Sisukord

Haridusasutused ja isikuandmete töötlemine (veeb)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

KOOLITUS TOIMUB NII VEEBIS KUI E-ÕPPES!

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Eeltutvustus

Haridusasutuses töötavad isikud puutuvad oma töös sageli kokku erinevate isikute (õpilased, lasteaialapsed, lapsevanemad, kooli või lasteaia personal jne) andmetega. Laste isikuandmeid töödeldakse enamasti vahetu õppe- ja kasvatustöö käigus, haridusasutuse personali isikuandmeid olemasoleva töösuhte raames.

Antud koolitusel käsitletakse teemat just lapse ja lapsevanema andmete käitlemise vaatenurgast. Koolitus võtab kokku kõige olulisema, mida peab haridusasutuse (kool, lasteaed jne) töötaja, kes puutub oma töös kokku laste ja lapsevanema erinevate isikuandmetega, teadma isikuandmete kaitsest, et mitte eksida isikuandmete käitlemisele ja töötlemisele kehtestatud reeglite vastu.


Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda haridusasutuste (koolid, lasteaiad jne) juhtidele, infojuhtidele, sekretäridele ja teistele haridusasutustes töötavatele isikutele, kes puutuvad oma töös kokku erinevate isikuandmetega, teavet tema õigustest ja kohustustest (õpi)laste ja lapsevanematega seotud isikuandmete kasutamisel, töötlemisel ja säilitamisel, sh räägitakse isikuandmete kaitse õigusest ja isikuandmete käitlemise peamistest printsiipidest, et paremini toime tulla töös vajaminevate isikuandmete käitlemise ning jagamisega kolmandatele osapooltele.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab oma õigustest ja kohustustest (õpi)laste ja lapsevanematega seotud isikuandmete kasutamisel, töötlemisel ja säilitamisel
 • teab isikuandmete käitlemise peamisi printsiipe
 • tunneb isikuandmete liike, st millised on nö tavalised andmed ja millised delikaatsed isikuandmed - teab nende töötlemise erisusi
 • teab isikuandmete töötlemise põhimõtteid
 • teab, kuidas toimub isikuandmete töötlemine suhtes olles ja suhte lõppemisel
 • on kursis, millised on isikuandmete töötlemise peamised juhud haridusasutuses ja kuidas õigesti käituda

Sihtrühm

Haridusasutuste (koolid, sh põhikoolid, gümnaasiumid, kutsekoolid, ülikoolid, huvikoolid ja lasteaiad) juhid, sekretärid, infojuhid ja teised haridusasutustes töötavad isikud, kes puutuvad oma töös kokku laste ja nende vanemate isikuandmetega


Teemad

Urmas Kukk käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • isikuandmete kaitsmisest üldisemalt 
  • olulisemad mõisted (töötleja, andmesubjekt jne)
  • isikuandmete kaitse allikad ja töötlemise eesmärk
  • isikuandmete liigid (nö tavalised andmed ja delikaatsed isikuandmed – nende töötlemise erisused)
  • isikuandmete töötlemise põhimõtted
  • töötlemine nõusoleku alusel ja nõusolekuta (töötlemise lubatavus)
  • andmesubjekti õigused

 • isikuandmete töötlemine suhtes olles ja suhte lõppemisel
  • laste ja nende vanemate isikuandmete töötlemine suhte ajal (milliseid andmeid töödeldakse? Peamised eksimused)
  • laste ja nende vanemate isikuandmete töötlemine suhte lõppemisel (kui töösuhe on läbi, mis saab siis lapse ja tema vanema  isikuandmetest?)
  • lapse arvamus ja nõusolek
 • isikuandmete töötlemise peamised juhud haridusasutuses

  • koolide/lasteaedade veebisaidid
  • pildistamine
  • videovalve
  • laps ja hinded
  • arenguvestlus
  • lapse tervislik seisund, sh nakkushaigustest teavitamine
  • EHIS ja muud andmekogud
 • haridusasutustega seotud menetluspraktika

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 26. augustil 2021 kell 10.00–11.00.
(1 astronoomiline tund)

Juhul, kui Te koolitusel reaalajas osaleda ei saa, on võimalus koolitus läbida Addenda e-akadeemias. Palun tehke valik koolitusele registreerumisel.


Toimumiskoht

Koolitus toimub nii veebis kui e-õppes!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne 
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

Pildid / - Urmas Kukk

Urmas Kukk, Advokaadibüroo KPMG Law vandeadvokaat ning tunnustatud koolitaja isikuandmete töötlemise alal

Urmas Kukk on lõpetnud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Ta on advokaadibüroo KPMG Law vandeadvokaat ja Eesti Advokatuuri põhiõiguste kaitse komisjoni liige. Aastatel 2003-2008 oli Urmas Kukk Andmekaitse inspektsiooni peadirektor.


Meetodid

Loeng, praktilised näited.


Maksumus

Registreerides kuni 17. augustini 2021 kehtib soodushind 59 € + km (70,80 €), hiljem tavahind 79 € + km (94,80 €).
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 14 € + km (16,80 €)

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v

 Diana Nõmmik
+372 5809 1404
+372 520 6347
diana.nommik@addenda.ee

 

Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - ETÜ 2013 kasutusvalmidused

Ehituse praktikas on küllaltki sügavalt juurdunud põhilise ja lõpliku kasutusvalmiduse mõisted. Samas ei tulene neid termineid ühestki seadusest. Ehituse töövõtulepingute üldtingimustes (ETÜ 2013) siiski mõlemaid termineid käsitletakse ning nendega on seotud ka mõningad kohustused. Seepärast vaatleme seekord täpsemalt, mis on põhiline ja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.