Sisukord

Raamatupidamise riski- ja protsessipõhised sisekontrollisüsteemid (6 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

KOOLITUS TOIMUB NII VEEBIS KUI E-ÕPPES!

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda raamatupidajatele ülevaade raamatupidamise sisekontrollisüsteemist ja -tegevustest ning selgitada, kuidas võiks raamatupidamise kontrollisüsteem olla üles ehitatud, et maandada riske ja vältida vigu. 

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet raamatupidamise kontrollsüsteemidest ja -tegevustest
 • teab, mis on riskid
 • omab ülevaadet raamatupidamise riskide hindamisest protsessipõhiselt

Sihtrühm

Ettevõtete ja asutuste raamatupidajad, audiitorid, juhid. 


Teemad

Siiri Viil käsitleb koolitusel järgmisi teemasid: 

 • Kontrollisüsteem raamatupidamises ja riskid
 • mis on kontrollisüsteem ja milleks see vajalik on
 • milliste kontrollitegevustega raamatupidamine igapäevaselt kokku puutub (toome eraldi välja finantsjuhtimisega seotud kontrolltegevused ja räägime neist lähemalt)
 • mis on riskijuhtimise olemus, toome konkreetseid näiteid riskidest

 • Riskide hindamine raamatupidamises
 • harjutame ja arutame, kuidas hinnata riske raamatupidamise protsessides
 • millise metoodikaga riskihindamist teha ning keda sellesse kaasata
 • kuidas rakendada protsessipõhist lähenemist
 • millised on esmased riskid raamatupidamise tarkvara haldamisel

 • Ostuprotsess
 • millised on levinumad ostuprotsessi ülesehituse vead
 • enimlevinud ja realiseerunud riskid ostuprotsessides ja varude juhtimises

 • Arvete vormistamine ja kooskõlastamine
 • kuidas teame, et igapäevaoste tehes on organisatsiooni raha kasutatud sihtotstarbeliselt
 • üks mehhanism on organisatsioonisiseste reeglite kehtestamine arvetel kajastatavale infole ja dokumendiringlusele
 • toome näiteid, millised on läbipaistvalt ehk hästi vormistatud arved ja millised on halvasti vormistatud arved
 • räägime lühidalt arvete kooskõlastamisest ja sellest, milline on erinevate töötajate roll selles - kas tegemist on ennetava või järelkontrolliga
 • mis eesmärki täidab arvete kooskõlastamine

 • Sularahaga arveldamine
 • millised on riskid, milline peaks olema asutusesisene kord ja protseduurireeglid
 • rahapesu tõkestamise esmased nõuded, mida raamatupidaja peab teadma

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 4. mail 2023 kell 09.00–14.15.
(6 akadeemilist tundi)

Koolituspäeva ajakava:
09.00–10.30 koolitus
10.30–10.45 paus
10.45–12.15 koolitus
12.15–12.45 paus
12.45–14.15 koolitus

Juhul, kui Te koolitusel reaalajas osaleda ei saa, on võimalus koolitus läbida Addenda e-akadeemias. Palun tehke valik koolitusele registreerumisel.


Toimumiskoht

Koolitus toimub nii veebis kui e-õppes!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne 
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

 

Pildid / - Siiri Antsmäe 113x113

SIIRI Viil, ATESTEERITUD SISEAUDIITOR

Siiri Viilil on pikaajaline siseauditi juhi kogemus avalikust ja erasektorist olles töötanud siseauditi juhina üle 14 aasta Kaitseväe ja Siseministeeriumi valitsemisala siseauditi juhina ning seejärel Grant Thornton Balticu riskijuhtimisteenuste Baltikumi juhina ning Kultuuriministeeriumi siseauditi valdkonna juhina ja tegutseb aktiivselt koolitajana. Siiri Viil on alates 2007. aastast koolitanud nii raamatupidajaid kui ka siseaudiitoreid. Siiri Viil on läbinud ka siseaudiitorite koolitaja programmi ja tal on avaliku halduse magistrikraad ning ISO 9001 juhtaudiitori, avaliku sektori siseaudiitori (CGAP) kutsetase ja atesteeritud siseaudiitori (CIA) kutse ning ta omab ka siseauditi kvaliteedihindaja tunnistust (QA). Lisaks tegeleb Siiri Viil aktiivselt muusikateraapiaga.


Meetodid

Loeng, diskussioon, praktilised näited. 


Maksumus

Registreerides kuni 20. aprillini 2023 kehtib soodushind 239 € + km (286,80 €), hiljem tavahind 259 € + km (310,80 €). 
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 29 € + km (34,80 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

 

Pildid / - 2014 Helen Tammesalu v

Helen Tammesalu
+372 5804 3270
+372 520 6347
helen.tammesalu@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Riigikohus muutis töövaidluskomisjoni otsuse vaidlustamise tähtaja osas oma varasemat seisukohta

Töövaidluse lahendamise seaduse § 58 lõikes 1 on sätestatud, et töövaidluskomisjoni (TVK) otsusega mittenõustumisel võivad pooled pöörduda sama töövaidlusasja läbivaatamiseks kohtusse. Kohtusse tuleks pöörduda 30 kalendripäeva jooksul arvates töövaidluskomisjoni otsuse saamisest. Varasemas kohtupraktikas on Riigikohus ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.