Sisukord

24/7 Veebiseminar - Rahapesu protseduurireeglite, riskimudeli ja sisekordade kehtestamine. Koolitaja: Allan Kubu

Jaga

 

Pildid / - 24_7

24/7 tähendab, et Teil on võimalus kuulata/vaadata varem salvestatud veebiseminari täpselt siis, kui Teile see sobib!
Tegemist on seminaridega, kus on välja toodud antud teemal kõige olulisem. Peale registreerimist saadame Teile arve ning kinnituskirja, kust leiate ligipääsu veebiseminari keskkonda. Materjalid saate alla laadida ning seminari salvestust kuulata/vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite.


Eeltutvustus

27.11.2017 jõustus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus, mis tõi Eesti ettevõtetele kaasa uued nõuded, vanade nõuete täpsustused ja ühe täiesti uue kohustuse ning muutusid ka senikehtinud piirangud. Alates 27.11.2018 peab ettevõtetel olema olemas klientide lõikes riskihindamise metoodika ja mudel ning sisekorrad (sealhulgas sisekontrolli süsteem), mis reguleerib tehingute tegijate tuvastamist ja ärisuhte seiret. Antud dokumente tuleb teatud ettevõtetel esitada ka järelevalveasutustele sealhulgas Politsei- ja Piirivalveametile kuupäevaks 27.11.2018.

Seadus sätestab rahalised piirid alates millest tuleb ettevõttel rakendada hoolsusmeetmeid (isikuasamasuse tuvastamine, tegeliku kasusaaja tuvastamine, tehingu kohta täiendava teabe kogumine) lähtudes samal ajal kliendi kohta koostatud riskihinnangust. Rahalisteks piirideks, millal meetmeid tuleb rakendada on sularahas aasta jooksul tehtava tehingu(te) kogusumma:

  • MTÜde ja SA 5000 €
  • ettevõtete ärisuhte välise tehingu korral 15 000 €
  • kauplejal 10 000 €
  • hasartmängukorraldajal 2000 €
  • jne

Riskihinnangu metoodika peab olema koostatud kirjalikult ning sellega omavahel kooskõlas ja koostoimes peavad olema koostatud ka ettevõtte sisemised protseduurireeglid, mis sätestavad riskihindamise läbiviimise ja hoolsusmeetmete rakendamise ning ka sisekontrolli eeskirja ehk kuidas ettevõte tagab ja seirab loodud mudeli toimimise üle kontrolli. Samal ajal peab kogu metoodika olema ka kooskõlas eriseadustega, mis reguleerivad ettevõtte tegevusvaldkonda. Antud dokumente tuleb teatud ettevõtetel esitada ka järelevalveasutustele Politsei- ja Piirivalveametile kuupäevaks 27.11.2018.

Koolitusel käsitletakse muutunud nõudeid, uusi kohustusi ning selgitatakse uue seaduse tagamaid läbi praktiliste näidete.


Sihtrühm

Äriühingute, MTÜde ja SAde juht ja juhatuse liikmed, finantsjuhid, raamatupidajad, kvaliteedijuhid ja teised asjasse puutuvad isikud.


Teemad

Veebiseminaril käsitleme teemasid:

  • seaduse nõuded
  • soovitusi riskihindamise mudeil ja metoodika koostamiseks
  • nõuded ja soovitused sisemistele protseduuridele ja sisekontrollieeskirjale
  • millal ja kuidas tuleb täita teavitamiskohustust

Aeg ja maht

24/7 Teile sobival ajal ja sobivas kohas Addenda veebiseminaride keskkonnas seminarid.addenda.ee!
Seminari kestus on kaks akadeemilist tundi.


Koolitajad

Pildid / - Allan Kubu 2018

ALLAN KUBU, GRANT THORNTON BALTIC OÜ ÕIGUSNÕUSTAJA

 

Allan töötab Grant Thornton Balticus õigusnõustajana alates 2015. aastast ning on muuhulgas spetsialiseerunud rahapesu valdkonnale. Allan on läbi viinud mitmeid rahapesualaseid koolitusi ning nõustanud kliente rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse rakendamisel.


Maksumus

Seminari hind on 59 € + km (70,80 €).

24/7 veebiseminarile registreerimise järgselt saadame kinnituse ja Addenda OÜ koolitusarve. Kinnituskirjast leiate ligipääsu veebiseminaride keskkonda, kus saate alla laadida materjali ja vaadata/kuulata seminari ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite. Veebiseminaride keskkonna kasutustingimustega saate tutvuda siin.
Veebiseminaride keskkond on personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on veebiseminari vaatamine 59 € + km ning väljastame sellekohase koolitusarve.


Tasumine

24/7 veebiseminarile registreerimise järgselt saadame kinnituse ja Addenda OÜ koolitusarve. Kinnituskirjast leiate ligipääsu veebiseminaride keskkonda, kus saate alla laadida materjali ja vaadata/kuulata seminari ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite.
Veebiseminaride keskkond on personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatav kolmandatele isikutele.


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE!

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak
+372 520 6347
+372 670 6606

addenda@addenda.ee

 


Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Projekteerija vastu esitatavate nõuete aegumine

Projekteerimisleping on oma olemuselt töövõtuleping, mille tulemiks on valmiv ehitusprojekt. Praktikas on aeg-ajalt probleeme tekitanud projekteerijate vastu esitatavate nõuete aegumine, millest praeguses blogipostituses juttu tulebki. Juhul, kui ehitusprojekti mittevastavus põhjustab ehitise puuduse, siis tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 2 kohaselt on lepingust tuleneva nõude ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.