Sisukord

24/7 koolitus - Puit- ja liimpuitkonstruktsioonid ning puitmajade rekonstrueerimine. 8 TP (8 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 2020_05_26_EHI_3


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Internet Explorerit ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitus annab 8 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.Eesmärk

Põhjamaades on loodusliku materjali kasutamine ehituses selle kättesaadavusest olnud loomulik protsess ning antud valdkonnas on toimunud suuri arenguid. Järjest enam ehitatakse puitmaju keerulisemate konstruktsioonidega ning väljakutsed projekteerijatele ja ehitajatele on suured, seega projekteerimise eripärasid tundes on võimalik ehitada väga vastupidavaid ning atraktiivseid puitehitisi.

Kõrvuti uusehitistega käib pidevalt olemasolevate puitasumite majade ümberehitamine, mille käigus ühendatakse kortereid ning võetakse uue otstarbega kasutusele pööninguid ja keldreid. Niisuguste tööde käigus püütakse parandada ka hoonete ehitusfüüsikalisi omadusi – tagada võimalikult hea õhumüra takistus ning vähendada välispiirete soojajuhtivust.

Koolituse eesmärk on mõista puidu kui loodusliku materjali projekteerimise eripärasid. Tutvuda saab puitkonstruktsioonide liidetega ja puitkonstruktsioonides kasutatavate terasest taridetailidega; liimpuitkonstruktsioonide kasutamisega suuresildeliste konstruktsioonide ja avarate ruumide kavandamisel. Koolitusel vaadeldakse ka erinevate kaldkatuste konstruktsioonide toimimist ning võimalusi puitbetoon-komposiitkonstruktsioonide kasutamisel.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • mõistab puidu kui loodusliku materjali eripärasid, teab millega arvestatakse puidu projekteerimisel ja mida tuleb jälgida ka ehitamisel
 • omab teadmisi puitkonstruktsioonide liidetest ja puitkonstruktsioonides kasutatavatest terasest taridetailidest
 • teab naelte, kruvide, poltide kasutamise reegleid
 • teab liimpuitkonstruktsioonide kasutamise võimalusi
 • tunneb liimpuitraamide erinevaid staatilisi arvutusskeeme
 • omab teadmisi liimpuitraamide elementide liidete kujundamisest
 • tunneb erinevaid puidust kaldkatuste konstruktsioone
 • tunneb olemasolevate puitmajade (Lenderi maja ja Tallinna maja) vahelagede konstruktsioone ja nende ümberehitamise võimalusi.
 • omab teadmisi puitbetoon-komposiitlagede konstrueerimisest ja ehitamisest

Sihtrühm

Projektijuhid, objektijuhid, ehitusjärelevalve insenerid, väikefirmade juhid


Teemad

Tõnu Peipman käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • puit kui looduslik ehitusmaterjal. Puidu eripärad, mida tuleb projekteerimisel ja ehitamisel arvestada
 • Eesti Vabariigi Standard. Puitkonstruktsioonide projekteerimine. Puidu eripärade arvestamine konstruktsioonide kandevõime arvutamisel. Kasutuspiirseisund – läbipainded ja lagede kõikumine
 • puitkonstruktsioonide liited ja liitedetailid. Naelad, kruvid, poldid ning nende kasutamise reeglid. Puitkonstruktsioonides kasutatavad terasest taridetailid
 • liimpuitraamide staatilised arvutusskeemid
 • liimpuitraamide elementide liidete kujundamine
 • teostatud projektide näited
 • olemasolevate puitmajade kaldkatuste erinevad konstruktsioonid
 • võimalused kaldkatuste ehitusfüüsikaliste omaduste parandamisel
 • puitbetoon-komposiitkonstruktsioonide kasutamine vahelagede rekonstrueerimisel
 • terasbetoon-komposiitkonstruktsioonide kasutamine keldri vahelagede rekonstrueerimisel

Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(8 akadeemilist tundi)


Koolitajad

 

Pildid / - Tõnu Peipman

Tõnu Peipman, Inseneribüroo Printsiip OÜ ehitusinsener ning vastutav projekteerija 

Tõnu Peipman on Inseneribüroo Printsiip OÜ ehitusinsener ning vastutav projekteerija. Samuti on ta Eesti Kunstiakadeemia Arhitektuuriosakonna osalise koormusega külalisdotsent ning müürsepa ja puussepa kutseeksamite komisjonide liige. Tõnu Peipman omab volitatud inseneri kutsetunnistus (tase 8).


Meetodid

Loengud, milles teemasid käsitletakse küll standardist lähtuvalt, kuid püüdega seletada see kuiv teema näidete varal mõistetavaks. Liimpuitkkonstruktsioonide konstrueerimist vaadeldakse valdavalt teostatud projektide näitel. Puitmajade rekonstrueerimise teema käsitlemise aluseks on koolitaja aastatega kogunenud kogemused. Test.


Maksumus

249 € + km (303,78 €).  

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!

Kõik Addenda 24/7 ehitusalased veebikoolitused leiate SIIT


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

  Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE!

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak
+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 

Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.