Sisukord

24/7 koolitus - Kontsessioonid ja kontsessioonilepingu sõlmimise menetlus (4 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 2020_05_27_JUHT


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Exploreri ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Eesmärk

Kuigi teenuseid või ehitustöid saab hankida tavapärase hankelepinguga, räägitakse üha enam seaduses sätestatud võimalusest sõlmida samaks otstarbeks kontsessioonilepinguid. Mõnedes valdkondades, näiteks korraldatud jäätmeveos, on seadusega kontsessioonilepingu sõlmimine lausa seadusega ette nähtud.

Teisalt võib praktiline vajadus kontsessioonilepingu sõlmimiseks tuleneda ka hankija eelarvelistest vajadustest, mis võimaldaks lepingu täitmisega seotud kulu kas „ajatada“ või jätta osaliselt või täielikult teenuse või ehitustöö kasutajate kanda. Sageli räägitakse kontsessioonist, kui võimalusest sõlmida PPP (public-private partnership).

Seega on kontsessioonilepingute sõlmimise suhtes kõrge huvi, kuid maadeldakse mitmesuguste praktiliste küsimustega – kas mul on kontsessioon või ei ole, kuidas lepingus riske jaotada, millal on mõistlik otsustada kontsessiooni kasuks, kui pikaks ajaks võib lepingu sõlmida, kuidas kujundada kontsessioonilepingu sõlmimise menetlus, millal võib tegu olla riigiabiga, jne.

Koolitus püüab vastata olulisematele kontsessioonilepingute ja kontsessioonilepingu sõlmimise menetlusega seotud sõlmprobleemidele ning anda juhiseid, kuidas edukalt kontsessioonilepinguni jõuda.

Koolituse eesmärk on anda nõu, kuidas jõuda edukalt kontsessioonilepinguni, eristada kontsessiooni tavapärasest hankelepingust ning kujundada kontsessioonilepingu sõlmimise menetlust.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab, mis on kontsessioonileping ja oskab seda eristada tavapärasest hankelepingust
 • oskab kontsessioonilepingut eristada kasutuslepingutest ja tegevuslubadest
 • saab aru, millist menetlust kontsessioonilepingu sõlmimiseks kasutada ja kuidas seda menetlust kujundada
 • teab, millal võib kontsessiooni korral tõusetuda riigiabi risk
 • oskab arvestada teistest õigusaktidest tulenevate mõjutustega kontsessioonilepingu sõlmimise menetluses

Sihtrühm

Hankija töötajad, ametnikud, hangete audiitorid ja kontrollijad, ettevõtjad, kes riigihangetel osalevad ning õigusnõustajad


Teemad

Mario Sõrm ja Carri Ginter käsitlevad koolitusel järgnevaid teemasid:

 • kontsessioonilepingu olemus
 • eristamine teistest instrumentidest ja lepingutest
 • haldus- ja kohtupraktika: miks on oluline aru saada, millal on tegu kontsessiooniga ja millal nt tavalise hankelepinguga?
 • kuidas eristada kasutuslepingut ja kontsessioonilepingut: millal on tingimused piisavalt üldised?
 • riskide jaotus kontsessioonilepingut eristava tegurina
 • kontsessioonilepingu esemega kaasneva (ekspluateerimise) õiguse tähendus ja seos tasustamisega kolmanda isiku poolt
 • kontsessioonilepingu sõlmimise menetlus
 • kas kontsessioonilepingu võib sõlmida ka hankemenetluses (RHS 2. peatükk) ja millistel eeldustel?
 • kontsessioonilepingu kestus ja riigiabi risk
 • kontsessioon ja PPP (public-private partnership)
 • kontsessioonilepingud reguleeritud sektorites

Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(4 akadeemilist tundi)

24/7 tähendab, et Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

Pildid / - Mario Sõrm, 2020

Mario Sõrm, advokaadibüroo Sorainen advokaat

Mario Sõrm on advokaadibüroo Sorainen advokaat, kes eelnevalt omab töökogemust mitmel erineval töökohal avalikust sektorist ning on olnud nõukogu liige erinevates riigiettevõtetes. Mario Sõrm on aktiivselt panustanud seadusloomesse. Lisaks konkurentsiseadusele on Mario Sõrm kehtiva riigihangete seaduse üks autoritest. 2020. aasta märtsini töötas Mario Sõrm rahandusministeeriumis riigihangete ning riigiabi osakonna nõunikuna suheldes ja nõustades igapäevaselt hankeküsimustes nii hankijaid kui ka pakkujaid, kuulates ja analüüsides erinevate osapoolte ja huvirühmade ettepanekuid riigihangete seaduse muutmiseks.

Pildid / - Carri Ginter 2023

Carri Ginter, advokaadibüroo Sorainen partner ja vandeadvokaat 

Carri Ginter on advokaadibüroo Sorainen partner ja vandeadvokaat. Ta juhib Soraineni vaidluste lahendamise ja ennetamise töörühma. Kogenud kohtuadvokaadina on ta esindanud kliente sadades kohtuasjades.

Carri Ginter on ELi õiguse kaasprofessor Tartu Ülikoolis, kus teda on kaks korda nimetatud aasta lektoriks. Lisaks on ta ELi õiguse teemaliste kirjutiste autor rahvusvahelises erialakirjanduses.


Meetodid

Loeng, näited ja praktilised käsitlused. Küsimused-vastused.


Maksumus

189 € + km (230,58 €).


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak
+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 

Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.