Sisukord

AVALIKU SEKTORI RAAMATUPIDAJATE PÄEV 2016

Jaga

 

 Pildid / - 2016-05-04 Avalik_sektor


Eeltutvustus

PÄEV TÄIS ASJALIKKE JA HAARAVAID ETTEKANDEID!

ÜLLATUSED JA KINGITUSED NII MAITSEMEELELE KUI KA HINGELE!

TOREDAD KOHTUMISED HEADE KOLLEEGIDEGA!


Sihtrühm

Avaliku sektori finantsistid, pearaamatupidajad ning raamatupidajad, audiitorid ja siseaudiitorid. Samuti ka kõik teised finantsalaspetsialistid, kes leiavad enda jaoks koolituspäeva teemad kasulikud olevat.

Kõik osalejad saavad tunnistused!
Siseaudiitoritele väljastame koolituse läbimist tõendavad tunnistused, millele on märgitud 5,5CPE!


Teemad

 

Käibemaksu probleemidest eelarvelistes asutustes

 

Pildid / - Tonis_Jakob

Tõnis Jakob, Marisett OÜ maksukonsultant ja vandeaudiitor

kõneleb missugused eripärad on maksumaksjana eelarvelisel asutusel ning toob esile värsket kohtupraktikat selles vallas

 • Millal tavaline ja millal piiratud käibemaksukohustuslane?
 • Käibemaksuobjekt ja millal tekib pöördkäibemaks?
 • Sisendkäibemaksu mahaarvamine - proportsioon ja meetodid.

 

 

Aktuaalsed maksumuudatused

 

Pildid / - Aule_Kindsigo

Aule Kindsigo, maksukonsultant ja koolitaja

võtab oma lühiettekandes vaatluse alla maksumuudatused, mis puudutavad ka avalikku sektorit:

 • Välislähetus, päevaraha maksmise reeglid.
 • Madalapalgaliste tagasimakse, kuidas näidata tööaja määra TSD lisal 1.
 • Ravikindlustuse tekkimine VÕS lepinguga.

Üllatusesineja 

Pildid / - blue smile

Kavas lahe meelelahutusprogramm, mis pakub pinget ja põnevust ning üksjagu nalja ka!

Raha aegväärtuse kontseptsioon ja selle kasutamine raamatupidamises

Pildid / - Maire_Otsus

Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor ja Finantsinspektsiooni regulatsioonide ja aruandluse järelevalvepoliitika spetsialist

Finantsmaailma üks põhipostulaat on, et täna saadud raha on rohkem väärt kui tulevikus saadav raha ja täna makstud raha on rohkem väärt kui tulevikus makstav raha. Järjest enam leiab selle põhitõde kasutamist ka raamatupidamises. Ettekandes käsitlemegi seda, millal tuleb raha aegväärtust tehingute raamatupidamislikul kajastamisel arvesse võtta ning kuidas seda teha.

Riskid ja ohukohad lepingutes

Pildid / - Siiri_Antsmäe

Siiri Antsmäe, Grant Thortoni siseauditi valdkonna juht 
Oma igapäevases töös puutub raamatupidaja kokku käsunduslepingu, töövõtulepingu, töölepingu, müügilepingu, üürilepingu, rendilepingu, laenulepingu ja krediidilepinguga. Riigikontrolli auditist selgub, et jätkuvalt on probleeme riigiasutuste poolt sõlmitud lepingutes sisaldavate tingimustega. Ühest küljest on oluline neid lepinguid üksteisest eristada, kuna erinevad lepinguliigid võivad tuua kaasa erineva sisuga õigusi ja kohustusi, teisest küljest on oluline tunda vastava lepinguliigiga seonduvaid põhiküsimusi ning riske.
Teemad, mille üle Siiri oma ettekandes arutleb:

 • Mida peab teadma lepingust?
 • Kas ja millal on leping algdokument?
 • Mida jälgida enne regulaarsetel lepingutel baseeruvate arvete maksmist? '
 • Kasutus- ja kapitalirendi peamised kriteeriumid.
Siiril on pikaajaline siseauditi juhi kogemus avalikust sektorist ning ta on olnud alates 2007. aastast koolitajaks erinevatel nii raamatupidajatele kui siseaudiitoritele mõeldud koolitustel.

 

Üleminek tekkepõhisele eelarvele

 

Pildid / - Marju_Sepp

Marju Sepp, Tallinna linna Finantsteenistuse finantsplaneerimise osakonna endine juht
Eesti avalik sektor läks 2004. aastal üle tekkepõhisele raamatupidamisele, olles üks esimesi riike maailmas, mis rakendas avalikus sektoris puhtalt tekkepõhiseid rahvusvahelistel avaliku sektori raamatupidamisstandarditel (IPSAS) tuginevaid arvestuspõhimõtteid. Riigiasutused lähevad üle tekkepõhisele eelarvestamisele aastal 2017 ja kohalikud omavalitsused aastal 2018, mistõttu käsitlemegi konverentsi avaettekandena just seda teemat.

 • Tekkepõhise ja kassapõhise eelarvestamise ja eelarve täitmise erinevused. Eelarve protsess eelarvestrateegiast majandusaasta aruandeni.
 • Tulude, tegevuskulude, investeerimis-, finantseerimistegevuse kavandamine ja täitmine tekkepõhises eelarves.
 • Rahavoogude sh nõuete ja kohustuste planeerimine.

Marju on töötanud avalikus sektoris eelarvestamise ja planeerimise valdkonnas ligi 20 aastat. Viimased 8 aastat töötas ta Tallinna Finantsteenistuses  finantsplaneerimise osakonna juhatajana. Tema ülesandeks oli koordineerida kogu linna eelarveprotsessi juhtimine. Tallinna Linnavalitsuses töötatud aja jooksul sai lõpule viidud kõigi linna asutuste  üleminek tekke- ja tulemuspõhisele eelarvestamisele ning korrastatud finantshalduse protsesse. Tallinna linnas on tekkepõhine eelarvestamine juba alates aastast 2004 ning on avaliku sektori finantsplaneerimise metoodikana end igati õigustanud.

 

Riigiraamatupidamiskohuslase tehingud seotud osapoolega

 

Pildid / - Mai Palmipuu113

Mai Palmipuu, Assertum Audit OÜ vandeaudiitor ja avaliku sektori vandeaudiitor 
Riigi raamatupidamise üldeeskirjas sätestatakse, et raamatupidamise aastaaruandes tuleb esitada informatsioon seotud isikutega tehtud tehingute kohta, mis ei vasta õigusaktidele või raamatupidamiskohustuslase sisedokumentide üldistele nõuetele või turutingimustele. Püüame leida vastust küsimustele, kes on seotud isikud, millised seadusandlikud aktid sätestavad seotud isiku mõiste ja kuidas määratleda seotud isikuid.

 

12 võtet pingetega toimetulekuks

Pildid / - 2014 Virve Roosimägi v

Virve Roosimägi, Addenda koolitaja ja konsultant
Tänapäeva töötajat katkestatakse keskmiselt seitse korda tunnis ja segatakse kuni 2,1 tundi päevas. 40% täiskasvanutest ütlevad, et ärkavad öösel vaevatuna stressirohkest päevasündmustest. Inimesed küsivad, et mida pingeolukorras teha, kui tunnetatakse ülekoormust ja liigset hõivatust. 
Kas  ja kuidas on võimalik, et säilitada stabiilne fookus ning seisund kogu päeva vältel?Kas on võimalik teha kõike, mida vaja ning energiat jääb alles ka veel õhtuks? 
Pakume välja 12 strateegiat, mida saab rakendada enese seisundi parandamiseks ja stressi üle kontrolli saavutamiseks.


Aeg ja maht

4. mai 2016, kell 10.00 - 16.45.

Järgneb ühine filmivaatamine algusega kell 17.00. Kavas romantiline komöödia Hr. Õige!
Filmi kestvus 1h 35min. 

Päevakava

10.00-10.05 Konverentsi avamine

10.05-10.50 KÄIBEMAKSU PROBLEEMIDEST EELARVELISTES ASUTUSTES
Tõnis Jakob, Marisett OÜ maksukonsultant ja vandeaudiitor

10.55-11.30 AKTUAALSED MAKSUMUUDATUSED
Aule Kindsigo, maksukonsultant ja koolitaja

11.30-12.10 LÕUNA
ÜLLATUSPROGRAMM

12.50- 13.30 RAHA AEGVÄÄRTUSE KONTSEPTSIOON JA SELLE KASUTAMINE RAAMATUPIDAMISES
Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor ja Finantsinspektsiooni regulatsioonide ja aruandluse järelevalvepoliitika spetsialist

13.35-14.15 RISKID JA OHUKOHAD LEPINGUTES
Siiri Antsmäe, Grant Thorntoni siseauditi valdkonna juht

14.15-14.35 KOHVIPAUS

14.35-15.20 ÜLEMINEK TEKKEPÕHISELE EELARVELE
Marju Sepp, Tallinna Linna Finantsteenistuse finantsplaneerimise osakonna endine juht

15.25-16.00 RIIGIRAAMATUPIDAMISKOHUSLASE TEHINGUD SEOTUD OSAPOOLEGA
Mai Palmipuu, Assertum Audit OÜ vandeaudiitor ja avaliku sektori vandeaudiitor

16.05-16.40 12 VÕTET PINGETEGA TOIMETULEKUKS
Virve Roosimägi, Addenda koolitaja ja konsultant

16.40-16.45 Konverentsi lõpetamine

17.00 Ühine filmivaatamine. Kavas romantiline komöödia Hr. Õige!


Toimumiskoht

COCA-COLA PLAZA, Hobujaama 5, 10151 Tallinn

Koolitusele pääseb kino Hobujaama tänava poolsest uksest!

NB! Parkimine Ahtri 3 Europarklas, päev 3 eurot.


Maksumus

189 € + km! Kahele ja enamale osalejale ühest asutusest on koos registreerides hinnasoodustus -5%.

AVALIKU SEKTORI RAAMATUPIDAJATE PÄEVA TOETAVAD:

Pildid / - Lindt_logo   Pildid / - Tea_logo   Pildid / - L'OCCITANE_logo   Pildid / - Kalev_Spa_logo
         
     
Pildid / - Mari-Liis Makus logo         Pildid / - Premia       Pildid / - Max_Factor_logo

                                                  Pildid / - Grant_Thornton_International_logo


Maksumus sisaldab

Konverentsil osalemist, õppematerjale, toitlustust, ühist filmivaatamist.

Kõik osalejad saavad tunnistused!
Siseaudiitoritele väljastame koolituse läbimist tõendavad tunnistused, millele on märgitud 5,5CPE!


Tasumine

Konverentsile registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja arve.


Loobumine

Konverentsist loobumisel palume teatada kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva enne konverentsi toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% konverentsi maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - Kristina_Paal 113x150

Kristina Paal
+ 372 55 662 741
kristina.paal@addenda.ee


Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Töölepingu seadus on kättesaadav ka võõrkeeltes

Teadupärast on kõik Eesti Vabariigis kehtivad seadused avaldatud Riigi Teatajas. Interneti leheküljelt www.riigiteataja.ee saab õigusakte otsida pealkirja, akti andja ning  muude parameetrite järgi. Sealjuures on mugav võimalus vaadata lisaks kehtivatele redaktsioonidele nii varasemaid kui ka alles tulevikus kehtima hakkavate õigusaktide versioone. Samuti võimaldab Riigi Teataja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.