Sisukord

Meditsiiniteenuse osutamine ja isikuandmed (veeb)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

KOOLITUS TOIMUB NII VEEBIS KUI E-ÕPPES!

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Eeltutvustus

Tervishoiusüsteemis töötavad isikud puutuvad oma töös sageli kokku erinevate isikute, sh patsientide andmetega. Haiglad ja polikliinikud ongi ühed suurimad, kõiki inimesi puudutavad, andmetöötlejaid. Vastavalt Võlaõigusseaduse § 768 lg 1 peavad Tervishoiuteenuse osutaja ja tervishoiuteenuse osutamisel osalevad isikud hoidma saladuses neile tervishoiuteenuse osutamisel või tööülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid patsiendi isiku ja tema tervise seisundi kohta, samuti hoolitsema selle eest, et Võlaõigusseaduse §-s 769 nimetatud dokumentides sisalduvad andmed ei saaks teatavaks kõrvalistele isikutele, kui seaduses või kokkuleppel patsiendiga ei ole ette nähtud teisiti.
Vastavalt Võlaõigusseadus § 769, peab Tervishoiuteenuse osutaja patsiendile tervishoiuteenuse osutamise nõuetekohaselt dokumenteerima ning vastavaid dokumente säilitama.

Andmekaitse eesmärgiks tervishoiuasutustes on tagada isikuandmete nõuetekohane töötlemine tervishoiuteenuse osutamise, aga ka teadusuuringute ja õppetöö käigus. Isikuandmete töötlemise tingimused ja korra sätestab Euroopa Liidu isikuandmete kaitse Üldmäärus 2016/679. Isikuandmete töötlemisele esitatavate nõuete aluseks on privaatsuse, saladuse hoidmise ja isikuandmete kaitse regulatsioonid.

Antud koolitusel käsitletakse teemat just patsiendi andmete käitlemise vaatenurgast. koolitus võtab kokku kõige olulisema, mida peab terviseasutuse (haigla, polikliinik jt) töötaja, kes puutub oma töös kokku patsientide isikuandmetega, teadma isikuandmete kaitsest, et mitte eksida isikuandmete käitlemisele ja töötlemisele kehtestatud reeglite vastu.


Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda terviseasutuse (haigla, polikliinik) töötajatele, kes puutub oma töös kokku patsientide isikuandmetega teavet tema  õigustest ja kohustustest patsientidega seotud isikuandmete kasutamisel, töötlemisel ja säilitamisel, sh räägitakse isikuandmete kaitse õigusest ja isikuandmete käitlemise peamistest printsiipidest, et paremini toime tulla töös vajaminevate isikuandmete käitlemise ning jagamisega kolmandatele osapooltele.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab, kuidas tagada isikuandmete nõuetekohane töötlemine tervishoiuteenuse osutamise, aga ka teadusuuringute ja õppetöö käigus
 • teab oma õigustest ja kohustustest patsientidega seotud isikuandmete kasutamisel, töötlemisel ja säilitamisel
 • tunneb isikuandmete liike, st millised on nö tavalised andmed ja millised delikaatsed isikuandmed - teab nende töötlemise erisusi
 • teab isikuandmete töötlemise põhimõtteid
 • teab andmesubjekti õigused
 • on kursis, millised on isikuandmete töötlemise peamised juhud tervishoiuasutuses ja kuidas õigesti käituda
 • teab, kuidas käib tervishoiuteenuse osutaja patsiendile tervishoiuteenuse osutamise nõuetekohane dokumenteerimine ning dokumentide säilitamine

 


Sihtrühm

Tervishoiuasutustes (haiglad, polikliinikud, hambapolikliinikud jne) töötavad isikud, kes puutuvad oma töös kokku patsientide isikuandmetega


Teemad

Urmas Kukk käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • isikuandmete kaitsmisest üldisemalt ehk isikuandmete töötlemise üldregulatsioon

  • olulisemad mõisted (isikuandmed, töötleja, andmesubjekt, privaatsus, andmete käideldavus, andmete terviklus, andmete konfidentsiaalsus ehk saladuses jne)
  • isikuandmete kaitse allikad ja töötlemise eesmärk
  • isikuandmete liigid (nö tavalised andmed ja delikaatsed isikuandmed – nende töötlemise erisused)
  • terviseandmed ja rahvatervis
  • isikuandmete töötlemise põhimõtted
  • töötlemine nõusoleku alusel ja nõusolekuta (töötlemise lubatavus)
  • isikuandmete avalikustamine
  • andmesubjekti õigused
 •  isikuandmete töötlemise peamised juhud tervishoiuasutuses

  • isikuandmete töötlemine tervishoiuteenuse osutamise eesmärgil
   • milliseid andmeid töödeldakse
   • eriregulatsioon
   • peamised eksimused
  • eriliiki isikuandmete (terviseandmete) töötlemine teadusuuringu eesmärgil
  • isikuandmete töötlemisele õppetöö eesmärgil
 • tervishoiuteenuse osutaja patsiendile tervishoiuteenuse osutamise nõuetekohane dokumenteerimine ning dokumentide säilitamine

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 8. septembril 2021 kell 9.00–10.00.
(1 astronoomiline tund)

Juhul, kui Te koolitusel reaalajas osaleda ei saa, on võimalus koolitus läbida Addenda e-akadeemias. Palun tehke valik koolitusele registreerumisel.


Toimumiskoht

Koolitus toimub nii veebis kui e-õppes!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne 
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

Pildid / - Urmas Kukk

Urmas Kukk, Advokaadibüroo KPMG Law vandeadvokaat ning tunnustatud koolitaja isikuandmete töötlemise alal

Urmas Kukk on lõpetnud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Ta on advokaadibüroo KPMG Law vandeadvokaat ja Eesti Advokatuuri põhiõiguste kaitse komisjoni liige. Aastatel 2003-2008 oli Urmas Kukk Andmekaitse inspektsiooni peadirektor.


Meetodid

Loeng, praktilised näited.


Maksumus

Registreerides kuni 30. augustini 2021 kehtib soodushind 59 € + km (70,80 €), hiljem tavahind 79 € + km (94,80 €).
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 14 € + km (16,80 €)

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v

 Diana Nõmmik
+372 5809 1404
+372 520 6347
diana.nommik@addenda.ee

 

Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - ETÜ 2013 kasutusvalmidused

Ehituse praktikas on küllaltki sügavalt juurdunud põhilise ja lõpliku kasutusvalmiduse mõisted. Samas ei tulene neid termineid ühestki seadusest. Ehituse töövõtulepingute üldtingimustes (ETÜ 2013) siiski mõlemaid termineid käsitletakse ning nendega on seotud ka mõningad kohustused. Seepärast vaatleme seekord täpsemalt, mis on põhiline ja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.