Sisukord

FINANTSTREFF 2017! Finantsmaailma raskekahurvägi on kohal!

Jaga

Pildid / - 2017_11_02_RP_1


Eeltutvustus

FinantsTreff 2017 on finants- ja raamatupidamise valdkonna suursündmus, mille käigus toome osalejateni aktuaalse ja laia teemavaliku, et saada praktikutelt juhiseid ning head nõu igapäevaseks toimimiseks!

Finantstrefil toimuvad avaettekande järgselt loengud kolmes saalis paralleelselt. Need on Eesti parimatelt audiitoritelt ja maksuspetsialistidelt, tippjuristidelt ning teistelt finantsalaste spetsialistidelt, kes lühikestes, haaravates ettekannetes keskenduvad kõige olulisemale infole, milleta finants ja raamatupidamise ala spetsialistid hakkama ei saa! 

 • Kõneleme muudatustest, mis ootavad ees tervet raamatupidamise valdkonda.
 • Audiitorid jagavad oma tähelepanekuid ning soovitusi seoses eesseisva majandusaasta aruandega.
 • Paralleelsaalid jagunevad aktuaalsete juriidiliste ning raamatupidamislike küsimuste vahel, toimuvad spetsiaalettekanded tegevjuhtidele ning juhatuse liikmetele. 
 • Toome Teieni head meelelahutust ja toredaid üllatusi!

Finantstreffi võlu seisneb just selles, et saad oma koolituspäeva ise koostada valides terve päeva vältel toimuvatest koolitusteemadest just need, mis kõige enam huvi pakuvad!  

NB! Kõik ettekanded salvestatakse ning neid on võimalus 30 päeva jooksul järele kuulata (salvestuste järelkuulamine on tasuline)! Osalejate õppematerjalide kausta vahel on kõikide koolitajate ettekanded!

Päeva lõpetame ühise filmivaatamisega! Kavas komöödia Pulmapilgar (filmi pikkus 1h 55 min).


Sihtrühm

Era- ja avaliku sektori raamatupidajad, finantsistid ning ettevõtete tegevjuhid ja juhatuse liikmed.


Teemad

Trefipäeva juhivad ja modereerivad

Pildid / - Tonis Elling 115

Tõnis Elling, Leinonen Eesti nõustamisüksuse juht

Pildid / - Siiri Antsmäe 113x113

Siiri Antsmäe,
Grant Thornton Balticu Baltikumi riskijuhtimisteenuste valdkonna juht

Pildid / - Helika Parts 113x113

Helika Parts,
VeeRA arendusjuht ning EFTA KOV finantsjuht
 

Maksumuudatused 2017-2018!

Pildid / - Aule Kindsigo 113x113
Aule Kindsigo Kindsigo Konsultatsioonid OÜ

Pildid / - Tõnis Jakob 113x113
Tõnis Jakob
Marisett OÜ

Pildid / - Evelyn Liivamägi 113x113
Evelyn Liivamägi Maksu- ja Tolliamet

 • 500 eurot maksuvaba tulu 2018
  - Tulumaksu arvestamine kuu ja aasta arvestuses.
  - Näited.
 • Erisoodustuse maksustamise muudatused 2017-2018
  -
  Töötajate majutamine ja transport 01.08.2017
  - Osalusoptsioonid 01.08.2017
  - Terviseedendamise kulu 01.01.2018
 • Sõidukite maksustamise muudatused 01.01.2018
 • Dividendi tulumaks 14% 2018
  - Kolme aasta arvestamise põhimõtted.
  - Näited.
  - Varjatud kasumieraldiste maksustamine.
 • Käibemaks 2017-2018
  - Metalltoodete pöördmaksustamine 2017.
  - Siseriikliku pöördmaksu olemus.
  - Käibemaksu piirmäär 40 000 eurot 2018.
 • Teised maksudega seonduvad muudatused
  - Ettevõtluskonto.
  - Maksukorralduse seadus.
  - Teekasutustasu.
 • TSD 2018

Aastaaruande sisu ja esitlusviis

Pildid / - Karin Luiga 113x113Karin Luiga

Pildid / - Sven Siling 113x113Sven Siling

Karin Luiga, BDO turundus- ja kommunikatsioonijuht ning Sven Siling, BDO auditi partner
Finantsaruande eesmärgiks on võimaldada aruande tarbijatel teha majanduslikke otsuseid ning sisendi selliste otsuste tegemiseks võib anda nii sisuliselt kui ka vormiliselt väga erineval moel: Eesti tava kohane aruanne või IFRS; mustvalge aruanne või „juturaamat“. Ettekandes keskendutaksegi võimalustele, kuidas finantsaruanne toetaks ettevõtte eesmärke, toimiks turundustööriistana ning kasutajatega paremini „kõneleks“.

Konsolideerida või mitte konsolideerida - selles on küsimus?

Pildid / - Ree Teinberg 113x113Ree Teinberg

Pildid / - Kairi Luigelaht-Teder 113x113Kairi Luigelaht-Teder

Ree Teinberg, Audit & Consult partner ja vandeaudiitor ning Kairi Luigelaht-Teder, Audit & Consult partner ja vandeaudiitor
Alates 1.1.2016 muutusid mitmed olulised sätted raamatupidamise seaduses, sealhulgas ka nõuded konsolideerimiskohustuse osas ning erandid konsolideerimiskohustusest vabastuse kohta. Nüüd, kus uus regulatsioon on juba pea aasta kehtinud, anname ülevaate, millele tuleks tähelepanu pöörata otsustamisel, kas koostada konsolideeritud aruanne ning vaatame praktiliste näidete abil levinumaid situatsioone erandite rakendamiseks.

Varade ja varude inventuuri läbiviimine

Pildid / - Maire Otsus-Carpenter 113x113Maire Otsus-Carpenter

Maire Otsus-Carpenter, Fantina OÜ
Oma ettekandes käsitleb Maire põhivarade ja varude inventuuri protsessi alates inventuuri ettevalmistamisest, lugemise korraldamisest, lugejate valikust, lugemislehtede ning lõppakti vormistamiseni. Maire annab ülevaate inventuuri puudutavatest õigusaktidest. Kuna erasektori regulatsioonid on oluliselt vähem detailsed võrreldes avalikus sektoris kehtestatud inventuuride läbiviimise nõuetega, siis käsitleb Maire ka avaliku sektori nõudeid. Viimaseid on lihtne rakendada ka erasektoris.

Juhatuse liikme tehingud iseendaga - mis on lubatud ja mis mitte?

Pildid / - Pirkka-Marja Põldvere 113x113Pirkka-Marja Põldvere

Pirkka-Marja Põldvere, advokaadibüroo Leadell Pilv vandeadvokaat
Kas juhatuse liikmel on vaba voli endale tasu maksta? Aga osta vajaliku teenust sisse äriühingult, millega ta on ise seotud? Millistel juhtudel võib äriühing nõuda juhatuse liikmelt talle makstud tasu tagasi või seda vähendada? Ettekanne sisaldab värvilisi näiteid nii kohtuotsustest kui elust enesest!

Isikuandmete töötlemine raamatupidamises

Pildid / - Siiri Antsmäe 113x113
Siiri Antsmäe

Siiri Antsmäe, Grant Thornton Balticu Baltikumi riskijuhtimisteenuste valdkonna juht
Euroopa Liidu andmekaitse üldmääruse raames vaatleme raamatupidaja jaoks olulisi aspekte. Mis on seaduse alusel kogutavad andmed ja mis mitte? Kuidas tagada raamatupidamiseprogrammis vajalike kontrollide olemasolu isikuandmete väärkäitlemise tagamiseks? Mille kohta ja kuidas nõusolek tuleb koguda? Kas nõusolek on igavene? Millal ja keda tuleb teavitada, kui raamatupidamise sisalduvate isikuandmete väärkohtlemine siiski juhtub?

Välismaal töötamise ja välismaalaste töötasu maksmise erisused

Pildid / - Epp Lumiste 113x113
Epp Lumiste

Epp Lumiste, advokaadibüroo Alterna vandeadvokaat
Ettekande eesmärk on anda ülevaade sellest, kui Eesti tööandja soovib töötajat lähetada välismaale tööle, millised maksukohustused jms kaasnevad. Samuti millised on peamised muudatused välismaalaste palkamises ja kontsernisiseses üleviimises. Millega peab Eesti tööandja välismaalast palgates kindlasti arvestama. Millised erisuses kohalduvad renditööjõu kasutamisele. 

Probleemid töötasude väljamaksmisega ja uued kohtulahendid

Pildid / - Keijo Lindeberg 113x113Keijo Lindeberg

Keijo Lindeberg, advokaadibüroo LMP juhtivpartner ja vandeadvokaat
Oma ettekandes keskendub Keijo aktuaalsele tööõiguse kohtupraktikale, mis seotud eelkõige töötasude väljamaksmisega.

Grupisisesed laenud ja sellega kaasnevad maksuriskid 

Pildid / - Liisu Lell 113x113Liisu Lell

Liisu Lell, Deloitte Advisory juhtiv maksukonsultant
Oma ettekandes võtab Liisu vaatluse alla:

 • Grupisisesed laenutehingud (sh deposiidid ja kontsernikontod) ja nendega kaasnevad maksuriskid.
 • Maksuhalduri praktika laenutehingute kontrollis.
 • Tulumaksuseaduse muudatused seoses grupisiseste laenutehingutega.

Liisu liitus AS Deloitte Advisory maksuosakonnaga käesoleva aasta juuni kuust. Enne seda töötas Liisu 5 aastat Maksu-ja Tolliametis, millest viimased 3 aastat juhtis ta kontrolliosakonnas töögruppi, mis tegeles kapitalitulu maksustamisega seotud küsimustega, sh grupisiseste laenutehingutega, restruktureerimiste ja teiste ettevõtte tulumaksuga seotud nõustamistega. Liisu on osalenud mitmetel rahvusvahelistel ettevõtte tulumaksu (sh siirdehinnad) teemalistel seminaridel ja koolitustel ning on teinud tihedat koostööd ka teiste riikide (näiteks Soome) maksuhalduritega selles valdkonnas.

Case study: e-arvetele üleminek

Pildid / - Sander Aasna 113x113Sander Aasna

Sander Aasna, Omniva infoäri valdkonna juht
Räägime e-arvetele üleminekust Eesti ettevõtte näitel.  Kuidas ettevõte, millel on 2500 ostuarvet kuus, hoiab e-lahendusega aastas kokku üle 50 000 euro!  Käisime ja mõõtsime mitme kuu jooksul reaalselt aega, kui kaua mingile tegevusele aega kulub. UUS! Lisaks arutame, kuidas uus EL direktiiv ja vorming igapäeva tööd mõjutab ning milliseid võimalusi loob.

Eelarve koostamine ei pea olema raketiteadus

Pildid / - Helika Parts 113x113Helika Parts

Ettekande käigus on võimalik tutvuda Eesti Finantsteenuste Agentuuri eelarverakendusega VeeRa. 
VeeRa loob võimaluse tuua lihtsus ja korrektsus finantsasjadesse, mille tulemusena muutub raamatupidaja/ eelarvestaja töö eelarve planeerimise mugavaks ja  inimlikuks. VeeRA on mõeldud eelkõige avaliku sektori organisatsioonidele. VeeRa on pilverakendus, mis võimaldab:

 1. ​kõigil programmi kasutajatel selles üheaegselt töötada, andmeid jooksvalt salvestades; 
 2. eelarvega tegeleda mistahes ajahetkel ja mistahes nutiseadme kaudu;
 3. ​kasutab eelarvestamisel riigiraamatupidamisele tuginevat klassifikaatorite süsteemi;
 4. salvestada eelarvestamise protsessiga seotud informatsiooni – lisada kommentaare ja faile
 5. eelarvete ajalugu ühtses keskkonnas
 6. lihtsalt luua uut eelarveaastat;
 7. avada eelarve käsutajatele üksnes neile vajalikud eelarved
 8. ​andmetega "mängida"  - What-If – saada ülevaadet muutustest suures ja väikeses pildis.

Andmesisestuseta raamatupidamine

Pildid / - Ivar VeskiojaIvar Veskioja

Ivar Veskioja, Envoice OÜ juhatuse liige

Eestist kui edukast e-riigist räägitakse maailmas palju. Valitsuse istungid on paberivabad, maksudeklaratsioonid on elektroonilised ja ID-kaardiga allkirjastatakse enamus lepingutest. Kas meie ettevõtete raamatupidamine on ka juba täielikult paberivaba? Räägime sellest, kuidas saavutada paberivaba ja minimaalse andmesisestusega raamatupidamine igas suuruses organisatsioonis. Näitame ka ostuarvete ja kviitungite automaatse digiteerimise tarkvara Envoice, mille abil saab kuludokumendi andmed kiirelt otse majandustarkvarasse.

Mured, mida tänapäeval seoses majandustarkvaraga enam tundma ei peaks

Pildid / - Rauno Raid 113x113Rauno Raid

Pildid / - Tiia Tänav
Tiia Tänav

Rauno Raid, Columbus Eesti AS müügikonsultant ja Tiia Tänav, Columbus Eesti AS konsultant
Ettekanne teeb ülevaate tänapäevase tarkvara võimaluste kohta. Lükkame ümber iganenud müüdid ning eelarvamused, mis majandustarkvara kohta liiguvad.

Aruandlus kui taustatoiming või tüütu ja koormav käsitöö

Pildid / - Marika Korka 113x113Marika Korka

Maksu- ja Tolliameti ning Statistikaameti ühisettekanne
Marika Korka annab ülevaate, millises seisus on Riigiülesest nullbürokraatia algatusest välja kasvanud projekt "Aruandlus 3.0", mille eesmärk on vähendada ettevõtjate koormust andmete esitamisel Maksu- ja Tollimetile, Statistikaametile ja Eesti Pangale. Raamatupidajate jaoks on suurim muutus see, et aruandluse esitamine automatiseeritakse ja andmed edastatakse otse kasutatavast tarkvarast. See tähendab seda, et enam ei pea minema konkreetse asutuse keskkonda andmeid sisestama.

Paneeldiskussioon majandusaasta aruande teemal

Pildid / - Anne Nuut 113x113Anne Nuut

Pildid / - Mai Palmipuu 113x113
Mai Palmipuu

Pildid / - Sven Siling 113x113Sven Siling  

Diskusiooni käigus võtame vaatluse alla majandusaasta aruande vormi valiku ja usaldusväärsuse kriteeriumid. Vaatleme peamisi vigu, mis paneelis osalevatele audiitoritele möödunud aruande perioodist kõige enam silma torkasid ning arutleme, millises suunas võiks aruandlus liikuda tulevikus.

Paneeli juhib Tõnis Elling (Leinonen Eesti OÜ) ning paneelis osalevad: Anne Nuut (Antimar Audiitorid), Mai Palmipuu (Assertum Audit) ning Sven Siling (BDO). 


Aeg ja maht

2. novembril 2017, kell 10.00 - 17.00.
Järgneb ühine filmivaatamine. Filmivaliku täpsustame 1 kuu enne sündmuse toimumist!

PÄEVAKAVA

10.00-10.10        Avasõnavõtt

10.10-10.55         Maksumuudatused 2017-2018, Aule Kindsigo

10.55-11.30         Sõiduautoga seotud maksumuudatused,  Tõnis Jakob

11.30-12.00         TSD 2018. aastal, Evelyn Liivamägi

meelelahutuspaus

12.10-13.00         Lõunapaus

13.00-13.20

Ivar Veskioja “Paberivaba raamatupidamine”

Sander Aasna “Case study: e-arvetele üleminek”

Helika Parts „Eelarve koostamine ei pea olema raketiteadus“

13.25-14.05

Karin Luiga ja Sven Siling (BDO)
“Aastaaruande sisu ja esitlusviis”

Epp Lumiste ”Olulised nüansid seoses välismaalaste palkamisega”

Rauno Raid ja Tiia Tänav (Columbus Eesti AS) “Mured, mida tänapäeval majandustarkvaraga seoses enam tundma ei peaks"

 

14.10-14.50

Ree Teinberg ja Kairi Luigelaht-Teder (Audit & Consult OÜ)  “Konsolideerida või mitte konsolideerida – selles on küsimus“

Pirkka-Marja Põldvere (AB Leadell Pilv) Juhatuse liikme tehingud „iseendaga“ – mis on lubatud ja mis mitte?”

Keijo Lindeberg (AB LMP) “Tasude arvestus töösuhetes”

14.50-15.10

15.10-15.45

Kohvipaus

Maire-Otsus Carpenter (Fantina) “Varade ja varude inventuuri läbiviimine”

Kohvipaus

Siiri Antsmäe (GTB) “Isikuandmete töötlemine raamatupidamises” 

Kohvipaus

Liisu Lell (Deloitte Advisory) “Grupisisesed laenud ja nendega kaasnevad maksuriskid””

15.50-16.15         Aruandlus kui taustatoiming või tüütu ja koormav käsitöö, Marika Korka(EMTA) ja esindaja Statistikaametist

16.20-16.55        Paneeldiskussioon: osalevad Anne Nuut (Antimar Audiitorid OÜ), Mai Palmipuu (assertum Audit OÜ, Sven Siling (BDO) ning Tõnis Elling (Leinonen Eesti) 

16.55                    Trefipäeva lõpetamine

17.05                    Soovijatele järgneb ühine fimivaatamine. Kavas komöödia Pulmapilgar (filmi pikkus 1h 55 min).


Toimumiskoht

COCA-COLA PLAZA, Hobujaama 5, 10151 Tallinn.
Koolitusele pääseb kino Hobujaama tänava poolsest uksest!
NB! Parkimine Ahtri 3 Europarklas, päev 3,50 €.

FinantsTrefil 2017 on esindatud lahked toetajad, kes osalejaid maitsvate üllatustega ning hingele pai tegevate kingitustega kostitavad!


Meetodid

 • Kolmes paralleelses ruumis toimuvad ülipõnevad ettekanded kestvusega 40 minutit.
 • Osalejatel on võimalus valida ettekannete kavast endale meelisloengud. Iga ettekande järgselt saavad osalejad liikuda soovi korral teise saali.
 • NB! Kõik ettekanded salvestatakse ning neid on võimalus 30 päeva jooksul järele kuulata! Osalejate õppematerjalide kausta vahel on kõikide koolitajate ettekanded!

Maksumus

Kuni 13. oktoobrini on trefi maksumus 199 € + km, soovi korral ettekannete salvestused 49 € + km.
Alates 14. oktoobrist on trefi makusmus 215 € + km, soovi korral ettekannete salvestused 49 € + km.

* Kõik trefi ettekanded salvestatakse ning neid on võimalus osalejatel järekuulata 30 päeva jooksul pärast vastava lingi saamist (salvestuste järelkuulamine on tasuline)!


Maksumus sisaldab

Asjalikke ettekandeid, õppematerjale, toitlustust ning õppepäeva läbimist tõendavat tunnistust.

Trefipäeva toetavad:

Pildid / - L'OCCITANE logo      Pildid / - I.L.U


Tasumine

Konverentsile registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja arve.


Loobumine

Konverentsist loobumisel palume teatada kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva enne konverentsi toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% konverentsi maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - 2014 Kristina Paal 113x150

Kristina Paal
+ 372 55 662 741
kristina.paal@addenda.ee
 

Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.