Sisukord

Vilepuhujate kaitse direktiivi nõuded ja rakendamine (veeb)

Jaga

 

KOOLITUS TOIMUB NII VEEBIS KUI E-ÕPPES!

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda ülevaade EL direktiivi teavitajate (vilepuhujate) kaitse direktiivi nõuetest ning praktilistest võimalustest süsteemi loomiseks organisatsioonis.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab, millised on direktiivi peamised nõuded
 • omab baasteadmisi direktiivi praktiliseks rakendamiseks

Sihtrühm

Avaliku sektori sealhulgas KOV ning ettevõtete, milles on vähemalt 50 töötajat, juhid, õigusvaldkonna esindajad, siseaudiitorid, kvaliteedijuhid, kontrolörid, kes tegeleda organisatsioonis eetilise kultuuri tagamise ning kaebuste menetlemisega


Teemad

Siiri Viil käsitleb koolitusel järgmisi teemasid:

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 23.10.2019 direktiivi nr (EL) 2019/1937 liidu õiguse rikkumisest teavitavate isikute kaitse kohta. Eestis kasutatakse ka sõnastust „vilepuhujate kaitse direktiiv“ ja  „kaitse tööalastest rikkumistest teavitajatele“. "Direktiiv jõustus detsembris 2021 ning  see puudutab kogu avalikku sektorit sh KOV ning ettevõtteid, kus on vähemalt 50 töötajat. Kuigi siseriiklik seadus on alles jõudmas Riigikokku ning planeeritud jõustumisaeg on 01.06.2022, siis on asjakohane hakata looma sisemisi protsessikirjeldusi ja sisekorda vilepuhumise võimaldamiseks ning teavitaja kaitseks ehk alustada asutusesiseste kanalite loomisega, mille kaudu on võimalik teatada võimalikest rikkumistest turvaliselt, konfidentsiaalselt ning vajadusel ka anonüümselt.  

Direktiiv seab kolm nõuet:

 • uua teavitussüsteem, mille kaudu saab vihjeid anda
 • koostada organisatsioonisisene kord, mis reguleerib teavitussüsteemi toimimisega seotud protsesse ja vastutust
 • määratleda ja tagada teavituste korrektne menetlemine sh kooskõla GDPR’ga

 Kui esmapilgul võib see tunduda lihtsa ülesandena siis seda looma hakates tekivad küsimused:

 • kas lubada vihjet anda ka anonüümselt või ainult identifitseerides teavitaja
 • millist kanalit rakendada (postkast, telefon, e-mail jne)
 • kuidas fikseerida suuliselt tulevad vihjed või kas neid üldse peab menetlema
 • kes ja kuidas peaks vihjeid menetlema
 • kuidas tagada kogutavate andmete turvaline hoidmine
 • kes on järelmeetmete võtmiseks menetluste algataja ja mida see tähendab päriselt
 • kas kogu temaatika saaks lahendada teenuse ostmisega
 • kes tohib teenust osta ja kes on kohustatud oma liini looma
 • kas teenus on parem lahendus

Koolituse käigus räägimegi kõigist nendest küsimustest. Teisisõnu käsitleme direktiivi nõudeid järgmiselt:

 • kellele ja millistes valdkondades direktiiv kohaldub
 • mis on asutusesisene ja väline teavitusliin ning avalikkuse teavitamine ning millal võib neid rakendada
 • millised on nõuded teavitusliini korraldamise osas (tehnilised ja protsessi nõuded)
 • keda tuleb kaitsta – kas ainult oma töötajat või ka vihje andnud hankepartnerit, praktikanti  ja/või nende sugulasi
 • millised on direktiivi nõuded vihjete menetlemise osas (objektiivsus, sõltumatus, otsustusõigus, menetluse tähtajad, kirjaliku jälje nõuded)
 • millised on nõuded vihjeandja kaitsmise osas sh tööandja tõendamiskoormis
 • töötajate hoiakud vihje andmisele ja hirmud seoses  menetlemisega

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 25. jaanuaril 2022 kell 14.00–16.00.
(2 astronoomilist tundi)

Juhul, kui Te koolitusel reaalajas osaleda ei saa, on võimalus koolitus läbida Addenda e-akadeemias. Palun tehke valik koolitusele registreerumisel.


Toimumiskoht

Koolitus toimub nii veebis kui e-õppes!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne 
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

 

Pildid / - Siiri Antsmäe 113x113

SIIRI Viil, ATESTEERITUD SISEAUDIITOR

Siiri Viilil on pikaajaline siseauditi juhi kogemus avalikust ja erasektorist olles töötanud siseauditi juhina üle 14 aasta Kaitseväe ja Siseministeeriumi valitsemisala siseauditi juhina ning seejärel Grant Thornton Balticu riskijuhtimisteenuste Baltikumi juhina ning Kultuuriministeeriumi siseauditi valdkonna juhina ja tegutseb aktiivselt koolitajana. Siiri Viil on alates 2007. aastast koolitanud nii raamatupidajaid kui ka siseaudiitoreid. Siiri Viil on läbinud ka siseaudiitorite koolitaja programmi ja tal on avaliku halduse magistrikraad ning ISO 9001 juhtaudiitori, avaliku sektori siseaudiitori (CGAP) kutsetase ja atesteeritud siseaudiitori (CIA) kutse ning ta omab ka siseauditi kvaliteedihindaja tunnistust (QA). Lisaks tegeleb Siiri Viil aktiivselt muusikateraapiaga.


Meetodid

Loeng, praktilised näited.


Maksumus

Registreerides kuni 21. jaanuarini kehtib soodushind 79 € + km (94,80 €), hiljem tavahind 99 € + km (118,80 €).
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 14 € + km (16,80 €). 

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

 

Pildid / - 2014 Helen Tammesalu v

Helen Tammesalu
+372 5804 3270
+372 520 6347
helen.tammesalu@addenda.ee

 


Jaga

Riigihangete seaduse muudatused 2022

Seekordne blogipostitus pärineb meie armastatud koolitajatelt Riigihanke blogist Etapiviisiline elu. Postituse autoriks on advokaat Mario Sõrm.  Riigikogu võttis eile vastu riigihangete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse. Kokku nähakse valdavalt riigihangete seaduses ette peaaegu 300 muudatust, mis on küll arvuliselt muljetavaldav, kuid drastilisi muutusi kaasa ei ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.