Sisukord

Kuidas saada üle hankelepingu muutmise hirmust? (2 ak.h)

Jaga

KOOLITUS TOIMUB NII VEEBIS KUI E-ÕPPES! 

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Eeltutvustus

Kuidas saada üle hankelepingu muutmise hirmust on eksklusiivne ning intrigeeriv diskussioonkoolitus, kus toome Teieni jätkuvalt põletava hankelepingute muutmise teema. Tuntud ja publiku poolt armastatud hankejuristid advokaadibüroost Sorainen analüüsivad hankelepingute muutmisega seotud kohtupraktikat, jagavad selgitusi ja vastavad Teie küsimustele, mis seotud vaegtööde käsitluse, tähtaja pikendamise, alltõõvõtjate kontrolli ja palju muuga. Igal osalejal on võimalus aktiivselt arutelusse sekkuda ning esitada küsimus ja kommentaarid, sekundeerida esinejatega ja jagada oma senist praktikat!
 
Diskussioonkoolitus hankelepingu muudatustest toimub veebis. Teil on võimalus töökohalt lahkumata osaleda aktiivsel arutelu. Ühtlasi on see suurepärane võimalus täita oma igapäevaseid töökohustusi, kuid 90 minutiks lülitada telefon välja, sulgeda oma e-post ja osaleda online nii sõnas kui pildis aktuaalsete hankeküsimuste lahendamisel! Juhul, kui Te aga reaalajas toimuval aruteludel osaleda ei saa, on Teil sündmust võimalik järele vaadata 30 päeva jooksul Teile sobival ajal. 

Eesmärk

Analüüsime hankelepingute muutmisel esilekerkinud küsimusi ja kitsaskohti, probleemseid kaasusi ja kohtupraktikat ning sellega kaasnenud muutusi riigihanke maastikul.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

  • tunneb reaalset praktikat hankija ja pakkuja poolt vaadatuna
  • tõlgendab riigihangete praktikat ning väldib pikki ja kulukaid hankevaidlusi

Sihtrühm

  • avalik- õiguslike insitutsioonide spetsialistid, kes puutuvad kokku riigihangete korraldamisega
  • aktiivsed pakkujad, nii tippjuhid kui ka spetsialistid
  • juristid, advokaadid ja vandeadvokaadid, kes tegelevad hankealase nõustamise ja hankevaidluste lahendamisega
  • audiitorid, kes auditeerivad riigihangete valdkonnas
  • EL projektide koordinaatorid, kellel on vajadus hanke korras osta kaupu ja teenuseid
  • ja paljud teised huvilised

Teemad

Kuidas saada üle hankelepingu muutmise hirmust?

Pildid / - Kadri Härginen_2019_veebifoto (5)

Kadri Härginen

 

Pildid / - Mario Sõrm, 2020

Mario Sõrm

 

Pildid / - Gerli Helene Gritsenko

Gerli Helene Gritsenko 

Advokaadibüroo Sorainen partner ja vandeadvokaat Dr Kadri Härginen, advokaadid Mario Sõrm ja Gerli Helene Gritsenko

Kuigi hankelepingu muutmist puudutavad küsimused muutusid põletavalt aktuaalseks juba mõni aasta tagasi, siis ei ole veel kaugeltki näha selle teema jahenemise märke. Ilmselt ei ole ühtegi hankijat ega pakkujat, kes ei oleks hankelepingu muutmisega viimastel aastatel üht või teist pidi kokku puutunud. Viimase aja kohtupraktika on toonud küll teemasse mõningast selgust, kuid paljud küsimused on siiani lahenduseta.

Hankelepingute muutmise virvarris aitavad oma aruteluga selgust luua Soraineni hanketiimi vandeadvokaat Kadri Härginen ning advokaadid Mario Sõrm ja Gerli Helene Gritsenko.

Dr Kadri Härginen on advokaadibüroo Sorainen partner ja vandeadvokaat ning riigihanke valdkonnajuht. Kadri Härginen on tegutsenud riigihanke advokaadina enam kui 10 aastat, millele eelnevalt töötas Kadri Härginen avalikus sektoris nii riigihankeid läbiviiva spetsialisti kui ka Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonnas riigihangete poliitika kujundaja ning eelnõude väljatöötajana. Lisaks igapäevaselt klientide riigihankevaldkonnas nõustamisele ja vaidlustes esindamisele on Kadri Härginenil ka märkimisväärne hangete planeerimise ja läbiviimise kogemus.

Mario Sõrm omab ulatuslikku riigihangete valdkonna kogemust avaliku sektorist töötades aastaid Rahandusministeeriumis riigihangete valdkonna nõunikuna. Tema panus seadusloomesse on märkimisväärne. Mario Sõrm on kehtiva konkurentsiseaduse ning ka riigihangete seaduse üks koostajatest. Lisaks on ta osalenud mitmetes Euroopa Liidu töörühmades, komisjonides ja loengutegevuses. Hetkel nõustab Mario Sõrm nii hankijaid kui ka pakkujaid omades kogemust praktiliselt kõikides ettevõtlusvaldkondades. Tänu kogemusele nii teooriast kui ka praktikast ning heale analüüsioskusele on Mario Sõrm oodatud esineja konverentsidel ja koolitustel. 

Gerli Helene Gritsenko nõustab kliente nii riigihankevaldkonnas, kui tegeleb nende esindamisega vaidlustes. Gerli Helene Gritsenko kirjutas magistritöö ühispakkumuste kaudu koostöö tegemisest ja selle seaduslikkusest konkurentsiõiguse vaatest, mis sai Justiitsministeeriumi tunnustuse teadustööde konkursil. Samuti on Gerli Helene Gritsenko kirjutanud ühispakkumustest ja keelatud kokkulepetest nii õigusajakirjas Juridica kui ka Õiguskeel. Gerli Helene Gritsenko on saanud mitmekülgset tunnustust Addenda klientide poolt olles alati oodatud esineja meie konverentsidel. 


Aeg ja maht

Kolmapäeval, 14. veebruaril 2024 kell 11.00-12.30
(2 akadeemilist tundi)

Juhul, kui Te koolitusel reaalajas osaleda ei saa, on võimalus koolitus läbida Addenda e-akadeemias. Palun tehke valik koolitusele registreerumisel. 

Samuti ootame Teid osalema:

15. veebruaril 2024 kell 11.00-12.30 diskussioonkoolitusel Hindamiskriteeriumid: ohud ja võimalused praktika näitel
16. veebruaril 2024 kell 11.00-12.30 diskussioonkoolitusel Huvide konflikt riigihangetes

Kõigile kolmele arutelule saate korraga registreeruda siin


Toimumiskoht

Arutelu toimub nii veebis kui e-õppes!

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne 
Reaalajas toimuva konverentsi ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates konverentsi toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Meetodid

Koolitajate aktiivne arutelu. Publiku küsimused ja vastused.


Maksumus

Registreerides kuni 6. veebruarini kehtib soodushind 95 € + km (115,90 €), hiljem tavahind 129 € + km (157,38 €).
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 14 € + km (17,08 €).
 
Osaledes ka meie järgmistel diskussioonkoolitustel 15. ja 16. veebruaril 2024 on kolme sündmuse soodusmaksumus kokku 239 € + km (291,58 €). Soodushind kehtib kuni 6. veebruarini 2024. Hiljem tavahind 279 € + km (340,38 €). Kogu paketi täiendav järelvaatamine 29 € + km (35,38 €).
Kogu sündmusele saate registreeruda siin. 
 
Ettekannete järelvaatamine toimub Addenda OÜ e-akadeemias. Ettekannete salvestised on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on salvestiste vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve.

Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit.


Tasumine

Registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve. Addenda OÜ väljastab e-arve kohuslastele seadusega vastava arve 24 tunni jooksul e-arvete keskkonda.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palume teatada kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne konverentsi toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - Kristina Paal 113x150

Kristina Paal
+372 5566 2741
kristina.paal@addenda.ee
 

Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Töölepingu seadus on kättesaadav ka võõrkeeltes

Teadupärast on kõik Eesti Vabariigis kehtivad seadused avaldatud Riigi Teatajas. Interneti leheküljelt www.riigiteataja.ee saab õigusakte otsida pealkirja, akti andja ning  muude parameetrite järgi. Sealjuures on mugav võimalus vaadata lisaks kehtivatele redaktsioonidele nii varasemaid kui ka alles tulevikus kehtima hakkavate õigusaktide versioone. Samuti võimaldab Riigi Teataja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.