Sisukord

Ehituse töövõtja õiguskoolitus 4,8 TP (6 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

KOOLITUS TOIMUB NII SAALIS, VEEBIS KUI E-ÕPPES!

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel saalis, veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Eeltutvustus

Ootame ehituse töövõtjaid, sh nii all- kui ka peatöövõtja esindajaid koolitusele, mille raames toimub praktiline käsitlus ehituse töövõtja peamistest õigustest ja kohustustest ehituse töövõtulepingute täitmisel. Eraldi käsitleme töövõtja õigusi hankelepingute täitmisel. Toome olulisemaid näiteid viimase kahe aasta praktikast, kus muutuv majanduskeskkond ja turuolud juba sõlmitud lepinguid pidevalt ümbervaatama on sundinud. Toome näiteid kohtupraktikast, mis on ehituse töövõtulepingute täitmise tava mõjutanud.


Eesmärk

Koolituse eesmärk on selgitada ehituslepingu (töövõtulepingu) olemust, sisu, osapoolte õigusi ja kohustusi ning õiguskaitsevahendite kasutamisega seotud küsimusi. Toome esile lepingu kriitilisemad sätted ning õpetame, kuidas lepingu täitmise ajal koostada vajalikud dokumendid nii, et see kas hoiab vaidlused ära või aitab need lahendada. 
 
Õpiväljunditena koolituse läbinu:
 • saab praktilised oskused lepingu sõlmimiseks ning lepingudokumentide koostamiseks
 • oskab lepingu sõlmimise ja täitmise käigus tähelepanu osutada kõige kriitilisematele:
  - teab, milline on töövõtja vastutus lepingu mittetäitmise ja täitmisega viivitamise korral
  - teab, milline on töövõtja vastutus lepingutingimustele mittevastava töö eest
  - teab, millised on töövõtja vastutuse ajalised piirid
  - teab, milline on tellija vastutus lepingurikkumise korral
  - oskab eristada töövõtulepingu nõuete aegumist ja töövõtugarantiid
  - teab töövõtugarantii sisu ja olemust, teab, kus sätestatakse garantiitingimusi
 • oskab tähelepanu pöörata vaidlusi tekitavatele asjadele ning käituda viisil, et vaidlusi vältida ja lahendada või siis kindlustada soodne vaidluspositsioon.

Sihtrühm

Ehitusvaldkonna ettevõtete juhid ja juhatuse liikmed, juristid, aga ka projektijuhid, objektijuhid ja töödejuhid. Samuti on koolitus suunatud ehitustööde tellijatele


Teemad

Vandeadvokaat Alar Urm käsitleb praktiliste näidete varal järgmisi teemasid:

Töövõtulepingu objekt
•    lepingudokumentide pädevusjärjekord
•    lepingudokumentide tõlgendamine
•    tööde kvaliteedinõuded
•    nõuded töö juurde kuuluvale dokumentatsioonile
•    muudatus- ja lisatöödega seonduvad küsimused

Täitmise tähtaeg
•    tellija koostöö- jm kohustused
•    töövõtja õigus tööd katkestada
•    töövõtja õigus nõuda tähtaja pikendamist ja lisakulude hüvitamist

Tööde üleandmine
•    igakuised aktid, vaheaktid
•    põhiline valmidus, vaegtööd
•    lõplik valmidus

Lepingu järgsete sanktsioonide kohaldamise lubatavus ja põhimõtted

Ehitusgarantii sisu ja garantiiaja nõuded

Tellija ja töövõtja lepinguväline vastutus
•    ehitaja vastutus kolmandatele isikutele põhjustatud lepinguvälise kahju korral
•    ehitise omaniku vastutus ehitisest lähtuva ohu korral
•    vastutuskindlustus
•    kindlustuslepingu sõlmimine ja vaidlused

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Koolitus annab 4,8 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Aeg ja maht

Koolitus toimub 31. märtsil 2023 kell 9.00–14.30
(6 akadeemilist tundi)

Koolituse ajakava:

09.00 - 10.30 koolitus 
10.30 - 10.45 paus
10.45 - 12.15 koolitus
12.15 - 13.00 paus
13.00 - 14.30 koolitus

Juhul, kui Te koolitusel reaalajas osaleda ei saa, on võimalus koolitus läbida Addenda e-akadeemias. Palun tehke valik koolitusele registreerumisel.


Toimumiskoht

Koolitus toimub nii saalis, veebis kui e-õppes!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel saalis, veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Saalikoolitus
Öpiku Ärimaja A hoone, Valukoja 8-1, Tallinn.
Palun sisenege Valukoja tänava poolsest uksest. Kasutage lifti A, ootame Teid 10. korrusel.
Transpordiviisid
Buss: 7, 15, 45, 49, 65 (peatused Lõõtsa, Valukoja)

Tramm: 4 (peatus Ülemiste Linnak)

Vaata sõiduplaane SIIN!

Parkimise info SIIN!

Veebiülekanne 
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

 

Pildid / - Alar Urm 115x115

Alar Urm, advokaadibüroo Blessner partner ja vandeadvokaat

Alar Urmil on õigus­nõustamises ja õigus­loomes mitmekümne­aastane kogemus. Tegutseva vandeadvokaadina on tema töölaual just ehitus- ja riigihangete valdkonna küsimused: lepingud, kokkulepped ja vaidlused. Hinnatud spetsialistina on Alar Urm nõustanud kliente oluliste projektide läbiviimisel ja esindanud neid edukalt sadades kohtu­­vaidlustes. Alar Urmi on korduvalt valitud FIDIC jt vaidlus­­asjade arbiteriks. Aastate jooksul on Alar Urm aidanud välja töötada mitmeid olulisi seadus­­eelnõusid jt õigus­­akte. Alar Urm on suure juhtimis- ning koolitajakogemusega: on erinevate ülikoolide lektor, lisaks on tal juhi kogemus erinevatest riigiasutustest, paljude äriühingute nii nõukogu kui ka juhatuse liikme kogemus.

Meetodid

Loeng, diskussioon, praktilised näited.


Maksumus

209 € + km (250,80 €).
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 29 € + km (34,80 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.

 


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

 

Pildid / - Kristina Paal 113x150

Kristina Paal
+372 5566 2741
kristina.paal@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Riigikohus muutis töövaidluskomisjoni otsuse vaidlustamise tähtaja osas oma varasemat seisukohta

Töövaidluse lahendamise seaduse § 58 lõikes 1 on sätestatud, et töövaidluskomisjoni (TVK) otsusega mittenõustumisel võivad pooled pöörduda sama töövaidlusasja läbivaatamiseks kohtusse. Kohtusse tuleks pöörduda 30 kalendripäeva jooksul arvates töövaidluskomisjoni otsuse saamisest. Varasemas kohtupraktikas on Riigikohus ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.