Sisukord

24/7 koolitus - Töökius, töölepingu lõpetamine ja olulisemad muudatused töölepinguseaduses 2023-2024. aastal (2,7 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 2020_05_26_EHI_2


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Exploreri ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Eesmärk

Koolitusel võtame vaatluse alla kolm olulist ja aktuaalset teemat. Alustuseks selgitame, mis on töövägivald ja mis kuulub selle määratluse alla. Räägime töötaja vaimsest tervisest ja kuidas tööandja saab seda toetada. Teiseks käsitleme läbi praktiliste näidete ja aktuaalse kohtupraktika töölepingu lõpetamise teemat nii tööandja kui ka töötaja algatusel. Lõpetuseks toome Teieni ka eelseisvaid muudatusi töölepingu seaduses. 

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet vaimset tervist reguleerivatest õigusaktidest
 • tunneb meetmeid, millega minimeerida psühosotsiaalsete ohutegurite mõju
 • omab ülevaadet töölepingu erinevatest lõppemise alusest, sh koondamisest
 • tunneb töölepingu ülesütlemise eeldusi
 • teab, kuidas vormistada ülesütlemisavaldust ja millised on selle levinumad vead
 • omab ülevaadet eelseisvatest muudatustest töölepingu seaduses

Sihtrühm

Personalijuhid ja tipp- ning allüksuste juhid, muu personal, kes on vastutav vaimse heaolu loomise eest töökeskkonnas, kooli ja lasteaia juhid, direktorid, õppelajuhatajad jt  


Teemad

Vandeadvokaat Jaanika Reilik-Bakhoff käsitleb koolitusel järgmisi teemasid:

Töökius
 • vaimse tervise kaitset loovad õigusaktid
 • psühhosotsiaalsed ohutegurid
 • mis on töökius ja mis ei ole?
 • käitumisjuhised töökiusu kahtluse korral
 • võrdse kohtlemise kohustus/diskrimineerimise keeld
 • ebasoodsa kohtlemise keeld
 • töötaja õigus paindlikele töötingimustele
 • töötaja õigus sobivatele töötingimustele
 • töö- ja pereelu ühildamine

Töölepingu lõppemise erinevad alused, sh töölepingu korraline ja erakorraline lõpetamine
 • töölepingu lõppemise erinevad alused, sh töölepingu korraline ja erakorraline lõpetamine
 • koondamise põhilised reeglid
 • lepingu ülesütlemise etteteatamistähtajad, ülesütlemise eeltingimused (hoiatamine, teise töö pakkumine, töötaja koolitamine, töö ümber korraldamine)
 • dokumentide vorminõuded
 • töölepingu ülesütlemise piirangud
 • töölepingu ülesütlemise vaidlustamine
 
Olulisemad muudatused töölepinguseaduses 2023-2024. aastal

Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(2,7 akadeemilist tundi)

24/7 tähendab, et Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

 

Pildid / - Jaanika Reilik Bakhoff

Jaanika Reilik-Bakhoff, advokaadibüroo Pallo & Partnerid partner ja vandeadvokaat

Jaanika Reilik-Bakhoff on tegelenud tööõigus küsimustega juba ca 12 aastat, esindades nii töötajaid kui tööandjaid, olles kursis nii mõlema osapoole vajadustega. Praegusel hetkel tegeleb Jaanika Reilik-Bakhoff lisaks vaidluste lahendamistele ka palju korrektse dokumentatsiooni koostamisega ning vaidluste ennetamisega.
Jaanika Reilik-Bakhoff on seisukohal, et enamik töövaidlusi on seotud halva kommuniaktsiooniga või valesti koostatud dokumentatsiooniga. Tööõiguses on võimalik paljusid stsenaariume ette näha ning riske vajalikul määral minimaliseerida. Kui tööõiguses järgida õigeid protseduure ning vajalikud dokumendid õigesti vormistada, on võimalik üsna vaidluste vabalt tööelu nautida.
Koolitajana proovib Jaanika Reilik-Bakhoff leida alati vastuseid osalejate küsimustele, vajadusel neid ka pärast koolitust täpsustades ja eraldiseisvalt vastates!

Meetodid

Loeng, praktilised näited.
Anname Teile professionaalset nõu ja vastame Teie küsimustele!


Maksumus

129 € + km (157,38 €).


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE!

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak

+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 

Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.