Sisukord

KOOLITUSGRUPP ON KOMPLEKTEERUNUD! Ehitusjuht (tase 6) spetsialiseerumisalane baaskoolitus - Omanikujärelevalve tegevus. 31 TP

Jaga

Eeltutvustus

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse kohaselt [RT I, 15.06.2016, 2 - jõust. 16.06.2016] ):

(1) Isik, kes võis enne ehitusseadustiku jõustumist tegutseda ehitusalal ja kelle oskuste ja teadmiste kohta esitatakse ehitusseadustikuga täiendavaid nõudeid, võib jätkata oma majandus- ja kutsetegevust seni kehtinud eeltingimuste täitmise korral kuni järgmiste tähtpäevade saabumiseni:

1) 2016. aasta 31. detsembrini arhitektuurse projekteerimise tegevusalal;

2) 2017. aasta 31. detsembrini projekteerimise (välja arvatud arhitektuurse projekteerimise), ehitusprojekti ekspertiisi, ehitusuuringute, ehitise auditi ning omanikujärelevalve tegevusalal;

 3) 2018. aasta 30. juunini ehituse tegevusalal.

Peale nimetatud tähtaja saabumist võib ettevõtja ehitusalal majandustegevuse korras pakkuda oma teenuseid ning tegutseda, kui ettevõtja vastutusel ja heaks tegutseva pädeva isiku kvalifikatsiooni tõendab haridusel ja töökogemusel põhinev kutseseaduse kohane kutse või muu õigusakti kohane pädevustunnistus.
Kutsetunnistus on dokument, mis tõendab, et inimesel on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised.

Antud koolitus on kohustuslik kutse taotlejale, kes soovib taotleda Ehitusjuht (tase 6) kutsetunnistust spetsialiseerumisega omanikujärelevalve tegevusele. Isik peab vastama antud kutse andmise eeldustele.

Koolitus lõpeb teadmiste kontrolliga, mis toimub peale viimast koolituspäeva, so. 03.12.2019, ca. kell 16.45. Teadmiste kontrolli test kestab maksimaalselt 90 minutit.

NB! Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tunnistuse, millel on märgitud täiendõppe punktid. Antud omanikujärelevalve koolitus annab 31 TP (inseneri täiendõppe punkti).

PS!  Nõuded koolituse läbimiseks ja tunnistuse omandamiseks:
• Testi sooritamine ja 90% osalemine kontaktõppes.

Kõikide kutse omistamist puudutavate küsimuste osas palume pöörduda Eesti Ehitusettevõtjate Liidu poole telefonil 6870435 või e-kirja teel eeel@eeel.ee. Kõik küsimused, mis puudutavad koolituse korralduslikku poolt palume adresseerida meile kas telefonil 670 6606 või saates kirja e-posti aadressile addenda@addenda.ee 


Sihtrühm

Ehitusjuhid (tase 6), omanikujärelevalve tegijad.


Teemad

  • ehitustooted, standardid, nõuded
  • koormused ja staatika
  • järelevalve korraldus ehituses (omanikujärelevalve kava)
  • ehitusprojekti kontroll, ekspertiis, projektimuudatused
  • ehituskonstruktsioonid
  • elektripaigaldis hoones
  • hoonete küttesüsteemid; Hoonete jahutussüsteemid; Ventilatsioonisüsteemid
  • vee- ja kanalisatsioonisüsteemid
  • tuleohutussüsteemid

TEEMADE AJALINE JAOTUS KUUPÄEVADE JA KELLAAEGADE KAUPA

TEISIPÄEV 26.11.2019
09.30–12.45 ehitustooted, standardid, nõuded (4 ak. h)
13.15–16.30 koormused ja staatika (4 ak.h)

KOLMAPÄEV 27.11.2019
09.30–13.45 järelevalve korraldus ehituses (omanikujärelevalve kava) (5 ak.h)
14.00–15.30 ehitusprojekti kontroll, ekspertiis, projektimuudatused (2 ak.h)

REEDE 29.11.2019
09.30–11.45 hoonete küttesüsteemid; Hoonete jahutussüsteemid; Ventilatsioonisüsteemid (3 ak.h)
12.30–14.45 vee- ja kanalisatsioonisüsteemid (3 ak.h)
15.00–16.30 tuleohutussüsteemid (2 ak.h)

TEISIPÄEV 3.12.2019
09.30–14.45 ehituskonstruktsioonid (6 ak.h)
15.00–16.30 elektripaigaldis hoones (2 ak.h)


Aeg ja maht

Koolitus toimub ajavahemikus 26. november -3. detsember 2019
(koolituse maht kokku on 31 akadeemilist tundi (ak.h))

T 26. november kell 09.30–16.30
K 27. november kell 09.30–15.30
R 29. november kell 09.30–16.30
T   3. detsember kell 09.30–16.30

Koolituspäevade ajakava:
26. ja 29. november ning 3. detsember
09.00–09.30 kogunemine ja registreerimine
09.30–11.00 koolitus
11.00–11.15 kohvipaus
11.15–12.45 koolitus
12.45–13.15 lõunapaus
13.15–14.45 koolitus
14.45–15.00 kohvipaus
15.00–16.30 koolitus

27. november
09.00–09.30 kogunemine ja registreerimine
09.30–11.45 koolitus 
11.45–12.15 lõunapaus
12.15–13.45 koolitus 
13.45–14.00 kohvipaus
14.00–15.30 koolitus 


Toimumiskoht

Tammsaare Ärikeskus (A.H. Tammsaare tee 47, Tallinn). 
Ärikeskusesse sisenedes palume jälgida suunaviitasid. 

Autoga tulijatel on ligipääs nii Tammsaare tee mõlemalt suunalt kui ka Rahumäe teelt. 
Tammsaare Ärikeskuse ees saate parkida 2 tundi tasuta, iga järgnev pooltund on 1 €.

Kesklinnast saab meie juurde bussidega 20, 20A (peatus Sõjakooli) ja 23 (peatus Tuisu).
Õismäelt, Mustamäelt ja Lasnamäelt bussiga 12 ja 13 (peatus Sõjakooli).


Koolitajad

Enno Rebane - Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit, tegevdirektor (diplomeeritud ehitusinsener)
Tõnu Peipman - Inseneribüroo Printsiip OÜ, ehitusinsener/vastutav projekteerija (volitatud ehitusinsener, tase 8)
Kaido Kägu - Cuculus Consult OÜ juhatuse liige (volitatud ehitusinsener, tase 8)
Kaspar Tennokese - TALTECH doktorant / Nordest Ekspert OÜ projektijuht (volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusinsener, tase 8; diplomeeritud veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 7)
Kaljo Haavandi - Teim Elekter TÜ, juhataja asetäitja (diplomeeritud elektriinsener)
Peeter Parre - Inseneribüroo Aksiaal, juhataja (volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8)


Maksumus

Registreerides kuni 19. novembrini 2019 kehtib soodushind 489 € + km (586,80 €), hiljem tavahind 519 € + km (622,80 €). 

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Antud kutsenõuetele vastavaid teadmisi, eksamit, eksami edukal läbimisel elektroonilist tunnistust, inseneri täiendõppe punkte, elektroonilisi õppematerjale, lõunat ja  kohvipause.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest


Lisainfo

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v

 

Diana Nõmmik
+372 5809 1404
+372 670 6606
diana.nommik@addenda.ee

 

Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - ETÜ 2013 kasutusvalmidused

Ehituse praktikas on küllaltki sügavalt juurdunud põhilise ja lõpliku kasutusvalmiduse mõisted. Samas ei tulene neid termineid ühestki seadusest. Ehituse töövõtulepingute üldtingimustes (ETÜ 2013) siiski mõlemaid termineid käsitletakse ning nendega on seotud ka mõningad kohustused. Seepärast vaatleme seekord täpsemalt, mis on põhiline ja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.