Sisukord

24/7 Veebiseminar - Põhjalikult dokumendi- ja arhiivihalduse tänasest õiguskeskkonnast. Koolitaja: Maila Kukk

Registreeri koolitusele
Jaga

24/7 tähendab, et Teil on võimalus kuulata/vaadata varem salvestatud veebiseminari täpselt siis, kui Teile see sobib. Tegemist on seminaridega, kus on välja toodud antud teemal kõige olulisem. Peale registreerimist saadame Teile arve ning selle tasumise järel ligipääsu e-õppe keskkonda, kus saate alla laadida materjali ning vaadata/kuulata seminari ühe kuu jooksul.


Eeltutvustus

Asutuse dokumendi- ja arhiivihalduse efektiivseks ja seaduspäraseks korraldamiseks on vaja olla kursis kehtiva õiguskeskkonnaga. See on oluline, et kaasajastada asutuse asjaajamiskorda ja teisi dokumendihalduse korraldust reguleerivaid juhiseid ning tagamaks, et dokumentide loetelu vastaks nõuetele.

Seminaril antakse ülevaade asjaajamises ja arhiivitöös olulistest õigusaktidest, samuti standarditest. Käsitletakse ja selgitatakse õigusaktide uuendusi ja muudatusi.


Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda ülevaade asjaajamises ja arhiivitöös olulistest õigusaktidest, rõhuga muudatustel ja uuendustel.


Sihtrühm

Avaliku sektori asutuste dokumendi- ja arhiivihaldusega tegelevad töötajad.


Teemad

  • Ülevaade õigusaktidest ja standarditest, mis on olulised dokumendi- ja arhiivihalduse korraldamisel.
  • Seadused säilitustähtaegadest.
  • Määrus „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused“ – mida uut toob kaasa?
  • Raamatupidamise seadus – dokumendihaldusega seonduvad muudatused.
  • Haldusmenetluse seaduse muudatustest.
  • EL andmekaitse reformist: andmekaitse üldmäärus ja andmekaitse direktiiv.
  • Standard EVS-ISO 11799:2016 Informatsioon ja dokumentatsioon. Arhiivi- ja raamatukogumaterjalide hoiunõuded (2016)

Aeg ja maht

24/7 Teile sobival ajal ja sobivas kohas.
Seminari kestus on kaks astronoomilist tundi.


Toimumiskoht

Koolitust on võimalik jälgida oma töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas. 
Koolituse jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ja mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe.


Koolitajad

Pildid / - Maila Kukk

Maila Kukk on pikaajalise dokumendi- ja arhiivihalduse alase töökogemusega nii avalikus kui ka erasektoris. Ta on läbi viinud praktilise suunitlusega erialaseid seminare ja sisekoolitusi alates 2006. aastast. Maila Kukk on lõpetanud Tallinna Ülikooli dokumendihalduse eriala magistriõppe, osaleb juhatuse liikmena Eesti Arhivaaride Ühingu töös. Välja andnud raamatu "Praktiline dokumendihaldus" (2016), avaldanud artikleid arhiivitöö teemal Äripäeva ajakirjas "Raamatupidamise praktik".


Maksumus

Seminari hind on 59 € + km (70.80 €).


Tasumine

24/7 veebiseminarile registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve. Tasumise järel saadame ligipääsu e-õppe keskkonda, kus saate alla laadida materjali ning vaadata/kuulata seminari ühe kuu jooksul.


Registreerimine ja lisainfo

Pildid / - Evi2
Evi Freienthal-Liivak

+372 520 6347 | +372 670 6606
evi.freienthal-liivak@addenda.ee


Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Tellija juhiste ja lepingu mahu seosest

Riigikohus andis eelmise aasta lõpus avaldatud lahendis juhiseid sellest, kuidas määratleda, kas konkreetne töö on lepingu mahuga hõlmatud või on tegemist lisatööga, mida tellija tasustab täiendavalt. Konkreetses asjas selgus pärast lepingu sõlmimist, et tulenevalt Muinsuskaitseameti nõuetest tuleb teha täiendavaid töid, mida esialgses hinnapakkumises ei ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.
Testi enda teadmisi! www.trainingweb.eu