Sisukord

Ekspertiiside ja auditite kasutamine ehitusvaldkonnas. 4,5 TP (7 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

KOOLITUS TOIMUB NII VEEBIS KUI E-ÕPPES!

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Eeltutvustus

Erinevate probleemide lahendamiseks kasutatakse ehitusvaldkonnas ekspertiise ja auditeid. Viimaseid nimetatakse reeglina asjatundja arvamusteks, sest auditid tuleb seaduse kohaselt Ehitisregistrile esitada. Ehitusprojekti ekspertiisid on muutunud praktiliselt formaalsuseks. Sageli ei anna tellitud asjatundja arvamused vajalikku tulemust puuduliku lähteülesande aga ka praktikas laialdaselt levinud valede veendumuste tõttu. Teisalt on levinud ka ekspertiiside kasutamine mõjutusvahendina.


Eesmärk

Ehitusvaldkonnas tekkivate tehniliste ja rahaliste vaidluste korral määravad lahendamise menetluse kui ka kaasatavad osapooled vaidluse tekkimise õiguslikud alused, probleemi arvatav põhjus ja vaidluse tekkimise aeg. Eristada tuleb kohtuekspertiisi, asjatundjaarvamust ja ehitise auditit, mille korda muudeti 23.10.2020. Uus Kohtuekspertiisiseadus kehtib alates 01.09.2023. Oluline on võimalikult varakult tuvastada puuduste põhjused, mis samuti mõjutavad nii menetlust kui ka kaasatavaid osapooli. Praktikas on tihti esinenud asjatut rahalise ja ajalise ressursi raiskamist, mis võib vaidluse lahendamise muuta liigselt pikaks ja keeruliseks kui mitte võimatuks.  

Koolituse eesmärk on tutvustada erinevaid ehituslike vaidluste lahendamise menetlusi, nende erisusi ja nende efektiivset kasutamist.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab kohtuekspertiisi menetluslikke erisusi ja olulisi aspekte
 • teab peamisi kohtuekspertiisi kasutatavaid metoodikaid
 • teab asjatundja arvamuse ja kohtuekspertiisi erisusi
 • omab ülevaadet erinevate kindlustustega seotud vaidlustest ja nende lahendamise menetlustest
 • teab regressi tähendust ja sellega seotud vaidlusi
 • teab 23.10.2020 muutunud ehitise auditi tegemise korraga tehtud muudatusi ning on kursis 01.09.2023 kehtima hakanud uue kohtuekspertiisi seadusega
 • teab näidete alusel tüüpseid vaidlusi ja nende lahendusi

Sihtrühm

Ehitajad, ehitustööde tellijad, kinnisvaraarendajad, omanikujärelevalve tegijad, projekteerijad, KOV spetsialistid, kindlustusmaaklerid, kahjukäsitlejad.


Teemad

Teet Sepaste, käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • 01.09.2023 jõustunud Kohtuekspertiisiseaduse muudatused (enam ei ole riiklikult tunnustatud eksperte)
 • millised on peamised kohtuekspertiisi, asjatundja arvamuse ja auditi erisused
 • millised vaidlused jõuavad sagedamini kohtusse ning millistele küsimustele ekspertiisiga vastuseid soovitakse
 • puuduste tegelike põhjuste tuvastamine ja ehitamisega seotud osapoole roll nende tekkimises
 • Ehitusprojekti ekspertiiside tegemise tüüpsed probleemid ja sagedase formaalsuse põhjused
 • püsivalt probleemsed keskmine hind ja -kvaliteet ning nende hindamine
 • kuidas vältida sama vaidluse kohta mitmete arvamuste koostamist, pahatahtlike asjatundja arvamustega seotud probleemide lahendamine 
 • kas ja millal on vaja kindlustusvaidlustes ekspertiisi, põhilised kahju tekkimise põhjused
 • kindlustusega seotud ekspertiiside protseduuride erisused, tüüpsed küsimused ja ootamatud lahendused
 • regress kui halb üllatus ning sellega seotud vaidlused
 • 23.10.2020 auditi tegemise korras tehtud põhimõttelised muudatused
 • auditi koostamise ja vormistamise muutunud nõuded

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Koolitus annab 4,5 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.
Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 14. märtsil 2024 kell 9.00–15.15
(7 akadeemilist tundi)

Koolituse ajakava:
09.00–10.30 koolitus
10.30–10.45 paus
10.45–12.30 koolitus
12.30–13.15 paus
13.15–15.15 koolitus

Juhul, kui Te koolitusel reaalajas osaleda ei saa, on võimalus koolitus läbida Addenda e-akadeemias. Palun tehke valik koolitusele registreerumisel.


Toimumiskoht

Koolitus toimub nii veebis kui e-õppes!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne 
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

Pildid / - Teet Sepaste 2021

Teet Sepaste, Ehitusekspertiisibüroo OÜ juhatuse esimees, tunnustatud ehitusspetsialist ja koolitaja

Teet Sepastel on üle 30 aastane kogemus ehituses, viimased 20 aastat peamiselt omanikujärelevalve ja ekspertiiside valdkonnas. Ta on kohtuekspert aastast 2006 ja sama kaua aktiivselt kogemusi jaganud. Teet Sepaste on hulgaliselt läbi viinud koolitusi ja esinenud erinevatel ehitusalastel konverentsidel.


Meetodid

Loeng, konkreetsete juhtumite näited ja praktilised käsitlused, küsimused-vastused, test.


Maksumus

Registreerides kuni 4. märtsini 2024 kehtib soodushind 189 € + km (230,58 €), hiljem tavahind 219 € + km (267,18 €). 
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 29 € + km (35,38 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v

Diana Nõmmik
+372 5809 1404
+372 520 6347
diana.nommik@addenda.ee

 

Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Töölepingu seadus on kättesaadav ka võõrkeeltes

Teadupärast on kõik Eesti Vabariigis kehtivad seadused avaldatud Riigi Teatajas. Interneti leheküljelt www.riigiteataja.ee saab õigusakte otsida pealkirja, akti andja ning  muude parameetrite järgi. Sealjuures on mugav võimalus vaadata lisaks kehtivatele redaktsioonidele nii varasemaid kui ka alles tulevikus kehtima hakkavate õigusaktide versioone. Samuti võimaldab Riigi Teataja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.