Sisukord

Rahapesu riskihindamise metoodika ja mudeli koostamine kauplejatele

Registreeri koolitusele
Jaga

Eeltutvustus

2018. aasta lõpus jõustunud Rahapesu- ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muudatuse järgi peab kauplejatel, kes vastavad seaduse nõuetele, olema olemas klientide lõikes riskihindamise metoodika ja mudel ning sisekorrad, mis antud protsessi organisatsioonis reguleerivad. Kaubandustegevuse seaduse järgi on kaupleja isik või asutus, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakub ja müüb kaupa või pakub ja osutab teenust.
Kõrgema juhtkonna poolt allkirjastatuna ning kooskõlas eriseadustega, mis reguleerivad konkreetse organisatsiooni tegevusvaldkonda, peavad ettevõtetel kes on kohustatud isikuks seaduse järgi, olema: 

 • riskihinnangu metoodika ja sisekorrad
 • sisemised protseduurireeglid, mis sätestavad riskihindamise läbiviimise ja hoolsusmeetmete rakendamise
 • sisekontrolli eeskiri, mis sätestab kuidas ettevõte tagab ja seirab loodud mudeli toimimist

Antud dokumente nõuavad teatud organisatsioonidelt kohustuslikus korras järelevalveasutused.


Eesmärk

Kuna riskihinnangu koostamine ja riskiisu määramine on paljudele keeruline teema, siis praktikumil käsitlemegi järgmisi teemasid just kauplejate osutajate vaatenurgast. Praktilise koolituse käigus teeme läbi riskide hindamise ehk kõik osalejad saavad koolituse käigus koostada oma ettevõtte tegevusest lähtuva riskimudeli ja määrata riskiisu. Peale praktikumi on võimalik antud mudel lõpuni vormistada ning kehtestada juhtkonna poolt.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • oskab läbi viia riskide hindamist ja koostada riskimudelit
 • oskab määrata riskiisu
 • teab, mis on seadusest tulenevad nõuded kauplejale
 • teab, millal tuleb täita teavitamiskohustus

Sihtrühm

Seaduse kohustatud isikutest kauplejad kaubandustegevuse seaduse mõistes aga ka need, kes peavad riskimudeli olemasolu hindama või kontrollima.


Teemad

Koolitusel käsitleme teemasid:

 • missugused on seadusest tulenevad nõuded
 • kas ja kuidas saab kaupleja ennast seaduse täitmisest vabastada
 • millal kauplejale rahapesu- ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus kohandub
 • milline peab olema riskihindamise mudel ja metoodika
 • mis on hoolsusmeetmed ja kuidas neid rakendada
 • millised on nõuded sisemistele protseduuridele ja sisekontrollieeskirjale
 • millal ja kuidas tuleb täita teavitamiskohustust

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 4. veebruaril 2020 kell 10.00–13.15.
(4 akadeemilist tundi)

Koolituse ajakava:
10.00–11.30 koolitus
11.30–11.45 kohvipaus
11.45–13.15 koolitus


Toimumiskoht

Tammsaare Ärikeskus (A.H. Tammsaare tee 47, Tallinn). 
Ärikeskusesse sisenedes palume jälgida suunaviitasid. 

Autoga tulijatel on ligipääs nii Tammsaare tee mõlemalt suunalt kui Rahumäe teelt. Parkimine kuni 2 tundi on ärikeskuse külastajatele tasuta. Seda eeldusel, et külastaja ise on registreerinud sõidukinumbri Tammsaare Ärikeskuse fuajees. Oluline on silmas pidada, et sama sõidukit saab registreerida üks kord päevas. Tasuta parkimisaja möödumisel või pikemaajalisel parkimisel tuleb iga alustatud 30 minuti eest maksta 1 € ning päevatasu maksimummääraks on 10 €. Tasuta parkimisaeg ei kehti PPA sissepääsust üle tee sõidutee ääres asuval kuuel eraldi tähistatud parkimisalal, kuhu parkides tuleb tasu koheselt maksta. 

Parkimise eest tasumiseks on kaks võimalust:

 • kasutades M-parkimise teenust
 • kasutades parkimisalal asuvat makseautomaati, mis aktsepteerib nii sularaha kui kaardimakseid

Kesklinnast saab meie juurde bussidega 20, 20A (peatus Sõjakooli) ja 23 (peatus Tuisu). Õismäelt, Mustamäelt ja Lasnamäelt bussiga 12 ja 13 (peatus Sõjakooli).


Koolitajad

 

Pildid / - Siiri Antsmäe 113x113

SIIRI ANTSMÄE, ATESTEERITUD SISEAUDIITOR

Siiril on pikaajaline siseauditi juhi kogemus avalikust ja erasektorist olles töötanud siseauditi juhina üle 14 aasta Kaitseväe ja Siseministeeriumi valitsemisala siseauditi juhina ning seejärel Grant Thornton Balticu riskijuhtimisteenuste Baltikumi juhina. ning Kultuuriministeeriumi siseauditi valdkonna juhina ja tegutseb aktiivselt koolitajana. Siiri on alates 2007. aastast koolitanud nii raamatupidajaid kui ka siseaudiitoreid. Koolitajana on teeb ta koostööd Addenda, Siseaudiitor.ee, Raamatupidaja.ee, Eesti Koolitus- ja konverentsikeskuse, Äripäeva ja paljude teistega koolituste korraldajatega ning on läbinud ka siseaudiitorite koolitaja programmi. Siiril on avaliku halduse magistrikraad ning ISO 9001 juhtaudiitori, avaliku sektori siseaudiitori (CGAP) kutsetase ja atesteeritud siseaudiitori (CIA) kutse ning ta omab ka siseauditi kvaliteedihindaja tunnistust (QA). Lisaks tegeleb Siiri aktiivselt muusikateraapiaga.

 


Meetodid

Interaktiivne õppepäev rohkete näidete ja diskussioonidega.


Maksumus

Registreerides kuni 27. jaanuarini 2020 kehtib soodushind 139 € + km (166,80 €), hiljem tavahind 179 € + km (214,80 €). 
Hinnasoodustus 10% kehtib registreerides korraga kaks või enam osalejat ühest organisatsioonist.

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, õppematerjale, elektroonilist tõendit ja kohvipause.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve. Addenda OÜ väljastab e-arve kohuslastele seadusega vastava arve 24 tunni jooksul e-arvete keskkonda.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

 

Pildid / - 2014 Helen Tammesalu v

Helen Tammesalu
+372 5804 3270
+ 372 670 6606
helen.tammesalu@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Mario Sõrm - Järeldusi Riigikohtu lahendist 3-19-1501 Mitteldorf vs Töötukassa

Nagu suure suuga lubatud sai, siis kirjutan Kadri ja Diana tükkidele mõneti konkureeriva arvamuse, milles väljendan detailsemalt, mis mulle selles lahendis meeldib või ei meeldi. Olles asjas tehtud kolme lahendiga tutvunud, siis kõigis neis on midagi, millega soovin väga nõustuda ja omajagu ka sellist, millega minu maailmapilt ei ühti.Lugege rohkem riigihankeblogi.com ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.