Sisukord

VEEBIKOOLITUS - Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded projekteerijatele. 4,2 TP

Jaga

 

Koolitus toimub otseülekandena veebis!
Registreerimisel koolitusele saadame Teie meilile lingi, mille kaudu pääsete koolitusele 20 minutit enne selle algust. Enne koolituse algust saadame Teile koolituse elektroonilised õppematerjalid. Koolitust saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie koolitajatele esitada reaalajas küsimusi. 

Veebiosaleja boonus!
Otseülekanne salvestatakse ja veebis osaleja saab koolituse salvestise, mis on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates koolituse toimumisest Addenda e-akadeemias. Koolituse salvestis on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on e-akadeemas salvestise vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve.


Eeltutvustus

Koolituse eesmärk on anda vajalikud teadmised ehitusprojekti tuleohutuse osa nõuetest, mis vastaks seadusandlusele ja samas hoiaks ehituskulusid silmas pidades ehitusprojekti tuleohutuse osa optimaalse.

NB! Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Koolitus annab 4,2 TP (inseneri täiendõppe punkti).


Eesmärk

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet ehitise tuleohutuse nõuetest ja lahendusi pakkuvatest õigus- ning normatiivaktidest
 • teab mis eesmärgid on ehitistele esitatud tuleohutusnõuetel
 • oskab määrata ehitise ja selle osa kandekonstruktsioonide tulepüsivust
 • oskab jagada ehitise ja selle osa tuletõkkesektsioonideks
 • oskab määrata ehitise pindade tuletundlikkust
 • teab evakuatsioonile esitatavaid nõuded ning nende nõuete muutmise alternatiive
 • tunneb ehitistevahelise tule leviku takistamise meetmeid
 • tunneb tuleohutuspaigaldisi
 • tunneb tuleohtu suurendavate paigaldiste tuleohutusnõudeid
 • teab kuidas ehitises ja selle osas tagada päästemeeskonna ohutus ja tegutsemisvõimalused
 • on kursis enim levinud eksimustest ehitise projekteerimisel

Sihtrühm

Koolitus on suunatud ehitise arhitektuursete -ja eriosade projektide koostajatele - arhitektid ja projekteerijad.


Teemad

Mart Olesk käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • ülevaade ehitise tuleohutuse nõudeid ja lahendusi pakkuvatest õigus- ning normatiivaktidest
  • õigusaktid, mis reguleerivad ehitise tuleohutust
  • normatiivaktid, mis reguleerivad ehitise tuleohutust
 • ehitise ja selle osa kandekonstruktsioonide tulepüsivuse määramine
  • kandekonstruktsioonide ja seda jäigastavate konstruktsioonide tulepüsivuse määramine
  • kandekonstruktsioonidele määratud tulepüsivuse nõude muutmise alternatiivid
 • ehitise ja selle osa tuletõkkesektsioonideks jagamine
  • ehitise osa tuletõkkesektsioneerimine osade kasutusotstarbe järgi
  • ehitise osa tuletõkkesektsioneerimine piirpindalade järgi
  • ehitises määratud tuletõkkesektsioonide nõude muutmise alternatiivid
 • ehitise pindade tuletundlikkuse määramine
  • ehitise pindade tuletundlikkus
  • ehitise pindade tuletundlikkuse nõuete muutmise alternatiivid
 • ehitisest ja selle osast evakuatsiooni tagamine
  • evakuatsioonile esitatavad nõuded
  • eakuatsioonile esitatavate nõuete muutmise alternatiivid
 • ehitistevahelise tule leviku takistamise meetmed
  • tuleohutuskujad
  • tuleohutuskujade puudumisel alternatiivid tule leviku takistamiseks ehitiste vahel
 • tuleohutuspaigaldised
  • tulekustutid
  • tulekahjusignalisatsioon
  • tuletõrje voolikusüsteem
  • sprinklersüsteem
  • suitsueemaldussüsteem
  • turvavalgustus
  • piksekaitse
 • tuleohtu suurendavate paigaldiste tuleohutusnõuded
  • küttesüsteem
  • ventilatsioonisüsteem
  • plahvatusohtlik keskkond
 • päästemeeskonna ohutus ja tegutsemisvõimaluste tagamine ehitises ja selle osas
  • väline tulekustutusvesi
  • päästemeeskonna juurdepääsud ehitisele ja ehitise osadele
  • päästemeeskonna ohutus
 • enim levinud eksimused ehitise projekteerimisel

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 4. veebruaril 2021 kell 9.0014.15.
(6 akadeemilist tundi)

Koolituse ajakava:
09.00–10.30 koolitus
10.30–10.45 paus
10.45–12.15 koolitus
12.15–12.45 paus
12.45–14.15 koolitus


Toimumiskoht

Otseülekanne veebis! 
Koolitus toimub Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas. Saadame kõigile veebiseminari keskkonna kaudu osalejatele lingi, mille kaudu pääsete koolitusele 20 minutit enne algust. Koolitust saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie esitada koolitajatele küsimusi. Elektroonilised õppematerjalid saadame enne koolituse algust!


Koolitajad

Pildid / - Mart Olesk

Mart Olesk, ehitusliku ja korraldusliku tuleohutusega tegeleva ettevõtte Estolux OÜ tegevjuht ja tuleohutuse spetsialist

Mart Olesk on ehitusliku ja korraldusliku tuleohutusega tegeleva ettevõtte Estolux OÜ tegevjuht ja tuleohutuse spetsialist. Alates 2011. aastast on ta Eesti Turvaettevõtete Liidu kutseeksami komisjoni liige. Aastatel 2006-2013 töötas Mart Olesk Päästeametis, oli Põhja Päästekeskuse Insenertehnilise büroo juhtivinspektor.
Igapäevaselt tegeleb Mart ehitusprojektide tuleohutusosade ning detailplaneeringute koostamise ja parandamisega, ehitise mitte standardsete tuleohutuslahenduste väljatöötamise ja põhinõuetele vastavuse tõendamisega, ehitusettevõtete konsulteerimisega ehitamisel tuleohutuslahenduste osas, ehitiste tuleohutusnõuetele vastavuse kontrolli ja nõuetele vastavuse osas arvamuste koostamisega, ehitise konstruktsioonide hindamise ja nõuetele vastavuse arvutamisega, ehitise tuleohutuse osa nõuetele vastavuse hindamisega (kütteseadmed, konstruktsioonid, päästetööde tegemise võimalused, paigaldised jne), ehitiste kasutusloadokumentatsiooni koostamise ja hindamisega, tuletõkketööde projektijuhtimise ja ettevõtete enesekontrolli osas konsulteerimise ja enesekontrolli tuleohutusaruande koostamisega, samuti tuleohutuspaigaldiste ning tuletõrje veevõtukohtade kontrolliga.
Koolitanud on Mart Olesk aastast 2007. Ta viib läbi nii projekteerijatele ning ehitajatele suunatud tuleohutusalaseid koolitusi kui ka tuleohutuse eest vastutavate isikute koolitusi.


Meetodid

Loeng koos praktiliste näidetega.


Maksumus

Registreerides kuni 21. jaanuarini 2021 kehtib soodushind 169 € + km (202,80 €), hiljem tavahind 199 € + km (238,80 €). 
Hinnasoodustus 10% kehtib registreerides korraga kaks või enam osalejat ühest organisatsioonist.

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit ja veebiosaleja boonust – koolituse salvestise 30 päevast järelvaatamisõigust.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v

 

Diana Nõmmik
+372 5809 1404
+372 670 6606
diana.nommik@addenda.ee

 


Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - ETÜ 2013 kasutusvalmidused

Ehituse praktikas on küllaltki sügavalt juurdunud põhilise ja lõpliku kasutusvalmiduse mõisted. Samas ei tulene neid termineid ühestki seadusest. Ehituse töövõtulepingute üldtingimustes (ETÜ 2013) siiski mõlemaid termineid käsitletakse ning nendega on seotud ka mõningad kohustused. Seepärast vaatleme seekord täpsemalt, mis on põhiline ja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.