Sisukord

Vaidlustusmenetlus – kas saame õiglust ja tõhusat kaitset?

Registreeri koolitusele
Jaga

Eeltutvustus

9. novembril toimub Riigihangete Konverents, kus analüüsime valdkonna kitsaskohti, probleemseid kaasusi ja kohtupraktikat ning sellega kaasnenud muutusi riigihanke maastikul. Mart Parind ja Veiko Vaske advokaadibüroost NOVE polemiseerivad oma ettekandes erinevate praktiliste näidete varal, kas vaidlustusmenetluse edulugu on tõesti totaalne või leidub ses loos ka mõningaid kitsaskohti. Kõne alla tulevad VAKO pädevus, menetlustähtajad, infovaeguse olukorras sündivad „kalastamiskaebused“, probleemid ärisaladusega, hankelepingu sõlmimise erakorralise loa andmine ja veel teisedki teemad.
 
Ettekanet on võimalus jälgida nii reaalajas kui tellida selle salvestis. Samuti on Teil soovi korral võimalus tutvuda konverentsi kogu kavaga ja registreeruda siin Riigihangete Konverentsile.

Eesmärk

Konverentsil analüüsime valdkonna kitsaskohti, probleemseid kaasusi ja kohtupraktikat ning sellega kaasnenud muutusi riigihanke maastikul.

  • teab riigihangete seaduse rakendamise probleemküsimusi ja oskab hangete läbiviimisel arvestada nii seaduselooja mõtet ja tahet
  • tunneb reaalset praktikat hankija ja pakkuja poolt vaadatuna
  • tõlgendab riigihangete praktikat ning väldib pikki ja kulukaid hankevaidlusi.

Sihtrühm

  • avalik- õiguslike insitutsioonide spetsialistid, kes puutuvad kokku riigihangete korraldamisega
  • aktiivsed pakkujad, nii tippjuhid kui ka spetsialistid
  • juristid, advokaadid ja vandeadvokaadid, kes tegelevad hankealase nõustamise ja hankevaidluste lahendamisega
  • audiitorid, kes auditeerivad riigihangete valdkonnas
  • EL projektide koordinaatorid, kellel on vajadus hanke korras osta kaupu ja teenuseid
  • ja paljud teised huvilised

Teemad

 Vaidlustusmenetlus – kas saame õiglust ja tõhusat kaitset?

Pildid / - Mart Parind 2023

Mart Parind

Pildid / - Veiko Vaske
Veiko Vaske

 

 

Mart Parind ja Veiko Vaske, advokaadibüroost Nove 

Levinud arusaama järgi toimib riigihangete vaidlustuskomisjoni (VAKO) läbiviidav vaidlustusmenetlus õlitatult, tagades kiirelt ja kvaliteetselt tõhusa õiguskaitse. Sellise mõttelaadi heaks näiteks on paar aastat tagasi juhtunu, kui Rahandusministeerium soovis hankevaidluste süsteemi reformida ja muuta VAKO kohtusüsteemi osaks, kuid huvirühmade jäisevõitu tagasiside tõttu jäeti plaan sinnapaika. Mart Parind ja Veiko Vaske polemiseerivad oma ettekandes erinevate praktiliste näidete varal, kas vaidlustusmenetluse edulugu on tõesti totaalne või leidub ses loos ka mõningaid kitsaskohti. Kõne alla tulevad VAKO pädevus, menetlustähtajad, infovaeguse olukorras sündivad „kalastamiskaebused“, probleemid ärisaladusega, hankelepingu sõlmimise erakorralise loa andmine ja veel teisedki teemad.

Mart Parind on Eesti juhtivaid riigihankeõiguse eksperte, kes tegeleb Advokaadibüroos NOVE erisuguste avalikõiguslike, iseäranis põhiseaduslikke ja Euroopa küsimusi hõlmavate asjadega, samuti intellektuaalse omandi ja spordiõigusega. NOVE-ga liitumisele eelneva viie aasta jooksul töötas Mart Parind riigihangete vaidlustuskomisjoni (VAKO) liikmena, lahendades esimese astme õigusemõistjana kokku sadu riigihankevaidlusi. Olles enne vaidlustuskomisjoni liikme ametit tegelenud riigihangetega süvitsi juristi ja advokaadina ning õpetades Tallinna Ülikoolis riigihankeõigust, on Mart Parindil selles valdkonnas Eestis unikaalne teadmiste- ja kogemustepakett. Mart Parindi kaasjuhtimisel on ilmunud Eesti riigihankeõiguse valdkonna tuumikteos: riigihangete seaduse kommenteeritud väljaanne (Juura 2019). Mart Parind on sage esineja erinevatel koolitustel, seminaridel ja konverentsidel, jagades oma teadmisi, kogemusi ning mõtteid laial valikul erinevatel õiguslikel teemadel. 

Veiko Vaske on oma 20-aastase kogemusega riigihangete õiguse alal üks valdkonna juhtivaid eksperte. Aastatel 2003-2007 oli ta teenistuses Rahandusministeeriumis, kus vastutas riigihangete valdkonna õigusloome ja Euroopa Liidu direktiivide ülevõtmise eest ning esindas Eesti riiki liidu õigusloomeprotsessis. Seejärel mõistis ta 5 aastat õigust Riigihangete Vaidlustuskomisjoni (VAKO) liikmena, kus lahendas üle 200 vaidlustuse ja kahju hüvitamise taotluse. Tänaseks on Veiko Vaskel üle 10 aasta advokaaditöö kogemust nii pakkujate kui hankijate edukal esindamisel VAKO-s ja kõigis kohtuastmetes ning, mis veelgi olulisem, usaldusväärse nõustajana vaidluste ennetamisel. Advokaadibüroo NOVE avaliku õiguse ja riigihangete valdkonna juhina on ta tunnustatud nõustaja ja kohtuadvokaat, keskendudes riigihangete, planeeringute, ehituse, keskkonna, energeetika ja põhiõigustega seotud küsimustele. Veiko Vaske on üks riigihangete seaduse kommenteeritud väljaande kaasautoritest, tuntud koolitaja ja õppejõud ning õpetab magistrandidele ehitus- ja planeerimisõigust Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas.

Aeg ja maht

Ettekanne vaidlustusmenetlusest toimub konverentsipäeva raames 9. novembril 2023 kell 15.45-16.25

Kogu Riigihangete konverentsi päevakava on järgmine:

09.30-10.00      hommikukohv ja registreerumine

10.00-10.10      moderaatori tervitus
10.10-10.30      ettekanne finantskorrektsiooni otsustest Erki Fels
10.30-11.00      aruteluring finantskorrektsiooni otsustest Erki Fels, Kersti Kukk ja Kaur Siruli

11.05-11.40      Karistused riigihangete seaduse rikkumise eest. Norman Aas

11.40-12.00      kohvipaus

12.00-12.40      Hankepass, kvalifikatsioon ja teise isiku näitajatele tuginemine. Kristina Laarmaa
12.45-13.25      Varasemate lepingute täitmisega seotud kvalifikatsiooni kontroll. Diana Minumets

13.25-14.15      lõunapaus

14.15-14.55      Olulisemad seisukohad ja lahendid riigihangete vaidluste lahendamisel. Ulvi Reimets
15.00-15.40      Olulisemad lahendid Euroopa Kohtust. Kadri Matteus
15.45-16.25      Vaidlustusmenetlus - kas saame õiglust ja tõhusat kaitset? Mart Parind ja Veiko Vaske
16.25-16.40      moderaatori lõpusõnad


Toimumiskoht

Ettekanne toimub nii veebis kui e-õppes!

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Juhul, kui osalete Riigihangete konverentsil terve päeva vältel, olete oodatud osalema ka konverentsisaali!

HESTIA HOTEL EUROPAPaadi 5, Tallinn.

Konverents toimub nii saalis, veebis kui e-õppes!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel saalis, veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne 
Reaalajas toimuva konverentsi ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates konverentsi toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Maksumus

Kuni 6. novembrini on ühe ettekande soodusmaksumus 75 € + km (90,00 €) ning hilisematele registreerujatele 99 € + km (118,80 €). 
Teil on võimalus osta 30-päevane ettekande täiendav järelvaatamine hinnaga 14 € + km (16,80 €). 
Registreerudes konverentsile kuni 20. oktoobrini on osalustasu 239 € + km (286,80 €) ning hilisematele registreerujatele kehtib hind 279 € + km (334,80 €).
 
Ettekannete järelvaatamine toimub Addenda OÜ e-akadeemias. Ettekannete salvestised on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on salvestiste vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve.

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!

Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit.


Tasumine

Konverentsipäevale registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve.


Loobumine

Konverentsist loobumisel palume teatada kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva enne konverentsi toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% konverentsi maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - Kristina Paal 113x150

Kristina Paal
+372 5566 2741
kristina.paal@addenda.ee
 

Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Töölepingu seadus on kättesaadav ka võõrkeeltes

Teadupärast on kõik Eesti Vabariigis kehtivad seadused avaldatud Riigi Teatajas. Interneti leheküljelt www.riigiteataja.ee saab õigusakte otsida pealkirja, akti andja ning  muude parameetrite järgi. Sealjuures on mugav võimalus vaadata lisaks kehtivatele redaktsioonidele nii varasemaid kui ka alles tulevikus kehtima hakkavate õigusaktide versioone. Samuti võimaldab Riigi Teataja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.