Sisukord

VEEBIKOOLITUS - Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ehitajatele. 4,2 TP

Jaga

 

Koolitus toimub otseülekandena veebis!

Registreerimisel koolitusele saadame Teie meilile lingi, mille kaudu pääsete koolitusele 20 minutit enne selle algust. Enne koolituse algust saadame Teile koolituse elektroonilised õppematerjalid. Koolitust saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie koolitajatele esitada reaalajas küsimusi. 

Veebikuulaja boonus!
Otseülekanne salvestatakse ja veebis osaleja saab koolituse salvestise, mis on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates koolituse toimumisest. Seminari järelvaatamine toimub Addenda OÜ e-õppe keskkonnas. Seminari salvestis on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on seminari vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve. 


Eeltutvustus

Koolituse eesmärk on vastutavatele/kontrollivatele isikutele tutvustada ehitise tuleohutusnõudeid ja nende järgimise protsessi. Koolituse tulemusel on koolitatavatel ülevaade ehituslikku tuleohutust reguleerivatest õigus- ja normatiivaktidest, ehitise tuleohutust tagavate nõuete täitmise protsessist, tuleohutusnõuete täitmisel nõutavast dokumentatsioonist ning enim levinud tuleohutusalaste nõuete täitmise eksimustest.Samuti käsitletakse koolitusel ehituslike tuleohutusnõuete osas kaalutlemise aluseid, mida võimaldavad seadus- ja normatiivaktid.

NB! Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Koolitus annab 4,2 TP (inseneri täiendõppe punkti).


Eesmärk

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet ehituslikku tuleohutust reguleerivatest õigus- ja normatiivaktidest
 • teab ehitise tuleohutust tagavate nõuete täitmise protsessi
 • teab, millised on tuleohutusnõuete täitmisel nõutavad dokumendid
 • on kursis enim levinud tuleohutusalaste nõuete täitmise eksimustega
 • tunneb ehituslike tuleohutusnõuete osas kaalutlemise aluseid, mida võimaldavad seadus- ja normatiivaktid

Sihtrühm

Ehituse peatöövõtjad/projektijuhid, ehituse alltöövõtjad/projektijuhid, ehituse järelevalve tegijad.


Teemad

Mart Olesk käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • ülevaade ehitise tuleohutuse nõudeid ja lahendusi pakkuvatest õigus- ning normatiivaktidest
  - õigusaktid, mis reguleerivad ehitise tuleohutust
  - normatiivaktid, mis reguleerivad ehitise tuleohutust
 • ehitise ja selle osa kandekonstruktsioonide tulepüsivuse määramine
  - kandekonstruktsioonide ja seda jäigastavate konstruktsioonide tulepüsivuse määramine
  - kandekonstruktsioonidele määratud tulepüsivuse nõude muutmise alternatiivid
  - kandekonstruktsioonide tulepüsivuse tagamise meetodid
 • ehitise ja selle osa tuletõkkesektsioonideks jagamine
  - ehitise osa tuletõkkesektsioneerimine
  - ehitises määratud tuletõkkesektsioonide nõude muutmise alternatiivid
  - tuletõkketarindid
  a. tarindid
  b. avatäited
  c. läbiviigud
 • ehitise pindade tuletundlikkuse määramine
  - ehitise pindade tuletundlikkus
  - ehitise pindade tuletundlikkuse nõuete muutmise alternatiivid
 • ehitisest ja selle osast evakuatsiooni tagamine
  - evakuatsioonile esitatavad nõuded
  - evakuatsioonile esitatavate nõuete muutmise alternatiivid
 • ehitistevahelise tule leviku takistamise meetmed
  - tuleohutuskujad
  - tuleohutuskujade puudumisel alternatiivid tule leviku takistamiseks ehitiste vahel
 • tuleohutuspaigaldised
  - tulekustutid
  - tulekahjusignalisatsioon
  - tuletõrje voolikusüsteem
  - sprinklersüsteem
  - suitsueemaldussüsteem
  - turvavalgustus
  - piksekaitse
 • tuleohtu suurendavate paigaldiste tuleohutusnõuded
  - küttesüsteem
  - ventilatsioonisüsteem
  - plahvatusohtlik keskkond
 • päästemeeskonna ohutus ja tegutsemisvõimaluste tagamine ehitises ja selle osas
  - väline tulekustutusvesi
  - päästemeeskonna juurdepääsud ehitisele ja ehitise osadele
  - päästemeeskonna ohutus
 • ehitise tuleohutusalane täitedokumentatsioon
 • enim levinud eksimused ehitise ehitamisel tuleohutusnõuete osas

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 2. oktoobril 2020 kell 10.0015.15.
(6 akadeemilist tundi)

Koolituse ajakava:
10.00–11.30 koolitus
11.30–11.45 paus
11.45–13.15 koolitus
13.15–13.45 paus
13.45–15.15 koolitus


Toimumiskoht

Otseülekanne veebis! 
Koolitus toimub Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas. Saadame kõigile veebiseminari keskkonna kaudu osalejatele lingi, mille kaudu pääsete koolitusele 20 minutit enne algust. Koolitust saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie esitada koolitajatele küsimusi. Elektroonilised õppematerjalid saadame enne koolituse algust!


Koolitajad

Pildid / - Mart Olesk

Mart Olesk, ehitusliku ja korraldusliku tuleohutusega tegeleva ettevõtte Estolux OÜ tegevjuht ja tuleohutuse spetsialist

Mart Olesk on ehitusliku ja korraldusliku tuleohutusega tegeleva ettevõtte Estolux OÜ tegevjuht ja tuleohutuse spetsialist. Alates 2011. aastast on ta Eesti Turvaettevõtete Liidu kutseeksami komisjoni liige. Aastatel 2006-2013 töötas Mart Olesk Päästeametis, oli Põhja Päästekeskuse Insenertehnilise büroo juhtivinspektor.

Igapäevaselt tegeleb Mart ehitusprojektide tuleohutusosade ning detailplaneeringute koostamise ja parandamisega, ehitise mitte standardsete tuleohutuslahenduste väljatöötamise ja põhinõuetele vastavuse tõendamisega, ehitusettevõtete konsulteerimisega ehitamisel tuleohutuslahenduste osas, ehitiste tuleohutusnõuetele vastavuse kontrolli ja nõuetele vastavuse osas arvamuste koostamisega, ehitise konstruktsioonide hindamise ja nõuetele vastavuse arvutamisega, ehitise tuleohutuse osa nõuetele vastavuse hindamisega (kütteseadmed, konstruktsioonid, päästetööde tegemise võimalused, paigaldised jne), ehitiste kasutusloadokumentatsiooni koostamise ja hindamisega, tuletõkketööde projektijuhtimise ja ettevõtete enesekontrolli osas konsulteerimise ja enesekontrolli tuleohutusaruande koostamisega, samuti tuleohutuspaigaldiste ning tuletõrje veevõtukohtade kontrolliga.
Koolitanud on Mart Olesk aastast 2007. Ta viib läbi nii projekteerijatele ning ehitajatele suunatud tuleohutusalaseid koolitusi kui ka tuleohutuse eest vastutavate isikute koolitusi.

 


Meetodid

Loeng koos praktiliste näidete ja aruteludega.


Maksumus

Registreerides kuni 28. septembrini 2020 kehtib soodushind 169 € + km (202,80 €), hiljem tavahind 199 € + km (238,80 €).
Hinnasoodustus 10% kehtib registreerides korraga kaks või enam osalejat ühest organisatsioonist.

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit ja veebikuulaja boonust – koolituse salvestise 30 päevast järelvaatamisõigust.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve. Addenda OÜ väljastab e-arve kohuslastele seadusega vastava arve 24 tunni jooksul e-arvete keskkonda.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v

 

Diana Nõmmik
+372 5809 1404
+372 520 6347
diana.nommik@addenda.ee

 

Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Valitsus kehtestas koroonaviiruse leviku tõkestamiseks uued piirangud

Vabariigi Valitsuse 12.11.2020. a korraldusega kehtestati Eestis uued piirangud COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks. Üldistatuna tuleb uute piirangutena järgida ja täita alljärgnevat. Kaupluse müügisaalides ja kaubandusettevõtetes tuleb järgida 2+2 reeglit – liikudes maksimaalselt kahekesi ja hoides teistest vähemalt 2-meetrilist vahemaad. Erandiks on perekonnad ning ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.