Sisukord

Katuseehituse eriala kutseõpetajate koolitus Münchenis

Jaga

Projekt viidi läbi Münchenis, Saksamaal ajavahemikul 13.- 19. jaanuar 2013.

Saksamaa õpirände põhifookus oli suunatud kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehituse, puusepa ja kiviehitiste restauraatori kutseõpetajatele, kes õpetavad katusetööde mooduli aineid. Saksamaa on Euroopas katuseehituses teadmiste poolest esirinnas. Nende praktikabaasid on territoriaalselt jaotatud regioonidesse, et tagada kutseõppes kõrge kvaliteet. Saksamaal on kutseõpe rohkem tunnustatud kui Eestis ja spetsialist on kõrgelt hinnatud oskustööline. Meie oleme täna kahjuks hädas heade spetsialistide leidmisega, seega suhtumist kutseõppesse on vaja kiiremas korras muuta.

Saksamaal toimus samal ajal mess, kuhu oli ka meie kutseõpetajatel võimalus uusi tehnoloogiaid vaatama minna. Vastuvõttev organisatsioon oli messi raames välja valinud   erialased väljapanekud ja loengud, mis andsid värske teadmise täna pakutavatest materjalidest ja nende paigaldamisest.

Kuna üha enam on konkurentsis tunda hinnasurvet, siis olid mitmed teemad  seotud kulude kokkuhoiuga, näiteks Güven Kodas Saint-Gobainist rääkis madalatest kuludest, mis tekivad tänu madalatele paigalduskuludele.

Frank Neumann (RHEINZINK GmbH & Co.) tegi ettelande materjalide taaskasutusvõimalustest ja kuluefektiivsusest, näiteid innovaatilistest lahendustest tõi Roland Gentner (PREFA GmbH). Lisaks toimusid eriala ringkäigud, kus juhendaja Peter Bruckmoser (Fachgruppenleiter der Innung Spenglerü) näitas uuemaid katuse- ja fassaaditehnikad.

Kuna ükski tänane ehitusega seotud teema ei jäta puudutamata energia kokkuhoiu teemat, siis toimusid mitmed diskussioonid just energiat säästvate lahenduste kohta.

Katuseehituses oli teemadeks nii trepikodadega kortermajade kui ka ärihoonete eri liiki katuste ehitus ja soojustus.

Saksa Kestva Ehituse Liit on koostöös teadlastega ja partneritega välja töötanud konkreetsed lahendused ehitustoodetele, mis tagavad hoonete pikaajalisuse. Online andmebaas DGNB Navigator sisaldab andmeid ehitustoodete kohta, millele on omistatud vastav sertifikaat. Meie kutseõpetajad said tutvuda eriväljapanekuga, mis oli just nendele lahendustele suunatud. Tutvuti ka Saksamaa innovaatilisemate ehitusmaterjale, eelkõige nendega, mis on saadud materjali taaskasutuse ja ümbertöötlemise tulemusena. Teemade loetelus oli veel kvaliteet ja kompetents katusepaigaldusel, viilkatused jne.

Õpiränne päädis kahe ehituskutsekooli külastamisega, kus külastati praktikabaase, vaadati masinaid ja tööriistu, mida kasutatakse õpilaste väljaõppes.

Metalliehituse ja tehnilise joonestamise kutsekooli külastamisel tehti lühike kooli tutvustus ja räägiti metalli erialadest, sh akende, uste ja väravate paigaldamisest ning koostööst ettevõtjatega.

Lisaks õpirändele võimaldati osalejatele individuaalset erialast keeleõpet, kus projekti partner Addenda OÜ Brit Petersoni eestvedamisel viis läbi veebipõhise keeleõppe kursuse, kus osalejad said online osaleda. Seda on võimalik jätkuvalt korrata, kuna kõikidest keeletundidest on tehtud salvestised, mis on kättesaadavad kõikidele osalejatele.

Õppereise rahastas Euroopa Liidu kutseharidusalane koostööprogramm Leonardo da Vinci ning korraldajaks oli Eesti Ehitusettevõtjate Liit, kelle partneriks oli tegevuste läbiviimisel Addenda OÜ.

Pildid / - Elukestva oppe programm


Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Tellija juhiste ja lepingu mahu seosest

Riigikohus andis eelmise aasta lõpus avaldatud lahendis juhiseid sellest, kuidas määratleda, kas konkreetne töö on lepingu mahuga hõlmatud või on tegemist lisatööga, mida tellija tasustab täiendavalt. Konkreetses asjas selgus pärast lepingu sõlmimist, et tulenevalt Muinsuskaitseameti nõuetest tuleb teha täiendavaid töid, mida esialgses hinnapakkumises ei ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.
Testi enda teadmisi! www.trainingweb.eu