Sisukord

24/7 koolitus - Energiasääst kasutades hooneautomaatika tegelikke võimalusi ning uus standard EVS-EN ISO 52120-1:2022. 4 TP (EKVÜ) ja 4,5 TP (EEL) (4,3 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 2020_05_26_EHI_2


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Exploreri ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitus annab energiatõhususe ala spetsialistidele 4 TP (EKVÜ kutsekomisjoni poolt).
Ehitusvaldkonna spetsialistidele annab koolitus 4,5 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.


Eesmärk

Koolitusel käsitletakse hooneautomaatika võimalusi ja sisekliima ning energiasäästu tegelikku realiseerimist. Eelkõige vaadataksegi, kuidas säästa energiat kasutades hooneautomaatika võimalusi. Tutvustatakse uut standardit EVS-EN ISO 52120-1:2022 ning räägitakse A.I. Artificial Intelligence ja nn BIG Data töötluse võimalustest tehnosüsteemide töö optimeerimisel.
Koolitusel räägitakse ka EU uute direktiivide, Ehitusseadustiku ja teiste seaduste mõjust täna ja lähitulevikus. Milline on sellest johtuv optimaalne hooneautomaatika lahendus ehk investeering selliselt, et see vastaks lähituleviku nõuetele ning eeldatav investeering oleks optimaalne.
Näidete baasil vaadatakse hoonete  eri tehnosüsteemide sidusust, eri tehnosüsteemide koostöö võimalusi  ja probleeme, samuti ehitusautomaatikas tegelikult kasutada olevate automaatika vahendite ja lahenduste võimalusi  nende  täitmiseks - skeemid, lahendused, erinevad protokollid juhtimiseks.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade nõuetest ja uuest standardist (EVS-EN ISO 52120-1:2022) ning hooneautomaatika võimalustest  energiasäästul. Vaadata, mis on primaarne tegeliku säästu saamiseks, nii et me ei  läheks vastuollu kehtivate, näiteks sisekliima normatiividega. Puudutame hooneautomaatika süsteemide ja juhtimismeetodite valikuid, ka sagedasemaid vigu juhtimisel ning eri süsteemide koostööl.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab tänapäeva hooneautomaatika võimalustest juhtida tegelikku hoone kasutust
 • omab ülevaadet nõuetest tehnosüsteemidele
 • orienteerub  kehtivates normides ning omab ülevaadet nende  täitmiseks  vajalikust hooneautomaatika tehnilisest tasemest, lahendusest
 • omab eelinfot peatselt  Euroopa Komisjoni poolt planeeritud energiasäästukohustustest johtuvast 
 • omab ülevaadet uuest standardist EVS-EN ISO 52120-1:2022
 • omab ülevaadet  A.I. Artificial Intelligence ja nn BIG Data töötluse võimalustest hoone tehnosüsteemide optimeerimisel
 • tunneb hooneautomaatika tehnilisi lahendusi ning üldiseid printsiipe
 • teab hooneautomaatikas süsteemide ülesehitusest, arhitektuurist, erinevatest protokollidest, aga ka pilvetehnoloogiast ning turvalisusest
 • teab tegelikke kitsaskohti eri tehnosüsteemide koostööl ja juhtimisprintsiibi valikul vältimaks probleeme  sisekliima  kvaliteedi  ja energiasäästuga

Sihtrühm

Koolituse sihtrühmaks on :

 • hoonete haldajad, omanikud ja kasutajad, kelle ülesannete hulka kuulub ka energiasääst ning meetmed selle saavutamiseks
 • arendajad ja peatöövõtjate esindajad, kelle ülesannete hulka kuulub muuhulgas vastutada tehnosüsteemide valiku ning investeeringu üle vältimaks lähiaja väljakutseid
 • ehitusjuhid, projektijkuhid, kes juhivad ning vastutavad eritööde, s.h automaatika, elektritööde, nõrkvoolu ning HVAC ja automaatika jne eest
 • projekteerijad, sh peaprojekteerijad ja teostajad (insenerid), nii HVAC, elektroautomaatika kui ka kõik kes peavad tagama eri tehnosüsteemide koosöös 
 • ehitusprojekti ekspertiiside ja hoone auditite koostajad
 • ehituskonsultandid, ehitusspetsialistid
 • omanikujärelevalve teostajad

Teemad

Aivar Kukk käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • standardid ja määrused juba kehtivast seadusandlusest (ka rakendusaktideta osast)
 • tehnosüsteemide juhtimine ja automaatika tagamaks energiatõhususe ja sisekliimat
 • hooneautomaatika tehnilise lahenduse valikust, üldised printsiibid, protokollid, ohutus
 • arengud ja lähema tuleviku nägemus,  mis on selles  teemas uut seadusandluses
 • enamlevinud probleemidest tehnosüsteemide juhtimisel, skeemid ja põhimõtted
 • energiasääst ruumide tegeliku kasutuses oleku järgi (õhu kvaliteedi mõõtmine versus kohaloleku teadmine ´nt valgustuse kombineeritud anduritega jne 
 • juhtimine ja optimeerimine
 • NB! Uus EVS-EN ISO 52120-1:2022, mis  asendab EVS-EN 15232-1:2017
 • A.I. Artificial Intelligence ja nn BIG Data töötluse kasutamise  võimalusi hoone tehnosüsteemide optimeerimisel
 • RKAS „tehnilised nõuded“, distantsilt mõõtesdeadmete lugemise kohustus
 • NB!  Seminaril leiab ainult põgusat käsitlemist ATS, suitsueemaldus, valve ja  juurdepäässüsteemide sidumine. Küll aga valgustuse juhtimise ühildamine teiste tehnosüsteemidega.

Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(4,3 akadeemilist tundi)

24/7 tähendab, et Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

Pildid / - Aivar Kukk 2022

Aivar Kukk, volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8, EKVÜ liige, EJKÜ soojussõlmede juhiste töörühma liige

Aivar Kukk on automaatika ja eritöödega seotud alates Harju Elektri STV-st läinud sajandil. Ta on olnud 7 aastat Danfossi automaatika müügijuht ning 14 aastat (kuni 1.1.2022) Siemensi hooneautomaatika (SI BT CSV - Control Products and Systems) müügijuht. Koolitaja kogemust on Aivar Kukel ligi paarkümmend aastat.


Meetodid

Loeng, praktilised näited ja soovitused. Test.


Maksumus

159 € + km (193,98 €). 

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!

Kõik Addenda 24/7 ehitusalased veebikoolitused leiate SIIT


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE!

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak

+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 

Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Töölepingu seadus on kättesaadav ka võõrkeeltes

Teadupärast on kõik Eesti Vabariigis kehtivad seadused avaldatud Riigi Teatajas. Interneti leheküljelt www.riigiteataja.ee saab õigusakte otsida pealkirja, akti andja ning  muude parameetrite järgi. Sealjuures on mugav võimalus vaadata lisaks kehtivatele redaktsioonidele nii varasemaid kui ka alles tulevikus kehtima hakkavate õigusaktide versioone. Samuti võimaldab Riigi Teataja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.