Sisukord

24/7 koolitus - Riigihanked kohtus: intrigeerivad ja olulisemad lahendid (1 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 2020_05_27_JUHT


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Exploreri ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Eesmärk

Mart Parind ja Veiko Vaske kommenteerivad viimase aja põnevamaid ja olulisemaid riigihankeasjade lahendeid vaidlustuskomisjonist ja kohtutest, millega võiks kursis olla iga riigihangetega tegeleja, olgu siis pakkuja, hankija või nõustaja. Käsitlemisele tulevad teemad hõlmavad laia osa riigihankeõiguse spektrist ning kirsina tordil tuleb ühest konkreetsest kohtuasjast tõukuvalt vaatluse alla küsimus, mil on riigihankevaldkonnale „tuumapommi“ potentsiaal – nimelt, kas finantskorrektsioonid on põhiseadusega vastuolus?!


Sihtrühm

Riigi- ja KOV vastutavad juhid, hankespetsialistid, juristid ning teised hankeid läbiviivate ettevõtete esindajad.

  • avalik-õiguslike insitutsioonide spetsialistid, kes puutuvad kokku riigihangete korraldamisega
  • aktiivsed pakkujad, nii tippjuhid kui ka spetsialistid
  • juristid, kes tegelevad hankealase nõustamise ja hankevaidluste lahendamisega
  • audiitorid, kes auditeerivad riigihangete valdkonnas
  • EL projektide koordinaatorid, kellel on vajadus hanke korras osta kaupu ja teenuseid
  • ja paljud teised huvilised

Teemad

Riigihanked kohtus: intrigeerivad ja olulisemad lahendid

Pildid / - Mart Parind 2019

Mart Parind

Pildid / - Veiko Vaske

Veiko Vaske

 

 

Mart Parind ja Veiko Vaske, advokaadibüroost Nove 

Mart Parind ja Veiko Vaske kommenteerivad viimase aja põnevamaid ja olulisemaid riigihankeasjade lahendeid vaidlustuskomisjonist ja kohtutest, millega võiks kursis olla iga riigihangetega tegeleja, olgu siis pakkuja, hankija või nõustaja. Käsitlemisele tulevad teemad hõlmavad laia osa riigihankeõiguse spektrist ning kirsina tordil tuleb ühest konkreetsest kohtuasjast tõukuvalt vaatluse alla küsimus, mil on riigihankevaldkonnale „tuumapommi“ potentsiaal – nimelt, kas finantskorrektsioonid on põhiseadusega vastuolus?!

 

Mart Parind on Eesti juhtivaid riigihankeõiguse eksperte, kes tegeleb Advokaadibüroos NOVE erisuguste avalikõiguslike, iseäranis põhiseaduslikke ja Euroopa küsimusi hõlmavate asjadega, samuti intellektuaalse omandi ja spordiõigusega. NOVE-ga liitumisele eelneva viie aasta jooksul töötas Mart Parind riigihangete vaidlustuskomisjoni (VAKO) liikmena, lahendades esimese astme õigusemõistjana kokku sadu riigihankevaidlusi. Olles enne vaidlustuskomisjoni liikme ametit tegelenud riigihangetega süvitsi juristi ja advokaadina ning õpetades Tallinna Ülikoolis riigihankeõigust, on Mart Parindil selles valdkonnas Eestis unikaalne teadmiste- ja kogemustepakett. Mart Parindi kaasjuhtimisel on ilmunud Eesti riigihankeõiguse valdkonna tuumikteos: riigihangete seaduse kommenteeritud väljaanne (Juura 2019). Mart Parind on sage esineja erinevatel koolitustel, seminaridel ja konverentsidel, jagades oma teadmisi, kogemusi ning mõtteid laial valikul erinevatel õiguslikel teemadel. 
 
Veiko Vaske on töötanud õigusalal aastast 2002 ja tegelenud riigihangete õigusega aastast 2003. Aastatel 2003–2007 oli ta avalikus teenistuses Rahandusministeeriumis, kus ta vastutas Eesti riigihankeõiguse Euroopa Liidu õigusega kooskõlla viimise eest, oli riigihangete seaduse eelnõu ning mitmete muude majandusõiguse valdkonna õigusaktide autor. Veiko Vaske omandas mitmekülgse kogemuse nii riigiasutuste, rahvusvaheliste organisatsioonide kui ka Euroopa Liidu institutsioonidega suhtlemisel ja esindas Eesti riiki Euroopa Liidu õigusloomeprotsessis riigihankedirektiivide ja õiguskaitsedirektiivide väljatöötamisel. Aastatel 2007–2012 tegutses Veiko Vaske riigihangete vaidlustuskomisjoni liikmena riigihankevaidlustes esimese instantsi õigusemõistjana. Selle aja jooksul lahendas ta üle 200 erineva vaidlustuse ja kahju hüvitamise taotluse, mistõttu on raske leida riigihankealast vaidlusküsimust, mille osas tal kogemus puuduks. Alates aastast 2012 tegutseb Veiko Vaske advokaadina ning on omandanud märkimisväärse kogemuse haldus- ja tsiviilkohtumenetluses, eriti riigihankevaidlustes ning planeerimis- ja ehitusküsimustes. 

Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(1 akadeemiline tund)

24/7 tähendab, et Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Maksumus

75 € + km (91,50 €).

Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak
+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 

Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.