Sisukord

24/7 koolitus - Vilepuhujate kaitse direktiivi nõuded ja rakendamine (e-õpe)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 2020_05_27_JUHT


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Internet Explorerit ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitus on salvestatud 25. novembril 2021.


Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda ülevaade EL direktiivi teavitajate (vilepuhujate) kaitse direktiivi nõuetest ning praktilistest võimalustest süsteemi loomiseks organisatsioonis.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab, millised on direktiivi peamised nõuded
 • omab baasteadmisi direktiivi praktiliseks rakendamiseks

Sihtrühm

Avaliku sektori sealhulgas KOV ning ettevõtete, milles on vähemalt 50 töötajat, juhid, õigusvaldkonna esindajad, siseaudiitorid, kvaliteedijuhid, kontrolörid, kes tegeleda organisatsioonis eetilise kultuuri tagamise ning kaebuste menetlemisega


Teemad

Siiri Viil käsitleb koolitusel järgmisi teemasid:

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 23.10.2019 direktiivi nr (EL) 2019/1937 liidu õiguse rikkumisest teavitavate isikute kaitse kohta. Eestis kasutatakse ka sõnastust „vilepuhujate kaitse direktiiv“ ja  „kaitse tööalastest rikkumistest teavitajatele“. Direktiiv hakkab kehtima detsembris 2021 ning  see puudutab kogu avalikku sektorit sh KOV ning ettevõtteid, kus on vähemalt 50 töötajat. Kuigi siseriiklik seadus on alles loomisel ei vabasta see kohustatud isikuid seadust 21.12.2021 mitte rakendama. Seetõttu tuleb hakata looma sisemisi protsessikirjeldusi ja korda vilepuhumise võimaldamiseks ning teavitaja kaitseks ehk tuleb luua asutusesisesed kanalid, mille kaudu on võimalik teatada võimalikust rikkumistest turvaliselt, konfidentsiaalselt ning vajadusel ka anonüümselt. 

Direktiiv seab kolm nõuet:

 • uua teavitussüsteem, mille kaudu saab vihjeid anda
 • koostada organisatsioonisisene kord, mis reguleerib teavitussüsteemi toimimisega seotud protsesse ja vastutust
 • määratleda ja tagada teavituste korrektne menetlemine sh kooskõla GDPR’ga

 Kui esmapilgul võib see tunduda lihtsa ülesandena siis seda looma hakates tekivad küsimused:

 • kas lubada vihjet anda ka anonüümselt või ainult identifitseerides teavitaja
 • millist kanalit rakendada (postkast, telefon, e-mail jne)
 • kuidas fikseerida suuliselt tulevad vihjed või kas neid üldse peab menetlema
 • kes ja kuidas peaks vihjeid menetlema
 • kuidas tagada kogutavate andmete turvaline hoidmine
 • kes on järelmeetmete võtmiseks menetluste algataja ja mida see tähendab päriselt
 • kas kogu temaatika saaks lahendada teenuse ostmisega
 • kes tohib teenust osta ja kes on kohustatud oma liini looma
 • kas teenus on parem lahendus

Koolituse käigus räägimegi kõigist nendest küsimustest. Teisisõnu käsitleme direktiivi nõudeid järgmiselt:

 • kellele ja millistes valdkondades direktiiv kohaldub
 • mis on asutusesisene ja väline teavitusliin ning avalikkuse teavitamine ning millal võib neid rakendada
 • millised on nõuded teavitusliini korraldamise osas (tehnilised ja protsessi nõuded)
 • keda tuleb kaitsta – kas ainult oma töötajat või ka vihje andnud hankepartnerit, praktikanti  ja/või nende sugulasi
 • millised on direktiivi nõuded vihjete menetlemise osas (objektiivsus, sõltumatus, otsustusõigus, menetluse tähtajad, kirjaliku jälje nõuded)
 • millised on nõuded vihjeandja kaitsmise osas sh tööandja tõendamiskoormis
 • töötajate hoiakud vihje andmisele ja hirmud seoses  menetlemisega

Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(2 akadeemilist tundi)

24/7 tähendab, et Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

 

Pildid / - Siiri Antsmäe 113x113

SIIRI VIIL, ATESTEERITUD SISEAUDIITOR

Siiri Viilil on pikaajaline siseauditi juhi kogemus avalikust ja erasektorist olles töötanud siseauditi juhina üle 14 aasta Kaitseväe ja Siseministeeriumi valitsemisala siseauditi juhina ning seejärel Grant Thornton Balticu riskijuhtimisteenuste Baltikumi juhina ning Kultuuriministeeriumi siseauditi valdkonna juhina ja tegutseb aktiivselt koolitajana. Siiri Viil on alates 2007. aastast koolitanud nii raamatupidajaid kui ka siseaudiitoreid. Siiri Viil on läbinud ka siseaudiitorite koolitaja programmi ja tal on avaliku halduse magistrikraad ning ISO 9001 juhtaudiitori, avaliku sektori siseaudiitori (CGAP) kutsetase ja atesteeritud siseaudiitori (CIA) kutse ning ta omab ka siseauditi kvaliteedihindaja tunnistust (QA). Lisaks tegeleb Siiri Viil aktiivselt muusikateraapiaga.


Meetodid

Loeng, praktilised näited.


Maksumus

65 € + km (78,00 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak
+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Riigikohtu lahend töölepingueelsete läbirääkimiste pidamisest

Praktikas tuleb tihti ette olukordi, kus tööle kandideerimisel soovib tööandja enne töölepingu sõlmimist kontrollida tööle soovija tööoskusi ning tööle sobivust. Riigikohus selgitas hiljutises lahendis, et kui tööle soovija on asunud lepingueelsete läbirääkimiste ajal täitma iseseisvalt ülesandeid, mida tavapäraselt tehakse ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.