Sisukord

Väikeettevõtja arenguprogramm 2010- 2011

Jaga

Eeltutvustus

EL_Sotsiaalfond_horisontaal  EAS

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Addenda OÜ kutsuvad mikro- ja väikeettevõtjaid osalema koolitusel "Väikeettevõtja arenguprogramm"

Väikeettevõtja arenguprogramm on mõeldud arenevale ja tulevikule suunatud väikeettevõtte omanikule, tegevjuhile või valdkonnajuhile, et kaasajastada valdkonnaalaseid teadmisi ning teavitada uutest ja innovaatilistest lahendustest ettevõtte efektiivsemaks toimimiseks.

Traditsiooniliste ja interaktiivsete meetodite rakendamine täienduskoolitusel annab väikeettevõtte omanikule, tegev- või valdkonna juhile kaardistada ettevõtte hetkeolukorda, leida konkurentsieeliseid ja mõista arengut piiravaid tegureid. Koolituse tulemusena luuakse eeldused ettevõtte edasiseks kasvuks.

Väikeettevõtja arenguprogrammis omandatavad teadmised annavad märkimisväärsed võimalused kaasaegsete ja efektiivsete juhtimismeetodite kaudu suurendada ettevõtte konkurentsivõimet, parandada finantstulemusi, suurendada tegevuspotentsiaali ja kliendibaasi ning tõsta organisatsiooni efektiivsust.

 

Kandideerimaks arenguprogrammi, tuleb osaleda soovijal  täita sooviavaldus ja esitada see esimesel võimalusel kuid hiljemalt 25.veebruariks meilile riina.arvisto@eas.ee. Gruppide koostamiseks tehakse valik kõikide osaleda soovinute vahel.

Täiendav info:


Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on parendada koolitusel osalevate ettevõtjate  teadmisi ja anda neile täiendavaid tööks vajalikke oskusi. Koolitusel osalejatele antakse tervikpilt väikeettevõtte kaasaegsest juhtimisest ja selgitatakse, millistest osadest tervik koosneb. Koolituse tulemusena paraneb juhtide võimekus oma ettevõtte efektiivseks juhtimiseks ja nii enda kui ettevõtte arengu kavandamiseks, kasvab teadlikkus võimalustest ettevõtte lisandväärtuse tõstmiseks, tehakse hästi läbimõeldud ja põhjendatud juhtimisotsuseid ning investeeringuid.


Sihtrühm

Koolituse määratud sihtgrupiks on tegutsevad mikro- ja väikeettevõtjad (ettevõte töötajate arvuga alates 2 kuni 49 inimest), kelle reaalne ettevõtluse kogemus on vähemalt 1 aasta. Koolitusele ootame eelkõige ettevõtte tippjuhte ja omanikke, vajadusel ka valdkonnajuhte.

Koolitusel osaleja peab olema läbinud kas EASi Alustava Ettevõtja Baaskoolituse või mõne muu juhtimis- või ettevõtlusvaldkonna koolituse, tagamaks esmaste teadmiste olemasolu ettevõtte juhtimisest.

Programmi raames elluviidavad tegevused ei ole suunatud järgmiste tegevusalade arendamisele


Teemad

Arenguprogrammi põhiteemad:

  • Juhi roll mikro- ja väikeettevõttes, toimiv meeskond, sünergia meeskonnatöös
  • Väikeettevõtte finantsjuhtimine
  • Organisatsiooni areng, kasvu eeldused ja hädavajalikkus, kasvu juhtimine, ebaõnnestumised kui arengupõhjendused
  • Uued ärimudelid, trendide analüüs, lisandväärtuse olemus ja selle kasvatamise võimalused, koostööpartnerite leidmine, uuenduste algatamine, muutuste elluviimine
  • Kaasaegne turundus, müügitugi, kliendihaldus
  • Väikeettevõtjale sobivad kaasaegsed IT lahendused sh vabavarad

Programm koosneb 5 moodulist ja sisaldab 8 eraldiseisvat õppepäeva

Täpset programmikirjeldust vaata siit


Aeg ja maht

Koolitus viiakse läbi kokku kuues grupis Tartus, Pärnus, Jõhvis (vene keeles) ja Tallinnas perioodil november 2010 kuni juuni 2011. Ühe grupi koolitus toimub ca 3 kuu jooksul 8 eraldi koolituspäevana, mis ei toimu tihedamini kui kord kahe nädala tagant.

Väikeettevõtja arenguprogramm on mikro- ja väikeettevõtjatele suunatud programm, mille tegevused algasid 2010. a novembrikuus Pärnus. Praeguseks on koolitusega alustanud ka Tartu ja Tallinna eestikeelsed grupid. Osalenud ettevõtjate tagasiside on seni olnud valdavalt positiivne.

Eestikeelsete koolituste täpsemat ajakava vaata siit

Venekeelse koolituse täpsemat ajakava vaata siit

 

 Toimumiskoht

Pärnus - Hotell Strand SPA Konverentsihotell, A.H. Tammsaare pst 35

Tartus - Hotell Tartu Soola 3

Tallinnas - Hotell Euroopa, Paadi 5

Jõhvis - Mainori Kõrgkoolis, Pargi 40


Koolitajad

Kristina Paal, Sotsiaalteadused MA, Addenda juhatuse liige, koolitaja, ettevõtja
Juhan Teder
, PhD, majandusteaduste kandidaat, lektor, ettevõtja
Ulvi Sloog
, ESCP – EAP, äri- ja finantsjuhtimise MA, audiitor, ettevõtja
Maire Otsus Carpenter,
vannutatud audiitor, MA, ettevõtja
Galina Laane,
MA, ökonoomika dotsent
Andro Kullerkupp,
MBA, akrediteeritud ettevõtluskonsultant IV tase, ettevõtja;
Virve Roosimägi,
sotsiaalteaduste MA juhtimise alal, Addenda juhatuse liige, koolitaja, ettevõtja.
Marina Nappa 
 MSc turunduse ja juhtimise alal, õppejõud Mainori Kõrgkoolis ja TTÜ Tallinna Kolledžis.

 


Meetodid

Tegutseva väikeettevõtja vajadustest lähtuv, süsteemne ja tulevikku vaatav koolitusprogramm on üles ehitatud täiskasvanud õppijat silmas pidades ja kasutades erinevaid õppemeetodeid, sh loengud, aktiiv- ja interaktiivsed õppemeetodid, e-õpe ning iseseisev õpe. Meetodid toetavad uute teadmiste omandamist ning meeldejätmist, seoste tabamist ning analüüsi.


Maksumus

 Koolitusprojekti finantseerib Euroopa Sotsiaalfond.

Koolituse omafinatseering, ehk maksumus osalejale on 2000 krooni+ 20% km, kokku 2400 krooni
127,82 EUR+ 20% km, kokku 153, 39 EUR.

Soovi korras on koolituse eest on võimalik tasuda kahes osas. 

Muud koolitusega seotud kulud (nt sõit ja majutus vajadusel) jäävad osalejate enda kanda.

NB! Palume registreerumisel märkida lisainfo lahtrisse, millises linnas soovite koolitusel osaleda. 


Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Tellija juhiste ja lepingu mahu seosest

Riigikohus andis eelmise aasta lõpus avaldatud lahendis juhiseid sellest, kuidas määratleda, kas konkreetne töö on lepingu mahuga hõlmatud või on tegemist lisatööga, mida tellija tasustab täiendavalt. Konkreetses asjas selgus pärast lepingu sõlmimist, et tulenevalt Muinsuskaitseameti nõuetest tuleb teha täiendavaid töid, mida esialgses hinnapakkumises ei ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.
Testi enda teadmisi! www.trainingweb.eu