Sisukord

VEEBIÜLEKANNE - Erandid hankemenetluse korraldamise kohustusest

Registreeri koolitusele
Jaga

OTSEÜLEKANNE VEEBIS!

Tulenevalt valitsuse poolt kehtestatud eriolukorrast toimuvad kõik Addenda koolitused otseülekandena veebis! See tähendab, et koolitus toimub Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas. Saadame Teile lingi, mille kaudu pääsete koolitusele 20 minutit enne selle algust. Samuti saadame Teile koolituse elektroonilised õppematerjalid. Koolitust saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie koolitajatele esitada reaalajas küsimusi.
 
Koolituse salvestis on järelkuulatav 30 päeva jooksul alates koolituse toimumisest. Seminari järelkuulamine toimub Addenda OÜ e-õppe keskkonnas. Seminari salvestis on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on seminari vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve. 
Koolitused toimuvad otseülekande vormis eriolukorra lõppemiseni.

Eeltutvustus

Reeglina tuleb asjade, teenuste ja ehitustööde soetamiseks korraldada riigihange ja viia läbi hankemenetlus. Hankemenetluse korraldamine võib teatud olukordades olla aeganõudev, liiga punktuaalne ja ressursimahukas. Kohustus järgida riigihangete seadust ei ole absoluutne. Koolitus selgitab erinevaid õiguspäraseid võimalusi, millal ei ole vaja hankemenetlust läbi viia, millal riigihangete seadus ei kohaldu või kohaldub üksnes piiratud ulatuses. Sellisteks võimalusteks on erandid ja eriolukorrad (RHS § 11), väljakuulutamiseta läbirääkimistega menetlus (RHS § 49), sisetehing (RHS § 12) ja juba sõlmitud hankelepingu muutmine (RHS § 123).


Eesmärk

Koolituse eesmärk on käsitleda erandeid hankemenetluse korraldamisel ja rääkida erinevatest õiguspärastest võimalustest, millal ei ole vaja hankemenetlust läbi viia, millal riigihangete seadus ei kohaldu või kohaldub üksnes piiratud ulatuses.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

  • teab hankemenetluse korraldamise kohustuse erandeid
  • omab ülevaadet erinevatest õiguspärastest võimalustest, millal ei ole vaja hankemenetlust läbi viia
  • teab sätteid, mille puhul riigihangete seadus ei kohaldu
  • teab, millal riigihangete seadus kohaldub üksnes piiratud ulatuses.

Sihtrühm

Kõik hankijad. Hankemenetluse korraldamise kohustuslikkus on hankeõiguse fundamentaalne küsimus, millega puutuvad kokku kõik Eesti hankijad. Eriti kasulik võiks olla koolitus hankijatele, kellel on võimalik kasutada ka sisetehingu instituuti.


Teemad

Erki Fels käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

  • otselepingu olemus, sõlmimine ja riskid
  • erandid, millal ei ole kohustust riigihangete seadust rakendada
  • väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse kasutamise võimalused
  • hankijast sõltumatu ettenägematu sündmuse tagajärjel tekkinud äärmine vajadus
  • sisetehingu anatoomia: kontrolliv ja kontrollitav juriidiline isik, otsustav mõju, 80% klausel, hankijaga seotud ettevõtja võrgustikusektoris
  • hankelepingu muutmine uue lepingu sõlmimise asemel – millal õiguspärane?

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 22. aprillil 2020 kell 10.0013.15.
(4 akadeemilist tundi)

Koolituse ajakava:
10.00–11.30 koolitus
11.30–11.45 paus
11.45–13.15 koolitus


Toimumiskoht

OTSEÜLEKANNE VEEBIS! Koolitus toimub Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas. Saadame Teile lingi, mille kaudu pääsete koolitusele 20 minutit enne algust. Koolitust saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie esitada koolitajatele küsimusi.


Koolitajad

Pildid / - Erki Fels 2019

Erki Fels, advokaadibüroo PwC Legal vandeadvokaat

Viimastel aastatel on Erki edukalt osalenud meedia tähelepanu all olnud hankevaidlustes, mis kujundavad Eesti riigihankeõigust. Erki omab kogemust nii ehitustööde, ühistranspordi, IT, meedia, tervishoiu kui ka energeetika riigihangetes. Praktiliste kogemuste tõttu on ta sage koolitaja, astub regulaarselt üles Addenda üritustel ning tegeleb riigihankeõigusalase teadustööga. Annab külalislektorina hankeõiguse loenguid Tartu Ülikoolis. Erki on RHS kommenteeritud väljaande üks autoritest.


Meetodid

Loeng, kaasuste arutamine, küsimused-vastused. 


Maksumus

Registreerides kuni 13. aprillini 2020 kehtib soodushind 149 € + km (178,80 €), hiljem tavahind 179 € + km (214,80 €). 
Hinnasoodustus 10% kehtib registreerides korraga kaks või enam osalejat ühest organisatsioonist.

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v

Diana Nõmmik
+372 5809 1404
+372 670 6606
diana.nommik@addenda.ee

 

Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Garantii vastuväited

Kuna majandus- ja kutsetegevuses sõlmitud lepingute puhul ei tulene enam seadusest garantii andmise kohustust, on vaidlused garantii üle võrreldes varasemaga märkimisväärselt kasvanud. Palju eriarvamusi tekitab ka küsimus, kuidas edukalt garantii realiseerimist takistada. Kuna garantiileping on ülejäänud lepingust sõltumatu (isegi, kui garantiikokkulepe paikneb ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.