Sisukord

24/7 koolitus - Kaasuspõhine koolitus: hooldus-, esindus- ja suhtlusõiguse vaidlused (2 ak.h)

Jaga

 

Pildid / - 2020_05_27_JUHT


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Internet Explorerit ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitus on salvestatud 15. septembril 2021.


Eesmärk

Koolitus põhineb näidiskaasusel, kus kõneleme hooldus- esindus- ja suhtlusõiguse vaidlustest, sh räägime koolilapse vaktsineerimisest Covid-19 vastu.

Koolituse eesmärk on anda vastuseid enamlevinud küsimustele:

 • Vanema õigused ja kohustused hooldusõiguse teostamisel
 • Kuidas teostavad lahus elavad vanemad ühist hooldusõigust?
 • Kuidas teostavad lahus elavad vanemad otsustusõigust? Kes otsustab alaealise lapse vaktsineerimise üle?
 • Milliseid asju tohib lahus elav vanem otsustada üksi ja millised otsused peavad vanemad ühiselt vastu võtma?
 • Millisel juhul on võimalik ja vajalik ühise hooldusõiguse lõpetamine?
 • Mis vahe on ühise hooldusõiguse lõpetamisel ja ainuhooldusõiguse üleandmisele ühele vanemale ja otsustusõiguse andmine ühele vanemale.
 • Mis on suhtlusõiguse sisu ning kuidas teostada vanemate ja lapse suhtlusõigust.
 • Suhtluskorra kokkulepete täitmine (lastekaitseametniku juures sõlmitud suhtluskord, notaris sõlmitud suhtluskord jmt) ning kohtu poolt määratud suhtluskorra täitmine täitemenetluses. 

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab hooldusõiguse sisu, sh otsustusõiguse põhiprintsiipe
 • teab hooldusõiguse piiramise, peatamise, äravõtmise ja taastamise põhiprintsiipe
 • on teadlik suhtluskorra kokkulepete sõlmimise põhimõtetega

Sihtrühm

Lastekaitsespetsialistid, sotsiaaltöö ametnikud ning teised huvilised


Teemad

Vandeadvokaat Katrin Orav on väljatöötanud teemakohase näidiskaasuse ning pakub koolituse käigus lahendusi, toob välja seadusesätted ja kohtupraktika järgmistel teemadel:

 • hooldusõigus
 • otsustusõigus
 • hooldusõiguse piiramine, peatamine, äravõtmine, ühise hooldusõiguse lõpetamine
 • hooldusõiguse vs otsustusõiguse andmine ühele vanemale
 • suhtlusõigus
 • suhtluskord

Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(2 akadeemilist tundi)

24/7 tähendab, et Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

 

Pildid / - Katrin Orav

Katrin Orav, advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat

Katrin Orav on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna (2005). Katrin Orav tegutseb advokaadina juba alates 2006. aastast. Tal on mitmekülgne kogemus klientide nõustamisel perekonnaõiguse teemadel nii kohtus kui kohtuväliselt. Katrin Orav juhib Eesti Advokatuuri perekonnaõiguse komisjoni alates 2013. aastast ning on nõustanud perekonnaõigust puudutavates küsimustes lapsevanemaid Lastekaitse Liidu ja Eesti Advokatuuri koostööprojekti „Hea nõu lastega peredele“ raames.


Nõustades kliente omab Katrin Orav tihedat kokkupuudet ka KOV sotsiaalvaldkonna esindajatega (sotsiaaltöötajad, lastekaitsespetsialistid jt), mis annab tiheda kokkupuute ja tööspetsiifika tunnetuse plaanitava koolituse sihtrühmaga.

2017. aasta sügisel kuulus ta töögruppi, kes koostas Riigikantselei strateegiabüroo tellimusel Ülalpidamiskohustuse analüüsi, mis on üheks koolitatava mooduli teemaks ja alusmaterjaliks. Analüüsi koostamise käigus suhtles Katrin Orav erinevate KOV-ide sotsiaalhoolekande spetsialistidega ning tutvus KOV-ide poolt kehtestatud õigusaktidega, sh. sotsiaalteenuste osutamise kordadega. Katrin Orav tutvustas ülalpidamiskohustuse analüüsi tulemusi 2018. aasta kevadel Tallinnas toimunud Linnade ja Valdade Päevadel ning Sotsiaalministeeriumi koolitushanke KOV sotsiaaltöötajate õigusalase teadlikkuse tõstmine raames toimunud 13 koolitusel.


Meetodid

Loeng, praktilised näited ning aktuaalne kohtupraktika.


Maksumus

65 € + km (78,00 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE!

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak
+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 

Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.