Sisukord

SimTeam

Kutsume Sind tutvuma uue koolitusmetoodikaga SimTeam simulatsioon.

See on mänguline, kasutajasõbralik ja unikaalne viis, kuidas oma meeskonnal taas silm särama lüüa. See on põhjalik, kuid mitte keeruline viis saada teadmisi ettevõtlusest, testida oma käitumist juhtimisotsuste tegemisel ning saada tagasiside nende otsuste majanduslikule efektiivsusele ja ka mõjust organisatsiooni personalile. Lisaks on fookuses mitmed mittemateriaalsed väärused nagu ettevõtte imago, know how jne. Tähelepanuta ei jää ka aeg kui ressurss.
Nagu iga mäng tekitab ka SimTeam hasarti. Sõltuvus pole aga paha, sest mängu mängib terve meeskond, kes mõistavad, kui oluline on valdkonna või struktuuriüksuste juhtide omavaheline koostöö ning millist rolli mängib nende intellektuaalne kapital!

SimTeam simulatsioon lubab luua juhtumeid ja analüüsida järgmisi valdkondi:

  • Ettevõtluse põhialused, sh arvestuse alused ning finantsjuhtimise alused
  • Strateegia loomine ning strateegilise juhtimise praktilised sammud ning otsustamine
  • Projektijuhtimine
  • Personalijuhtimine
  • Planeerimine ja eelarvestamine
  • Rahavoogude juhtimine ning ettevõtte likviidsus
  • Projekti tulemuslikkuse analüüs
  • Kriisijuhtimine
  • Ettevõtte väärtus ja väärtustel põhinev juhtimine
  • Intellektuaalse kapitali juhtimine

Personalijuhile annab SimTeam simulatsioon võimaluse hinnata värbamisel uute töötajate isikuomadusi ning käitumismudeleid pingelistes olukordades.

Pildid / - Screenshot_Teamleader

 

SimTeam on online simulatsioon, mille mängimiseks on vaja arvutit ning interneti ühendust. Oma arvutisse ühtegi tarkvara laadima ei pea.

 


Simulatsiooni loojad on ise ettevõtjad ning muuhulgas ka ülikooli õppejõud, kes on mängu näol loonud ideaalse sümbioosi praktikast ja teooriast, mille abil tegutsevad ettevõtjad saavad analüüsida oma käitumist igapäevasel ettevõtlusmaastikul ja konkureerival turul.

SimTeam simulatsiooni kirjeldus
Pildid / - SimTeamTrening_10Koolituspäeva alguses jagunevad osalejad neljaliikmelistesse meeskondadesse moodustades nii turul konkureerivad ettevõtted. Iga liige neljast esindab erinevat valdkonna juhti: tegevjuht, finantsjuht, personalijuht ning müügijuht. Kui meeskond seda soovib, siis neid rolle võib koolituspäeva jooksul vahetada. Loodud meeskonnad hakkavad koolituspäeva jooksul omavahel konkureerima, kusjuures koolitaja võib koolituspäeva jooksul seda nende tegevusele mitmeid erinevaid eesmärke.
Loodud meeskonnad/ firmad hakkavad üheaegselt võitlema nii projektide, klientide kui ka tööjõu pärast (erinevate projektikirjelduste kaarte ning töötajate kaarte on loodud 200). Mängu käigus meeskonnad omavahel suhelda ei saa. Mängu seadistustes on fikseeritud, et iga tehtud samm võrdub ajaliselt 3 kuud. Sõltuvalt koolitaja poolt loodud eesmärgist mängitakse korraga läbi minimaalselt 4 sammu ning maksimaalselt 20 sammu. Otsused mängus on elulised – vaja on arvestada allahindlusi, maksta boonuseid, võtta palgalaenu, korraldada meediakampaaniaid jne. Süsteem annab iga sammu järgselt tagasiside, juhib tähelepanu kaasnevatele ohtudele, arvutab ettevõtte rahalist seisu.
Arvestades läbimängimise perioodi on võimalik nt analüüsida strateegilise otsuse mõju ja kasumlikkust lühiajalises kui ka pikaajalises perspektiivis; hinnata, milline konkreetne samm tõi kasu või kahju; kas meediakampaaniad tõid juurde kliente, kas sissevõetud tööd vastasid personali teadmistele ja oskustele või olid nad üle/ala kvalifitseeritud ja –makstud, või oli inimesi liiga vähe või palju jne. Lisaks tulemuste analüüsile saavad osalejad selge ülevaate ettevõtte strateegia ja struktuuriüksuste ning tööülesannete jaotuse mõjust. Strateegia ei toimi, kui struktuur ei toimi.
Mängus valitud strateegia iseloomustab tavaliselt ka juhtide tööalast käitumist, mistõttu on tulemusi lihtne ülekanda ettevõtte igapäevasesse toimimisse. Selge arusaam struktuurist ning strateegia seostamine igaühe tööga võimaldab ka paremini näha ettevõtet kui tervikut, arvestada oma tegevusvaldkonna mõju teistele valdkondadele, tulemuslikumalt planeerida iseenda ja oma struktuuriüksuse tegevust ning määratleda ja jälgida tulemuslikkuse näitajaid.
Mängu võlu seisneb selles, et seda saame katsetada nii igapäevaseid situatsioone ettevõtlusest kui ka luua konkreetse ettevõtte poolt etteantud juhtumeid (case). Analüüsi käigus saame oma otsustele tagasiside nii ühe valdkonnapõhiselt (nt müük või personaliarendus) kui ka erinevate organisatsiooni funktsioonide kontekstis tervikuna. Samuti saame hinnata nii individuaalset kui ka meeskonna käitumist valikute tegemise ja otsustamise faasis. Loodud tarkvara simuleerib olukorda, kus konkureerival turul opereerivad erinevad pakkujad erinevatest ettevõtlusvaldkondadest, kes konkureerivad projektide pärast ning värbavad tööjõudu.

Addenda sertifitseeritud SimTeam koolitajate koolitajad ja treenerid:

 Pildid / - SimTeam certification Virve Roosimägi

Pildid / - 2014 Virve Roosimägi v

Virve Roosimägi
+372 51 41 296
virve.roosimagi@addenda.ee

 Pildid / - SimTeam certification Kristina Paal

Pildid / - 2014 Kristina Paal 113x150

Kristina Paal
+372 556 62 741
kristina.paal@addenda.ee

Pildid / - SimTeam certification Brit Peterson

Pildid / - 2014 Brit Peterson v

Brit Peterson 
+372 556 12 648 
brit.peterson@addenda.ee


 Kui soovid tutvuda SimTeami põhjaliku inglise keelse veebilehega, siis vajuta palun SIIA

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Omanikujärelevalve tasunõue ehitustähtaja pikenemise korral

Riigikohus analüüsis hiljuti, kas omanikujärelevalve teostajal saab olla kehtivat tasunõuet, kui ehitustähtaeg ületab esialgu planeeritut ning omanikujärelevalve on seotud objektiga ette nähtust kauem. Riigikohus leidis otsuses nr 2-16-7999, et omanikujärelevalve teostaja, kellega on kokku lepitud järelevalve teostamine konkreetsete ehitusetappide üle, ei saa nõuda isegi ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.