Sisukord

24/7 Veebiseminar - Kuidas toimida, kui töötaja lahkub töölt päevapealt. Koolitaja: Tiit Kruusalu

Jaga

24/7 tähendab, et Teil on võimalus kuulata/vaadata varem salvestatud seminari täpselt siis, kui Teile see sobib. Tegemist on seminaridega, kus on välja toodud antud teemal kõige olulisem. Peale registreerimist saadame Teile arve ning selle tasumise järel ligipääsu e-õppe keskkonda, kus saate alla laadida materjali ning vaadata/kuulata seminari ühe kuu jooksul.


Eeltutvustus

Töötajad lahkuvad töölt omal algatusel ilma seaduses ettenähtud etteteatamistähtaega järgimata reeglina kahel põhjusel, milleks on kas töötaja seisukohalt tööandjapoolne kohustuste oluline rikkumine või lihtsalt soovimatus töötada kohustusliku etteteatamistähtaja lõpuni tööandja juures. Mõlemad põhjused toovad endaga kaasa erinevad juriidilised tagajärjed, millele on võimalik juurde kirjutada juriidiliselt põhjendatud hinnasildid eurodes. Maksjaks jääb see pool, kes reegleid paremini valdab. 
Veebiseminaril keskendume reeglite ja nüansidele, mida ettevõtte seisukohalt peab teadma, kui töötaja lahkub töölt päevapealt.

Seminari tulemusena on osalejad õpetatud töötaja ootamatu lahkumise korral järgima standardprotseduure, mis aitavad olukorda kontrollida ja võimalusel panna lahkunud töötaja vastutama.


Eesmärk

Anda personalitöö tegijatele teadmisi, kuidas toimida juriidiliselt korrektselt, kahjusid minimeerides ning töötajat vastutama pannes, kui töötaja ootamatult ning omavoliliselt töölt lahkub.


Sihtrühm

Ettevõtete juhid, personalijuhid, personalitöötajad, juhiabid, raamatupidajad ning teised, kes tegelevad töötajate tööle vormistamise ja töösuhte lõpetamisega.


Teemad

Töötaja lahkumine tööandjapoolsete kohustuste olulise rikkumise tõttu

  • Mida võib lugeda tööandjapoolsete kohustuste oluliseks rikkumiseks?
  • Mida peaks töötaja omalt poolt tegema, kui soovib sel põhjusel töölepingu lõpetada?
  • Mida peaks tööandja tegema, kui ta ei nõustu töötaja poolt esitatud lahkumispõhjendustega?
  • Mis võib olla tööandjapoolse tegevusetuse või puuduliku tegevuse hind?

Töötaja etteteatamata lahkumine ilma mõjuva põhjuseta

  • Millal lõppeb töötaja lahkumise korral töösuhe?
  • Kuidas kvalifitseerida töösuhte lõppemise alus ehk mis paragrahv kirjutada TÖR- i?
  • Mida teha, kui töötaja lahkus avaldust esitamata ja teda ei ole võimalik kätte saada?
  • Milliseid hüvitisi on tööandjal õigus töötajalt nõuda ja mida peab selleks tegema?

Nendele ja paljudele teistele küsimustele otsime vastuseid läbi koolitaja isiklike kogemuste töövaidluskomisjonides ja töösuhete alase konsultandina. 


Aeg ja maht

24/7 Teile sobival ajal ja sobivas kohas.
Kestvus on 1,5 tundi.


Toimumiskoht

Koolitust on võimalik jälgida oma töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas.
Koolituse jälgimiseks on tarvis arvutit, Interneti ühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe.


Koolitajad

Pildid / - Tiit Kruusalu

Tiit Kruusalu, METI personaliabi OÜ juhatuse liige/ tegevjuht, on tegelenud personalitööga alates 1995.a-st. Selle aja sisse on mahtunud erialane teenistus avalikus sektoris ja rahvusvahelisel tasandil ning eraettevõtlus.
Üks Tiidu kunagine juht nimetas teda „hulluarstiks“, kelle ülesandeks oli „võit- võit“ tulemusega ära lahendada keeruliseks muutunud töösuhted. Tagajärgedega tegelemise kõrval ja nendest järeldusi tehes, on ta keskendunud personaliprobleemide ennetustööle, luues protseduure ja käitumisjuhiseid, koostades juhendmaterjale, koolitades ja nõustades abivajajaid töösuhete valdkonda puudutavates küsimustes. Tema koolitused ja seal toodud näited on võetud isiklikust igapäevasest praktikast, mitte kabinetiteoreetiku toodangu kuiv ettelugemine.


Maksumus

Seminari hind on 39€ + km.


Tasumine

Registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse koos koolitusarvega, mille tasumist ootame OÜ Addenda arvele.

Tasumise järel saadame juurdepääsu e-õppe keskkonda, kus saate alla laadida materjali ja vaadata/kuulata seminari ühe kuu jooksul.


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu Registreeri koolitusele.

Pildid / - 2014 Helen Tammesalu v

Helen Tammesalu
+372 58 043 270 | + 372 670 66 06
helen.tammesalu@addenda.ee


Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Omanikujärelevalve tasunõue ehitustähtaja pikenemise korral

Riigikohus analüüsis hiljuti, kas omanikujärelevalve teostajal saab olla kehtivat tasunõuet, kui ehitustähtaeg ületab esialgu planeeritut ning omanikujärelevalve on seotud objektiga ette nähtust kauem. Riigikohus leidis otsuses nr 2-16-7999, et omanikujärelevalve teostaja, kellega on kokku lepitud järelevalve teostamine konkreetsete ehitusetappide üle, ei saa nõuda isegi ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.