Sisukord

Kontsessioonid ja kontsessioonilepingu sõlmimise menetlus (4 ak.h)

Jaga

 

KOOLITUS TOIMUB NII VEEBIS KUI E-ÕPPES!

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Eeltutvustus

Kuigi teenuseid või ehitustöid saab hankida tavapärase hankelepinguga, räägitakse üha enam seaduses sätestatud võimalusest sõlmida samaks otstarbeks kontsessioonilepinguid. Mõnedes valdkondades, näiteks korraldatud jäätmeveos, on seadusega kontsessioonilepingu sõlmimine lausa seadusega ette nähtud.

Teisalt võib praktiline vajadus kontsessioonilepingu sõlmimiseks tuleneda ka hankija eelarvelistest vajadustest, mis võimaldaks lepingu täitmisega seotud kulu kas „ajatada“ või jätta osaliselt või täielikult teenuse või ehitustöö kasutajate kanda. Sageli räägitakse kontsessioonist, kui võimalusest sõlmida PPP (public-private partnership).

Seega on kontsessioonilepingute sõlmimise suhtes kõrge huvi, kuid maadeldakse mitmesuguste praktiliste küsimustega – kas mul on kontsessioon või ei ole, kuidas lepingus riske jaotada, millal on mõistlik otsustada kontsessiooni kasuks, kui pikaks ajaks võib lepingu sõlmida, kuidas kujundada kontsessioonilepingu sõlmimise menetlus, millal võib tegu olla riigiabiga, jne.

Koolitus püüab vastata olulisematele kontsessioonilepingute ja kontsessioonilepingu sõlmimise menetlusega seotud sõlmprobleemidele ning anda juhiseid, kuidas edukalt kontsessioonilepinguni jõuda.


Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda nõu, kuidas jõuda edukalt kontsessioonilepinguni, eristada kontsessiooni tavapärasest hankelepingust ning kujundada kontsessioonilepingu sõlmimise menetlust.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab, mis on kontsessioonileping ja oskab seda eristada tavapärasest hankelepingust
 • oskab kontsessioonilepingut eristada kasutuslepingutest ja tegevuslubadest
 • saab aru, millist menetlust kontsessioonilepingu sõlmimiseks kasutada ja kuidas seda menetlust kujundada
 • teab, millal võib kontsessiooni korral tõusetuda riigiabi risk
 • oskab arvestada teistest õigusaktidest tulenevate mõjutustega kontsessioonilepingu sõlmimise menetluses

Sihtrühm

Hankija töötajad, ametnikud, hangete audiitorid ja kontrollijad, ettevõtjad, kes riigihangetel osalevad ning õigusnõustajad.


Teemad

Mario Sõrm ja Carri Ginter käsitlevad koolitusel järgnevaid teemasid:

 • kontsessioonilepingu olemus
 • eristamine teistest instrumentidest ja lepingutest
 • haldus- ja kohtupraktika: miks on oluline aru saada, millal on tegu kontsessiooniga ja millal nt tavalise hankelepinguga?
 • kuidas eristada kasutuslepingut ja kontsessioonilepingut: millal on tingimused piisavalt üldised?
 • riskide jaotus kontsessioonilepingut eristava tegurina
 • kontsessioonilepingu esemega kaasneva (ekspluateerimise) õiguse tähendus ja seos tasustamisega kolmanda isiku poolt
 • kontsessioonilepingu sõlmimise menetlus
 • kas kontsessioonilepingu võib sõlmida ka hankemenetluses (RHS 2. peatükk) ja millistel eeldustel?
 • kontsessioonilepingu kestus ja riigiabi risk
 • kontsessioon ja PPP (public-private partnership)
 • kontsessioonilepingud reguleeritud sektorites

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 9. mail 2023 kell 9.00–12.15
(4 akadeemilist tundi)

Koolituse ajakava:
09.00–10.30 koolitus
10.30–10.45 paus
10.45–12.15 koolitus

Juhul, kui Te koolitusel reaalajas osaleda ei saa, on võimalus koolitus läbida Addenda e-akadeemias. Palun tehke valik koolitusele registreerumisel.


Toimumiskoht

Koolitus toimub nii veebis kui e-õppes!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne 
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

Pildid / - Mario Sõrm, 2020

Mario Sõrm, advokaadibüroo Sorainen advokaat

Mario Sõrm on advokaadibüroo Sorainen advokaat, kes eelnevalt omab töökogemust mitmel erineval töökohal avalikust sektorist ning on olnud nõukogu liige erinevates riigiettevõtetes. Mario Sõrm on aktiivselt panustanud seadusloomesse. Lisaks konkurentsiseadusele on Mario Sõrm kehtiva riigihangete seaduse üks autoritest. 2020. aasta märtsini töötas Mario Sõrm rahandusministeeriumis riigihangete ning riigiabi osakonna nõunikuna suheldes ja nõustades igapäevaselt hankeküsimustes nii hankijaid kui ka pakkujaid, kuulates ja analüüsides erinevate osapoolte ja huvirühmade ettepanekuid riigihangete seaduse muutmiseks.

Pildid / - Carri Ginter 2023

Carri Ginter, advokaadibüroo Sorainen partner ja vandeadvokaat 

Carri Ginter on advokaadibüroo Sorainen partner ja vandeadvokaat. Ta juhib Soraineni vaidluste lahendamise ja ennetamise töörühma. Kogenud kohtuadvokaadina on ta esindanud kliente sadades kohtuasjades.

Carri Ginter on ELi õiguse kaasprofessor Tartu Ülikoolis, kus teda on kaks korda nimetatud aasta lektoriks. Lisaks on ta ELi õiguse teemaliste kirjutiste autor rahvusvahelises erialakirjanduses.


Meetodid

Loeng, näited ja praktilised käsitlused. Küsimused-vastused.


Maksumus

Registreerides kuni 2. maini 2023 kehtib soodushind 159 € + km (190,80 €), hiljem tavahind 189 € + km (226,80 €)
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 29 € + km (34,80 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v

Diana Nõmmik
+372 5809 1404
+372 520 6347
diana.nommik@addenda.ee

 

Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Töölepingu seadus on kättesaadav ka võõrkeeltes

Teadupärast on kõik Eesti Vabariigis kehtivad seadused avaldatud Riigi Teatajas. Interneti leheküljelt www.riigiteataja.ee saab õigusakte otsida pealkirja, akti andja ning  muude parameetrite järgi. Sealjuures on mugav võimalus vaadata lisaks kehtivatele redaktsioonidele nii varasemaid kui ka alles tulevikus kehtima hakkavate õigusaktide versioone. Samuti võimaldab Riigi Teataja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.