Sisukord

Gaasplahvatusohtlike keskkondade elektripaigaldised. 6,4 TP (8 ak.h)

Jaga

 

KOOLITUS TOIMUB NII VEEBIS KUI E-ÕPPES!

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Eeltutvustus

Antud koolitus sobib erialaseks täiendkoolituseks A, B  ja B1 klassi pädevustunnistuste kehtivuse pikendamisel. Samuti annab koolitus 6,4 TP (inseneri täiendõppe punkti), mida saab arvestada elektriinseneri kutse taotlemisel või taastõendamisel.


Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda ülevaade ATEX regulatsioonist ja seadusandlusest, plahvatusohtlike keskkondade põhilisematest standarditest – üldnõuded, plahvatusohtliku gaaskeskkonna kujunemine, ülevaade elektripaigaldise kavandamise ja seadmete valiku nõuetest ning elektripaigaldiste kontrolli ja korrashoiu põhinõuetest. Koolitusel jagatakse mõningaid praktilisi kogemusi ja antakse ülevaade mõningatest probleemkohtadest. Koolitus põhineb koolitaja pikaajalisel kogemusel gaasplahvatusohtlike elektripaigaldiste inspekteerimisel (tehniline auditeerimine).

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • on saanud ülevaate seadusandlusest
 • teab, milliseid standardeid / standardisarju plahvatusohtlike elektripaigaldiste juures tuleb arvestada ja kust saada neist ülevaadet
 • teab, kuidas kujunevad gaasplahvatusohtlikud tsoonid ja kuidas neid esitatakse
 • omab ülevaadet, milliste plahvatusohu parameetrite järgi ja kuidas valitakse elektriseadmeid ning olulisematest nõuetest installatsioonile
 • omab ülevaadet, milliseid järelevalve ja kontrollitoiminguid plahvatusohtlikes elektripaigaldistes teostatakse ja millised on neile esitatavad nõuded
 • omab ülevaadet nõuetest personali kvalifikatsioonile, kes puutuvad kokku erinevate tööülesannetega plahvatusohu tsoonides.

Sihtrühm

Koolituse sihtrühmaks on plahvatusohuga paigaldistes elektritööde eest vastutavad isikud, ehitusobjekti juhid, projekteerijad, käidujuhid, ehituskonsultandid, omanikujärelevalve teostajad.


Teemad

Jaak Kümnik käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • ATEX regulatsioon ja siseriiklik seadusandlus
 • ülevaade standardist EVS-EN IEC 60079-0:2018 Plahvatusohtlikud keskkonnad
 • Osa 0: Seadmed  Üldnõuded
 • ülevaade standardist EVS-EN IEC 60079-10-1:2021 Plahvatusohtlikud keskkonnad
 • Osa 10-1: Piirkondade liigitus  Plahvatusohtlikud gaaskeskkonnad
 • ülevaade standardist EVS-EN IEC 60079-10-2:2021 Plahvatusohtlikud keskkonnad
 • Osa 10-2: Piirkondade liigitus  Plahvatusohtlikud tolmkeskkonnad
 • ülevaade standardist EVS-EN 60079-14:2014 Plahvatusohtlikud keskkonnad
 • Osa 14: Elektripaigaldiste kavandamine, seadmete valik ja paigaldamine
 • ülevaade standardist EVS-EN 60079-17:2014 Plahvatusohtlikud keskkonnad
 • Osa 17: Elektripaigaldiste kontroll ja korrashoid
 • kontrollitoimingud plahvatusohutsoonidega paigaldistes
 • ülevaade nõuetest personalile, kes teostavad erinevaid töid plahvatusohutsoonidega paigaldistes
 • lühiülevaade mõningatest probleemidest tsoonide määramisel, seadmete valikul, kontrollitoimingute teostamisel.

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Antud koolitus sobib erialaseks täiendkoolituseks A, B  ja B1 klassi pädevustunnistuste kehtivuse pikendamisel. Samuti annab koolitus 6,4 TP (inseneri täiendõppe punkti), mida saab arvestada elektriinseneri kutse taotlemisel või taastõendamisel.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.
Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 13. veebruaril 2024 kell 9.00–16.15
(8 akadeemilist tundi)

Koolituse ajakava:
09.00–10.30 koolitus
10.30–10.45 paus
10.45–12.15 koolitus
12.15–13.00 paus
13.00–14.30 koolitus
14.30–14.45 paus
14.45–16.15 koolitus

Juhul, kui Te koolitusel reaalajas osaleda ei saa, on võimalus koolitus läbida Addenda e-akadeemias. Palun tehke valik koolitusele registreerumisel.


Toimumiskoht

Koolitus toimub nii veebis kui e-õppes!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne 
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

Pildid / - Jaak Kümnik 2021

Jaak Kümnik, elektriinsener, AS Elrato kontrolliosakonna juhataja ning kvaliteedijuht 

Jaak Kümnik omab eriala eksperdi kogemust aastast 1984. Tema pädevusse kuulub sh elektripaigaldiste inspekteerimine ning elektrialaisikute koolitamine.
Jaak Kümnik omab Diplomeeritud elektriinsener, tase 7, kutset.


Meetodid

Loeng, näited ja praktilised käsitlused, küsimused-vastused, test.


Maksumus

Registreerides kuni 2. veebruarini 2024 kehtib soodushind 199 € + km (242,78 €), hiljem tavahind 229 € + km (279,38 €). 
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 29 € + km (35.38 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v

Diana Nõmmik
+372 5809 1404
+372 520 6347
diana.nommik@addenda.ee

 

Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Töölepingu seadus on kättesaadav ka võõrkeeltes

Teadupärast on kõik Eesti Vabariigis kehtivad seadused avaldatud Riigi Teatajas. Interneti leheküljelt www.riigiteataja.ee saab õigusakte otsida pealkirja, akti andja ning  muude parameetrite järgi. Sealjuures on mugav võimalus vaadata lisaks kehtivatele redaktsioonidele nii varasemaid kui ka alles tulevikus kehtima hakkavate õigusaktide versioone. Samuti võimaldab Riigi Teataja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.