Sisukord

24/7 koolitus - Kuidas ületada hankelepingute täitmisel ja muutmisel tekkinud probleeme? (1 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 2020_05_27_JUHT


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Exploreri ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Eesmärk

Vandeadvokaadid Britta Oltjer ja Epp Lumiste toovad Teieni aktiivse arutelu hankelepingute korrektse täitmise ja muutmise teemal. Hankelepingute muutmine on praktikas probleemne, sest hankija peab hindama muudatuse lubatavust ning lõplik tõde selgub alles kohtumenetluses. Ühtlasi on toetuste rakendusüksuste tõlgendused lepingu täitmisest ja hankelepingu muutmisest hankijatesse palju ebakindlust süstinud. Ettekandes arutlevad vandeadvokaadid muuhulgas õiguskaitsevahendite rakendamise praktikat pakkuja suhtes, vaatlevad üle hankelepingute muutmist puudutava kohtupraktika ning selgitavad, millisel määral kohalduvad hankelepingutele võlaõiguslikud põhimõtted.


Sihtrühm

Riigi- ja KOV vastutavad juhid, hankespetsialistid, juristid ning teised hankeid läbiviivate ettevõtete esindajad.

  • avalik-õiguslike insitutsioonide spetsialistid, kes puutuvad kokku riigihangete korraldamisega
  • aktiivsed pakkujad, nii tippjuhid kui ka spetsialistid
  • juristid, kes tegelevad hankealase nõustamise ja hankevaidluste lahendamisega
  • audiitorid, kes auditeerivad riigihangete valdkonnas
  • EL projektide koordinaatorid, kellel on vajadus hanke korras osta kaupu ja teenuseid
  • ja paljud teised huvilised

Teemad

Kuidas ületada hankelepingute täitmisel ja muutmisel tekkinud probleeme?

Pildid / - Britta Oltjer

Britta Oltjer

Pildid / - Epp Lumiste

Epp Lumiste

Britta Oltjer, advokaadibüroo Cuesta vandeadvokaat ja Epp Lumiste, advokaadibüroo Leadell Pilv vandeadvokaat

Ükskõik kui hoolas on hankija, siis hankelepingute korrektne täitmine ei ole ühelgi juhul tagatud. Hankija ei saa välistada võimalikke tarneraskusi, muid viivitusi lepingu täitmisel või pakkuja poolset hankelepingu rikkumist, mis objektiivselt õigustaksid hankelepingu muutmist. Hankelepingute muutmine on praktikas probleemne, sest hankija peab hindama muudatuse lubatavust ning lõplik tõde selgub alles kohtumenetluses. Ühtlasi on toetuste rakendusüksuste tõlgendused lepingu täitmisest ja hankelepingu muutmisest hankijatesse palju ebakindlust süstinud. Arutame oma ettekandes muuhulgas alljärgnevatel teemadel: 
  • õiguskaitsevahendite rakendamine pakkuja suhtes - kas hankija õigus või kohustus
  • uus hankelepingute muutmist puudutav kohtupraktika
  • mil määral kohalduvad hankelepingutele võlaõiguslikud põhimõtted
  • jne.

Britta Oltjer on Advokaadibüroo Cuesta vandeadvokaat ja partner. Ta omab üle 18-aastast advokaadina töötamise kogemust. Riigihankeõigus on olnud Britta Oltjeri üheks südamelähedasemaks valdkonnaks alates karjääri algusest ning ta on läbi aastate esindanud ning nõustanud nii hankijaid kui ka pakkujaid erinevates tegevusvaldkondades hankealaste probleemküsimuste lahendamisel, hangete läbiviimisel ning erinevate vaidluste lahendamisel. Tema viimase aja nõustamiskogemus hõlmab ettevõtjate nõustamist ning esindust järgmistes peamistes valdkondades: projekteerimine ja ehitus, infotehnoloogia, liinivedu, ravimid, meditsiiniseadmed ning eriarstiabi, sh on Britta Oltjer läbi aastate nõustanud mitmeid tervishoiuteenuse osutajaid nii pakkumiste koostamisel, hankija otsuste vaidlustamisel kui ravi rahastamise lepingute sõlmimisel. Lisaks on Britta Oltjer valmistanud ette ja viinud läbi mitmeid toitlustusteenuse hankeid. Britta Oltjer on alates 2019 aastast Eesti Advokatuuri kutsesobivuskomisjoni liige.

 

Epp Lumiste on advokaadibüroo Leadell Pilv vandeadvokaat. Ta on riigihangete valdkonnas olnud aktiivne enam kui 10. aastat. Ta on nõustanud nii hankijaid, sh tehnilise kirjelduse koostamise osas, kui pakkujaid. Epp Lumiste omandas õigusteaduse bakalaureuse ja magistrikraadi Audentese Ülikoolist. Täiendavalt omandas Epp Lumiste LL.M. kraadi USA-st George Washington Ülikoolist 2010. aastal. 2005. aastast alates töötas Epp Lumiste Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumi õigusosakonnas, kus muuhulgas tegeles rahvusvaheliste hangetega. Lisaks avaliku sektori töökogemusele on Epp Lumiste töötanud eelnevalt advokaadibüroos Advokaadibüroos Aivar Pilv ning Alterna.


Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(1 akadeemiline tund)

24/7 tähendab, et Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Maksumus

75 € + km (91,50 €). 

Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak
+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 

Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.