Sisukord

24/7 koolitus - Vastavuskontrolli süsteemi (CMS) loomine ja rakendamine organisatsioonis (2,6 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 2020_05_27_JUHT


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Exploreri ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Eesmärk

Vastavuskontrolli läbiviimine on paljude organisatsioonide igapäev. Osadel tuleneb see sektoriülestest nõuetest, milles tegutsetakse, teistel kontserni nõuetest, kolmandatel kvaliteedijuhtimissüsteemist jne. Vastavuse tagamine annab ka juhile meelerahu ja kindluse.
Millised on vastavuskontrolli üldised põhimõtted? Kuidas süsteemi sisse seada või kuidas seda korraldada? Kuidas praktikas kokku panna vastavuskontrolli hindamiseks kriteeriume? 

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • oskab hinnata vastavuskontrolli läbiviimise eesmärki, fookust, õiguslike nõudeid kontrolli läbiviimise planeerimiseks
 • mõistab riskihindamise ja vastavuse kontrolli omavahelisi seoseid
 • teab eetilise kultuuri loomise peamisi põhimõtteid
 • saab teadlikuks vilepuhuja kaitse regulatsiooni olemasolust

Sihtrühm

Kvaliteedijuhid, riskijuhid, omanikud ja juhid, siseaudiitorid ja kõik, kes tunnevad, et koolitus on vajalik


Teemad

Siiri Viil käsitleb koolitusel järgmisi teemasid:

 • vastavuskontrolli süsteem (Compliance Management System) - mõiste, sisu ja ulatus organisatsioonis
 • õiguslikud nõuded vastavuskontrollile
 • mis on minu organisatsiooni vastavuskontrolli mudel
 • vastavusriskide hindamine organisatsioonis
 • vastavuskontrolli tööplaani, ulatuse ja kriteeriumide määramine
 • eetilise keskkonna kujundamine
 • mis on lubatud ja eetiline
 • eetika sisekord ja selle vastavuse hindamise võimalused (kingid, suhted, huvid ja huvide konflikt)
 • eetikajuhtumite menetluse protsess
 • vihjeandja kaitse ja teavitusliini rakendamine organisatsioonis

Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(2,6 akadeemilist tundi)

24/7 tähendab, et Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

 

Pildid / - Siiri Antsmäe 113x113

SIIRI Viil, ATESTEERITUD SISEAUDIITOR

Siiri Viilil on pikaajaline siseauditi juhi kogemus avalikust ja erasektorist olles töötanud siseauditi juhina üle 14 aasta Kaitseväe ja Siseministeeriumi valitsemisala siseauditi juhina ning seejärel Grant Thornton Balticu riskijuhtimisteenuste Baltikumi juhina ning Kultuuriministeeriumi siseauditi valdkonna juhina ja tegutseb aktiivselt koolitajana. Siiri Viil on alates 2007. aastast koolitanud nii raamatupidajaid kui ka siseaudiitoreid. Siiri Viil on läbinud ka siseaudiitorite koolitaja programmi ja tal on avaliku halduse magistrikraad ning ISO 9001 juhtaudiitori, avaliku sektori siseaudiitori (CGAP) kutsetase ja atesteeritud siseaudiitori (CIA) kutse ning ta omab ka siseauditi kvaliteedihindaja tunnistust (QA). Lisaks tegeleb Siiri Viil aktiivselt muusikateraapiaga.


Meetodid

Interaktiivne õppepäev rohkete näidete ja diskussioonidega.


Maksumus

95 € + km (115,90 €).


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak
+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.