Sisukord

Muudatustest standardites. EVS 846:2021 Hoone kanalisatsioon ja EVS 848:2021 Väliskanalisatsioonivõrk. 4,8 TP (6 ak.h)

Jaga

 

KOOLITUS TOIMUB NII VEEBIS KUI KA E-ÕPPES! SAALIKOHTADE ARV ON PIIRATUD!

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel saalis, veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne
Reaalajas saalis toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Eeltutvustus

Lisaks terminoloogiale on standardites EVS 846:2021 Hoone kanalisatsioon ja EVS 848:2021 Väliskanalisatsioonivõrk muudetud sademevee arvutusaluseid ning täiendatud kanalisatsiooni arvutusaluseid. Korrigeeritud on sademevee ja reovee arvutusnomogramme.

Koolitusel käsitletakse nendes standardites esinevaid muudatusi võrreldes varasemate samade standardite versioonidega. Selgitatakse nii hoone- kui ka väliskanalisatsiooni uusi termineid ja määratlusi. Torude tähistamine on standardites uudne.
Ehitusmaterjalid ja –tehnoloogiad uuenevalt pidevalt ja seetõttu on vaadeldavates standardites täiendatud torustike ühendusviise, kasutusiga, toestamist, isoleerimist, müra vähendamist, tule levimise kaitsmist jne.
Käsitletakse torustike arvutamise lähteandmete muutusi. Sademevee arvutusäravoolu arvutamine on oluliste muudatustega.

Koolitusel osalejalt eeldatakse veevarustus- ja kanalisatsioonialast tehnilist ettevalmistust ja kanalisatsiooni puudutava seadusandluse tundmist.


Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda ülevaade mõlema standardi muudatustest ja täiendustest. Tutvustada erialaspetsialistidele uuemaid materjale ja tehnoloogiaid. Jagada praktilisi kogemusi kommunikatsioonide haldajatele, projekteerijatele ja ehitajatele, tõstmaks koolitusel osalejate erialast pädevust.

Õpiväljunditena koolituse läbinu: 

 • teab, millised muudatused on uutes standardites
 • oskab valida parima lahenduse torustike projekteerimiseks ja ehitamiseks
 • tunneb ära kasutatud ehitusmaterjalid
 • oskab pöörata tähelepanu sademevee spetsiifikale ja leiab optimaalse lahenduse sademevee ärajuhtimisele

Sihtrühm

Reovee- ja sademeveekanalisatsiooni projekteerijad, ehitajad ja järelevalveinsenerid, samuti ametnikud, kes tegelevad keskkonnaga ja kommunikatsioonidega.


Teemad

Mati Märtson  käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • mõõtühikud, tähised ja terminid
 • torustike ühendused ja kasutusiga
 • isevoolsete torustike arvutus
 • torude läbimõõdud vastavalt materjalidele
 • arvutusvihm
 • sademevee äravoolu reguleerimine
 • vaakumkanalisatsioon ja vette paigaldatavad torustikud
 • ööpäevane veetarbimine
 • sademevee mahu bilanss
 • pumpla kavandamine
 • külmumissügavus
 • juhendmaterjalid drenaaži kavandamiseks

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Koolitus annab 4,8 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 22. märtsil 2023 kell 10.00–15.30
(6 akadeemilist tundi)

Koolituse ajakava:
10.00–11.30 koolitus
11.30–11.45 paus
11.45–13.15 koolitus
13.15–14.00 paus
14.00–15.30 koolitus

Juhul, kui Te koolitusel reaalajas osaleda ei saa, on võimalus koolitus läbida Addenda e-akadeemias. Palun tehke valik koolitusele registreerumisel.


Toimumiskoht

Koolitus toimub nii saalis kui ka veebis! Saalikohtade arv on piiratud!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel saalis, veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Saalikoolitus
Öpiku Ärimaja A hoone, Valukoja 8-1, Tallinn.
Palun sisenege Valukoja tänava poolsest uksest. Kasutage lifti A, ootame Teid 10. korrusel.
Transpordiviisid
Buss: 7, 15, 45, 49, 65 (peatused Lõõtsa, Valukoja)
Tramm: 4 (peatus Ülemiste Linnak)
Vaata sõiduplaane SIIN!
Parkimise info SIIN!
 
Veebiülekanne 
Reaalajas saalis toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

Pildid / - Mati Märtson

Mati Märtson, maakasutuse ja maaparanduse spetsialist

Mati Märtson töötas kuni 30.11.2022 Põllumajandus- ja Toiduameti maakasutuse ja maaparanduse osakonna nõunikuna. Varem on ta töötanud Eesti Maaparandusprojekti projekteerijana. Seejärel mitmes peamiselt torustikega tegelevas firmas müügiinsenerina ja tegevjuhina. Tal on pikk praktika ja suured kogemused drenaaži projekteerimisel, ehitamisel ja uute drenaažimaterjalide kasutuselevõtus. Samuti on Mati Märtsonil pikaajalised praktilised kogemused ehitusdrenaaži ja ka sademevee käitlemisel.

 


Meetodid

Näiteks, loeng, näited ja praktilised käsitlused. Küsimused-vastused.


Maksumus

tavahind 209 € + km (250,80 €). 
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 29 € + km (34,80 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v 

Diana Nõmmik
+372 5809 1404
+372 520 6347
diana.nommik@addenda.ee

 

Jaga

Seonduvad koolitused

Riigikohus muutis töövaidluskomisjoni otsuse vaidlustamise tähtaja osas oma varasemat seisukohta

Töövaidluse lahendamise seaduse § 58 lõikes 1 on sätestatud, et töövaidluskomisjoni (TVK) otsusega mittenõustumisel võivad pooled pöörduda sama töövaidlusasja läbivaatamiseks kohtusse. Kohtusse tuleks pöörduda 30 kalendripäeva jooksul arvates töövaidluskomisjoni otsuse saamisest. Varasemas kohtupraktikas on Riigikohus ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.