Sisukord

Sisekoolitus - Arenguvestluste läbiviimine

Registreeri koolitusele
Jaga

Eeltutvustus

Arenguvestlus on korrapärane ja usalduslik vestlus, mis aitab juhil parimal kombel ühitada inimese personaalsed teadmised, oskused, eesmärgid, võimed, loovuse, hoiakud ja ambitsioonid organisatsiooni eesmärkidega ning nende arengule kaasa aidata. Arenguvestluse puhul on võtmeteguriks kahe inimese vaheline suhtlemine ja eeskätt just juhi suhtlemisoskus ning arenguvestluse läbiviimise tehnikate valdamine, mis määravad suures osas arenguvestluste edukuse.


Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda teadmised arenguvestluse protsessidest ja arenguvestluse ettevalmistamisest, läbiviimisest ning tagasiside saamisest. Koolituse tulemusena juhid mõistavad arenguvestluse vajalikkust ning oskavad vestlusi läbi viia ning vestluse tulemusi juhtida. Muud täpsemad õpiväljundid sõnastatakse vastavalt koolituse Tellija eesmärkidele. 


Teemad

Koolitusel käsitleme järgnevaid teemasid:

  • mis on arenguvestlus ja selle eesmärgid
  • mida annavad arenguvestlused vahetule juhile, töötajale ja asutusele tervikuna
  • milline on hea arenguvestlus
  • milliseid teemasid arenguvestlusel käsitletakse
  • kuidas arenguvestlust ette valmistada ja läbi viia
  • milliseid oskusi peaks vahetu juht vestluse läbiviimisel kasutama ja millest hoiduma
  • kuidas luua süsteemset arenguvestluste protsessi

Koolituse täpne sisu ja teemade rõhuasetused kujunevad peale koolituspakkumise kinnitamist suhtlemisel tellijaga. 


Meetodid

Lühiloengud, praktilised näited, grupiarutelud, praktilised harjutused. Koolitus on üles ehitatud nii, et praktikaga näitlikustatud loengublokid vahelduvad diskussioonidega.


Lisainfo

Koolituskava kohendatakse vastavalt tellija vajadustele ja soovidele. Koolituse aeg, maht, toimumiskoht ja grupi suurus lepitakse kokku koolituse tellijaga sõltuvalt täpsest lähteülesandest.

Lisainfot jagab meelsasti

Pildid / - Helen Tammesalu

Helen Tammesalu
+372 5804 3270
helen.tammesalu@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Töölepingu seadus on kättesaadav ka võõrkeeltes

Teadupärast on kõik Eesti Vabariigis kehtivad seadused avaldatud Riigi Teatajas. Interneti leheküljelt www.riigiteataja.ee saab õigusakte otsida pealkirja, akti andja ning  muude parameetrite järgi. Sealjuures on mugav võimalus vaadata lisaks kehtivatele redaktsioonidele nii varasemaid kui ka alles tulevikus kehtima hakkavate õigusaktide versioone. Samuti võimaldab Riigi Teataja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.