Sisukord

Reovee käitluse ja veemajandustaristu tehnoloogilise ja tehniliste lahenduste väljatöötamine ja koolitus Valgevene ettevõtetele

Jaga

Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Pildid / - EAK_300px-element-vasakul-kiri-pareml-ArengukoostoPildid / - EAK-300px-element-vasakul-kiri-paremal-development

 


Eeltutvustus

Projekt viiakse ellu koostöös Valgevene Riikliku Tehnikaülikooliga ning Eesti Vee-ettevõtete liiduga. 

Projekti eesmärk on tõsta Valgevene võimekust juurutada keskkonnasäästlikku mõtteviisi tootmissektoris. Projekti käigus analüüsitakse ja kirjeldatakse Valgevene paberitööstuse ettevõtete reovee looduslähedaste ja tehniliste puhastusmeetodite ja nende tehniliste ning tehnoloogiliste lahenduste ekspluateerimis- ja hooldamisvigu ning jagatakse soovitusi nende vigade vältimiseks ning parandamiseks. Projekti käigus toimuva analüüsi viivad läbi Valgevene eksperdid. Seejärel jagavad Eesti eksperdid koolituste - veebiseminaride formaadis soovitusi EL nõuetele vastavaid teadmisi ja Eesti praktikat direktiivide kohaldamisel. Toimub koolitus euroopa nõuetele vastavate ja kohalikesse oludesse sobivate reovee puhastamistehnoloogiate ja tehniliste lahenduste kasutamiseks Valgevene paberitööstuses.


Teemad

Esimene ülevaade toimunud seminaridest avaneb siit

Perioodil oktoober-detsember 2017 toimus 15 veebiseminari Euroopa Liidu veemajanduse regulatsiooni ning Eesti reovee käitluse praktika teemal.
Veebiseminarid toimusid vene keeles ning neid on võimalik järelkuulata.

Veebiseminare viisid läbi:
Marja-Lisia Soone, Eesti Vee-ettevõtete Liidu õigusnõunik
Vladislav Koržanov, Järve Biopuhastus OÜ juhatuse liige
Dr Mait Kriipsalu, Eesti Maaülikool
Olev Sokk, Tallinna Tehnikaülikool
Dr Vjatšeslav Mutavši, vabakutseline ekspert 

Vebinar 1:
Политика Европейского Союза в области окружающей среды
https://vimeo.com/239795100
Parool: BC24101
Seda luges Marja-Liisa Soone

Vebinar 2:
Экосистемный подход с целью оздоровления окружающей среды и сокращения загрязнения
https://vimeo.com/239795236
Parool: BC24102
Seda luges Olev Sokk

Vebinar 3:
Инструменты управления экосистемой в Европейском Союзе
https://vimeo.com/240791788
Parool: BC27101
Seda luges Olev Sokk

Vebinar 4:
Нормативная база Европейского Союза в области управления водными ресурсами
https://vimeo.com/240791950
Parool: BC27102
Seda luges Vladislav Korzanov

Vebinar 5:
Опыт Эстонии в области управления водными ресурсами
https://vimeo.com/241151196
Parool: BC03111
Seda luges Vladislav Korzanov

Vebinar 6: 
Водная рамочная Директива Европейского Союза: цели, сфера регулирования, основные положения
https://vimeo.com/242215042
Parool: 10BC112
Seda luges Vladislav Korzanov

Vebinar 7:
Интегрированное управление водными ресурсами. Принципы Директивы 2008/105/EC «О стандартах качества окружающей среды в области водной политики»
https://vimeo.com/242202802
Parool: 10BC111
Seda luges Marja-Liisa Soone

Vebinar 8:
Технические стандарты Европейского Союза, применяемые на промышленных предприятиях целлюлозно-бумажной отрасли
https://vimeo.com/242895839
Parool: 15BC111
Seda luges Vladislav Korzanov


Vebinar 9:
Нормативно-правовое регулирование качественного состава и степени очистки производственных сточных вод
https://vimeo.com/243276487
Parool: 111BC17
Seda luges Vladislav Korzanov


Vebinar 10:
Нормирование допустимых сбросов химических веществ в сточных водах. Контроль за соблюдением технических стандартов в Эстонии
https://vimeo.com/244972604
Parool: 1122BC1
Seda luges Olev Sokk

Vebinar 11:
Управление водными ресурсами на международном уровне
https://vimeo.com/244973013
Parool: 1124BC1
Mait Kriipsalu ja Vjatseslav Mutavsi

Vebinar 12:
Твердые отходы при переработке макулатуры.
https://vimeo.com/244973317
Parool: 2911BC1
Mait Kriipsalu ja Vjatseslav Mutavsi

Vebinar 13:
Обработка сточных вод в эстонской практике. Часть 1.
https://vimeo.com/246230267
BC011211
Mait Kriipsalu ja Vjatseslav Mutavsi

Vebinar 14:
Обработка сточных вод в эстонской практике. Часть 2.
https://vimeo.com/246230583
BC011212
Mait Kriipsalu ja Vjatseslav Mutavsi

Vebinar 15:
Система сертификации компоста в Эстонии.
https://vimeo.com/246959443
Password: 0812BC1
Mait Kriipsalu ja Vjatseslav Mutavsi


Registreerimine ja lisainfo

Projekti koordineerib projektijuht

Pildid / - Kristina Paal 113x150

Kristina Paal

55662 741
Kristina.paal@addenda.ee


Jaga

Veebiseminarid Euroopa Liidu veemajanduse regulatsiooni teemal

   Addenda OÜ viib Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi vahendite toel ellu projekti "Reovee käitluse ja veemajandustaristu tehnoloogiliste ja tehniliste lahenduse väljatöötamine Valgevene ettevõtetele".Projekti raames toimus 15 veebiseminari, mille raames käsitleti EL veemajanduspoliitikat, seadusandlust, standardeid. Samuti oli vaatluse all Eesti reovee käitluse ...

Loe rohkem Kristina Paal

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.
Testi enda teadmisi! www.trainingweb.eu