Sisukord

24/7 koolitus - Eestkostega seotud praktilised probleemid (4 ak.h)

Jaga

 

Pildid / - 2020_05_27_JUHT


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Internet Explorerit ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitus on salvestatud 1. detsembril 2021.


Eesmärk

Koolitusel käsitleme eelkõige täiskasvanute, kuid ka laste, eestkostega seotud praktilisi küsimusi!

Koolituse eesmärk on anda vastused järgmistele õiguslikele küsimustele:

 • Kus jookseb piir perekondliku ja riikliku abistamiskohustuse vahel?
 • Milline on kohaliku omavalitsuse pädevus perekonnaõigussuhetes?
 • Millistel juhtudel ja olukordades määratakse isikule eestkostja?
 • Mis on erieestkoste?
 • Millised on eestkostjale esitatavad nõuded?
 • Millised on eestkostja ülesanded ja vastutus?
 • Kas eestkostja peab ise eestkostetava eest hoolitsema?
 • Millistel juhtudel on eestkostja esindusõigus välistatud?
 • Milliste eestkostetava nimel tehingute tegemiseks on vajalik kohtu nõusolek?
 • Kui detailne peab olema eestkostja aruanne?
 • Eestkostetava õigus teha perekondlikke tehinguid
 • Eestkostja tasu ja kulude hüvitamise problemaatika
 • Kuidas peab eestkostja ümber käima eestkostetava varaga?
 • Millal eestkoste lõpeb?

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • on kursis eestkoste õiguliku regulatsiooniga
 • teab eestkostja ülesandeid ja vastutust
 • teab probleeme, mis seotud täiskasvanute eeskoste teostamisega 

Sihtrühm

sotsiaaltöö ametnikud, kastekaitsespetsialistid ning teised huvilised


Teemad

Justiitsministeeriumi nõunik Andra Olm käsitleb koolitusel järgneivaid eelkõige täiskasvanute, aga ka laste eestkostega seotud teemasid:

eestkoste sotsiaalsed lähtekohad

 • Perekondlik vs riiklik abistamiskohustus
 • Teovõime
 • KOV pädevus perekonnaõigussuhetes 

eestkoste regulatsioon

 • Miks ja millal on vaja eestkostet?
 • Eestkoste liigid
 • Eestkostjale esitatavad nõuded
 • Eestkoste sisu
 • Erieestkoste
 
kohalik omavalitsus kohtumenetluses ja eestkostjana

 • KOV eestkostjana
 • Eestkostja isikuga seotud ülesanded
 • Eestkostja varaga seotud ülesanded
 • Eestkostetava ülalpidamine
 • Esindusõiguse välistamine
 • Esindamine kohtu nõusolekul
 • Kohtulik järelevalve
 • Eestkoste lõppemine

eestkostega seotud praktilised probleemid


Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(4 akadeemilist tundi)

24/7 tähendab, et Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

 

Pildid / - Andra Olm

Andra Olm, Justiitsministeeriumi nõunik

Andra Olm on töötanud Justiitsministeeriumis 17 aastat, neist 14 aastat eraõiguse talituses perekonnaõiguse nõunikuna. Andra Olm on üks kehtiva perekonnaseaduse koostajatest ja tegeleb ka praegu pidevalt perekonnaseaduse täiendamise ja parandamise küsimustega. Lisaks siseriikliku perekonnaõiguse küsimustele on Andra Olmi ülesandeks ka Eesti esindamine rahvusvaheliste perekonnaõiguse instrumentide loomisel ja muutmisel (erinevad rahvusvahelised konventsioonid ja Euroopa Liidu määrused).
Andra Olm on juhendanud eestkosteteemalisi magistritöid. On aktiivne koolitaja, sh viinud läbi eestkoste teemal seminare kohalike omavalitsuse sotsiaaltöö ja lastekaitse ametnikele.


Meetodid

Loeng, praktilised näited ning aktuaalne kohtupraktika.


Maksumus

149 € + km (178,80 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak
+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 

Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.