00–13.15
(4 akadeemilist tundi)

Koolituse ajakava:
10.00–11.30 koolitus
11.30–11.45 paus
11.45–13.15 koolitus

Juhul, kui Te koolitusel reaalajas osaleda ei saa, on võimalus koolitus läbida Addenda e-akadeemias. Palun tehke valik koolitusele registreerumisel.


Toimumiskoht

Koolitus toimub nii veebis kui e-õppes!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne 
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

Pildid / - Marti Dengo 2022 - Addenda

Marti Dengo, Fassaaditoodete tootejuht, Weber ja Eesti Ehitusviimistlejate Liit MTÜ liige

Marti Dengo on alates 2009. aastast panustanud Saint-Gobain Eesti AS-i Weberi kaubamärgi all pakutavate fassaaditoodete valdkonda, olles alates 2012. aastast tootejuht. Tema kirg tootearenduse vastu on alguse saanud juba kõrgkooli päevilt ning tänasel päeval on tal oluline osa Saint-Gobaini Skandinaavia ja Baltikumi tootearenduse töögrupis. Marti Dengo on osalenud ka MTÜ Eesti Ehitusviimistlejate Liidu töögrupis, mis andis välja viimase kasutusel oleva ET-2 0404-1010 soojusisolatsiooni-liitsüsteemide juhendi.

 


Meetodid

Loeng, praktilised näited ja soovitused, küsimused-vastused, test.


Maksumus

Registreerides kuni 17. maini 2024 kehtib soodushind 159 € + km (193,98 €), hiljem tavahind 189 € + km (230,58 €).
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 29 € + km (35,38 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v 

Diana Nõmmik
+372 5809 1404
+372 520 6347
diana.nommik@addenda.ee

 

Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.