Sisukord

24/7 koolitus - Hooneautomaatika ja tehnosüsteemide juhtimine tagamaks eri tehnosüsteemide koostöö - nii sisekliima kui energiasäästu. 4,5 TP ja 4 TP (EKVÜ) (4,3 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 2020_05_26_EHI_2


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Exploreri ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitus annab energiatõhususe ala spetsialistidele 4 TP (EKVÜ kutsekomisjoni poolt). Ehitusvaldkonna spetsialistidele annab koolitus 4,5 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.


Eesmärk

Koolitusel keskendume hooneautomaatika võimalustele ja sisekliima ning energiasäästu tegelikule realiseerimisele. Skeemid, lahendused, erinevad protokollid juhtimiseks. Hoonete  eri  tehnosüsteemide sidusus näidetega eri tehnosüsteemide koostöö võimalustest  ja probleemidest. Vaatame üle kehtivad standardid  ja normid ning ehitusautomaatikas tegelikult kasutada olevate automaatika vahendite ja lahenduste võimalused nende  täitmiseks. Lisaks räägime EU uute  direktiivide ja juba kehtiva Ehitusseadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse mõjust lähitulevikus. Milline on sellest johtuv optimaalne hooneautomaatikaga lahendus ehk investeering selliselt, et see vastaks lähituleviku nõuetele.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade nõuetest hooneautomaatika võimalustest ning hooneautomaatikas kasutatavatest, arhitektuuri, struktuuride, serverite, protokollide jne jne lahendustest, kasutamise võimalustest tehnosüsteemide tegelikul juhtimisel. Samuti saab ülevaate juba kehtivate  ja peatselt  rakenduvate normide täitmise võimalustest ja vajadusest. Kuidas juhtida hooneautomaatikaga tegelikku hoonet - seda nii sisekliima tagamise kui energiasäästu võtmes? Puudutame hooneautomaatika süsteemide ja juhtimismeetodite valikuid, ka sagedasemaid vigu juhtimisel ning eri süsteemide koostööl.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet nõuetest tehnosüsteemidele normidest, tänapäeva hooneautomaatika võimalustest juhtida tegelikku hoone kasutust
 • omab ülevaadet hooneautomaatikas süsteemide ülesehitusest, arhitektuurist
 • omab ülevaadet erinevatest protokollidest, aga ka pilvetehnoloogiast ning turvalisusest
 • orienteerub kehtivates, ja peatselt rakendatavates normides ning omab ülevaadet nende täitmiseks vajalikust hooneautomaatika tehnilisest tasemest, lahendusest
 • tunneb hooneautomaatika tehnilisi lahendusi ning üldiseid printsiipe
 • teab tegelikke probleeme eri tehnosüsteemide koostööl ja juhtimisprintsiibi valikul vältimaks probleeme sisekliima kvaliteedi ja energiasäästuga
 • adub kriteeriume hoone- ja tehnosüsteemide automaatika valikuks, et saada soovitud tulemust ning et mitte olla vastuolus rakendunud või peatselt rakenduvate nõudmistega

Sihtrühm

Koolituse sihtrühmaks on :

 • projektijuhid, kes juhivad ning vastutavad eritööde, s.h automaatika, elektritööde, nõrkvoolu ning HVAC ja automaatika jne eest
 • arendajad ja peatöövõtjate esindajad, kelle ülesannete hulka kuulub ka vastutada tehnosüsteemide valiku ning investeeringu üle vältimaks lähiaja väljakutseid
 • projekteerijad ja teostajad (insenerid), nii HVAC kui elektroautomaatika kui ka kõik kes peavad tagama eri tehnosüsteemide koosööd 
 • ehitusprojekti ekspertiiside ja hoone auditite koostajad
 • ehituskonsultandid, ehitusspetsialistid, omanikujärelevalve teostajad, ehitusjuhid, peaprojekteerijad, elektritööde tegijad

Teemad

Aivar Kukk käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • tehnosüsteemide juhtimine ja automaatika tagamaks energiatõhususe ja sisekliimat
 • hooneautomaatika tehnilise lahenduse valikust, üldised printsiibid, protokollid, ohutus
 • arengud ja lähema tuleviku nägemus, mis on selles teemas uut seadusandluses
 • standardid ja määrused juba kehtivast seadusandlusest (ka rakendusaktideta osast)
 • sisekliima nõuded, millest ei saa taganeda, 2022. a sisekliima normide projektist
 • enamlevinud probleemidest tehnosüsteemide (ventilatsioon ja muud)  juhtimisel - skeemid ja põhimõtted, kirjeldused
 • õhu kvaliteedi mõõtmise tegelikud võimalused, seosed tegelike ruumides viibijate arvuga ja selle kaudse määramisega seoses Covid-19ga. Erisused seoses Covid19 vastumeetmete rakendamisega (REHVA/ASHARE) ja lahendusi
 • juhtimine ja optimeerimine EVS-EN-ISO-52120-1-2022, mis asendab  alates 1.04.2022 EVS EN 15232
 • RKAS „tehnilised nõuded“ ja distantsilt mõõtesdeadmete lugemine
 • NB!  Seminaril leiab ainult põgusat käsitlemist ATS, suitsueemaldus, valve ja  juurdepäässüsteemide  sidumine

Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(4,3 akadeemilist tundi)

24/7 tähendab, et Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

Pildid / - Aivar Kukk 2022

Aivar Kukk, volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8, EKVÜ liige, EJKÜ soojussõlmede juhiste töörühma liige

Aivar Kukk on automaatika ja eritöödega seotud alates Harju Elektri STV-st läinud sajandil. Ta on olnud 7 aastat Danfossi automaatika müügijuht ning 14 aastat (kuni 1.1.2022) Siemensi hooneautomaatika (SI BT CSV - Control Products and Systems) müügijuht. Koolitaja kogemust on Aivar Kukel ligi paarkümmend aastat.


Meetodid

Loeng, praktilised näited ja soovitused. Test.


Maksumus

189 € + km (230,58 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!

Kõik Addenda 24/7 ehitusalased veebikoolitused leiate SIIT


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE!

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak

+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 

Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Töölepingu seadus on kättesaadav ka võõrkeeltes

Teadupärast on kõik Eesti Vabariigis kehtivad seadused avaldatud Riigi Teatajas. Interneti leheküljelt www.riigiteataja.ee saab õigusakte otsida pealkirja, akti andja ning  muude parameetrite järgi. Sealjuures on mugav võimalus vaadata lisaks kehtivatele redaktsioonidele nii varasemaid kui ka alles tulevikus kehtima hakkavate õigusaktide versioone. Samuti võimaldab Riigi Teataja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.